Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... ВФМ ЗЕД. Тести.

ВФМ ЗЕД. Тести.
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ТЕСТИ з дисципліни „Валютно-фінансовий механізм ЗЕД”

1.    Вадютно-фінансовпй механізм     це...
1)    пристрій (сукупність ланок або деталей), що передає чи перетворює рух;
2)    сукупність проміжних станів або процесів будь-яких явищ;
3)    комплекс спеціально розроблених і законодавче) закріплених форм і методів використання валютно-фінансових ресурсі.
2.    Валютно-фінапеові відносини — це...
1)    відносини купівлі-продажу;
2)    інвестиційні відносини;
3)    міжнародної співпраці;
4)    сукупність відносин, пов'язаних із функціонуванням валюти в міжнародній торгівлі, економічному співробітництві та ін.
3.    Міжнародний капітал     це...
1)    приватний капітал іноземних фізичних осіб;
2)    акціонерний, фірмовий та інший капітал іноземних юридичних осіб;
3)    капітал іноземних держав та банків;
4)    капітал міжнародних фінансово-кредитних організацій;
5)    різноманітні форми закордонного капіталу.
4.    Валюта — це...
1)    гроші іноземних держав та їхні золотовалютні резерви;
2)    офіційні запаси іноземних грошей у національних банках та фінансових організаціях держав;
3)    грошові  знаки   іноземних  держав  та  інші   кредитні  й платіжні документи, що визначаються в іноземних грошових одиницях та використовуються в міжнародних розрахунках.
5.  Валюта, в якій встановлюється ціна товару в зовнішньоторговельному договорі (контракті)...
1 )   іноземна валюта;
2 )   конвертована валюта;
3 ) тверда  валюта;
4 ) валюта угоди (ціни).
6. Валюта в якій оплачується товар при зовнішньоторговельній операції
1) іноземна валюта
2)    конвертована валюта;
3)    тверда валюта;
4)    валюта платежу.
7.    Грошовий документ всиновленої форми, що є безумовним розпорядженням, наказом чекодавця банку про виплату тримачу чека вказаної суми грошей...
1)    платіжне доручення;
2)    тратта;
3)    вексель;
4)    акредитив;
5)    чек.
8.    Фірмовий чек виписується...
1)    банком;
2)    для приватних фірм;
3)    на користь певної особи;
4)    для надійних та авторитетних фірм;
5)    фірмою на одержувача.
9.    Чек може бути виписаний тільки...
1)    у національній валюті;
2)    в іноземній валюті;
3)    в іноземній, з перерахуванням у національну валюту;
4)    у національній або іноземній валюті.
10.    Чек, що може передаватися іншій юридичній особі для отримання коштів за ним без здійснення індосаменту...
1)    іменний чек;
2)    ордерний чек;
3)    єврочек;
4)    дорожній чек;
5)    чек на пред'явника.
11.    Безумовна пропозиція платнику здійснити платіж вказаної грошової суми готівкою чи шляхом перерахування грошей на рахунок власника цього документа, виписаного на користь певної особи...
1)    переказний вексель;
2)    поштовий переказ;
3)    пластикова картка;
4)    іменний чек.
12.    Цінний папір, що оформляється у строго відповідній до закону формі і містить безумовне абстрактне грошове зобов'язання...
1)   чек;
2)    облігація;
3)    акція;
4)    доручення банку;
5)    вексель.
13.    Особа, якій адресується наказ про оплату векселя...
1)    дилер;
2)    імпортер;
3)    ремітент;
4)    індосант;
5)    трасат.
14.    Поручництво, гарантія, згідно з якою аваліст (особа, яка поручилася) бере на себе відповідальність за оплату векселя перед його власником...
1)    індосамент;
2)    інкасо;
3)    цесія;
4)    аваль.
15.    Згода імпортера (платника) оплатити у встановлений термін переказний вексель (тратту), виставлений на оплату рахунок, задовольнити інші вимоги про оплату...
1)    інкасо;
2)    акредитив;
3)    безвідзивний акредитив;
4)    акцепт.
16.    Банк, що здійснює платежі, розрахунки, інші операції за дорученням іншого банку і за його рахунок на підставі кореспондентського договору...
1)    інкасуючий банк;
2)    банк-ремітент;
3)    банк-гарант;
4)    банк кореспондент.
17.    Поручництво банку-гаранта за виконання зобов'язань свого клієнта...
1)    тратта;
2)    кліринг;
3)    доручення;
4)    банківська гарантія.
18.    Вид акредитива, відповідно до якого заздалегідь бронюються кошти в повній сумі на окремому рахунку...
1)   револьверний;
2)    відзивний;
3)    без відзивний;
4)    непокритий;
5)    покритий.
19.    Акредитив виставляє...
1)    банк покупця;
2)    банк експортера;
3)    постачальник
4)    посередник;
5)    платник;
6)    покупець.
20.    Експортерам бажано уникати акредитива...
1)    безвідзивного;
2)    покритого;
3)    револьверного;
4)    відзивного;
5)    непокритого.
21.    Форма міжнародних безготівкових розрахунків, що означає зобов'язання банку однієї країни отримати за дорученням експортера від імпортера суму платежу за договором проти передачі останньому документів (фінансових, комерційних) і перерахувати її експортеру...
1)    чистий акредитив;
2)    документарний акредитив;
3)    револьверний акредитив;
4)    покритий акредитив;
5)    міжнародне інкасо.
22.    Форма міжнародних розрахунків, що полягає в дорученні банку однієї країни банку іншої країни здійснити оплату документів за відвантажений товар за рахунок спеціально заброньованих грошових коштів...
1)    відкритий рахунок;
2)    100%-ний аванс;
3)    інкасо;
4)    міжнародний акредитив.
23.    Для якої умови оплати за торговою операцією характерне зберігання товаро-розпорядчих документів у банку імпортера і передача їх імпортерові в момент оплати...
1)    передоплата;
2)    акредитив;
3)    відкритий рахунок;
4)    акцепт;
5)    документарне інкасо.
24.    Найбільш сприятлива форма оплати для експортера...
1)    документарне інкасо;
2)    акредитив;
3)    відкритий рахунок;
4)    оплата після надходження товару;
5)    100%-ний авансовий платіж.
25.    Найбільш сприятлива форма оплати для імпортера...
1)    документарне інкасо;
2)    100%-ний аванс;
3)    акредитив;
4)    оплата після надходження товару;
5)    відкритий рахунок.
26.    Валютні операції — це...
1)    операції між резидентами у валюті України;
2)    операції пересилання за кордон валютний цінностей;
3)    використання валютних цінностей як засобу міжнародного обігу;
4)    операції купівлі-продажу валютних цінностей, які здійснюють центральні, комерційні банки.
27.    Валютні цінності — це...
1)    валюта України;
2)    цінні папери, виражені у валюті України;
3)    іноземна валюта;
4)    платіжні документи, виражені в монетарних металах;
5)    монетарні метали;
6)    цінні папери, виражені в іноземній валюті;
7)    національна та іноземна валюта, платіжні документи та цінні папери, виражені у вітчизняній та іноземній валюті і монетарних металах, монетарні метали.
28. Скільки валют включено до «валютного кошика» СПЗ?
1)    три;
2)    сім;
3)   п'ять.
29. Скільки валют включено до «валютного кошика» євро?
1)   п'ять;
2)   десять;
3)   кошик із валют країн ЄС.
30.    Валютний курс — це...
1)    курс, при якому попит і пропозиція валюти збігається;
2)    курсове співвідношення при перерахунку грошових сум із однієї валюти в іншу;
3)    ціну, яку платять у вітчизняній валюті за одиницю іноземної валюти.
31.    Форма угод за операціями «спот»...
1)    сьогодні — на сьогодні;
2)    учора — на завтра;
3)    сьогодні — на завтра;
4)    сьогодні — на другий робочий день.
32.    Валютні інтервенції на валютному ринку здійснюють...
1)    комерційні банки;
2)    валютні біржі;
3)    промислові підприємства;
4)    центральні (національні) банки.
33.    Підвищення відсоткових ставок у певній країні веде до...
1)    інфляції;
2)    відтоку вітчизняного та іноземного капіталу і знецінення національної грошової одиниці;
3)    залучення іноземного капіталу і подорожчання національної валюти.
34.    За характером та місцем виникнення валютні ризики поділяються...
1)    операційні;
2)    трансляційні (бухгалтерські);
3)    економічні;
4)    фінансові; політичні.
35.    Особлива форма кредитування клієнта банком у випадку, якщо сума платежу перевищує залишок коштів на його рахунку...
1)    кліринг;
2)    факторинг;
3)    форфейтинг;
4)    овердрафт.
36.    Форма кредитування банком експортера шляхом викупу в нього зобов'язань імпортера...
1)    факторинг;
2)    лізинг;
3)    франчайзинг;
4)    форфейтинг.
37.    Страхування — це зниження ризику від втрат за допомогою...
1)    цессія;
2)    аваль;
3)    акцепт;
4)    коносамент;
5)    хеджування.
38.    Ціни, за якими здійснюється експорт або імпорт товарів...
1)    вільні ціни;
2)    демпінгові ціни;
3)    базисні ціни; сезонні ціни;
4)    зовнішньоторговельні ціни.
39.    Суб'єкт, що випускає в обіг гроші, цінні папери, документи...
1)    ремітент;
2)    юридична особа;
3)    трасант;
4)    емітент.
40.    Вартість, що визначається шляхом пред'явлення іноземному покупцю за мінусом прямих накладних витрат в іноземній валюті, які пов'язані з реалізацією цього товару...
1)    собівартість;
2)    митна вартість;
3)    додана вартість;
4)    залишкова вартість;
5)    експортна вартість товару.


 

You have no rights to post comments