Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основи управління якістю. Система якості

Основи управління якістю. Система якості
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основи управління якістю. Система якості

Якість відображає міру корисності виробів, сукупність властивостей, що визначають міру (ступінь) здатності виробу виконувати властиві йому функції. Таким чином, якість виробів визначається сукупністю його властивостей. При цьому якість не можна ототожнювати з фізичними властивостями виробу, як це звичайно роблять чисто з товарознавчої точки зору. Якість — більш широке, насамперед, соціально-економічне поняття.
Часто в конкурентній боротьбі перемагає не той, хто продає дешевше, а той, хто поставляє на ринок більш якісні вироби.
Прийнято вважати, що підвищення якості спричиняє збільшення собівартості і що відповідність більш високим (ніж вимагає ринок) стандартам якості обов'язково позначається на вартості і тим самим знижує прибуток. У свою чергу, нездатність задовольнити необхідні стандарти обходиться дорожче. Це, в остаточному підсумку, може привести до повної втрати ринку, а в короткостроковій перспективі --- до витрат, пов'язаних з поверненнями і можливими наслідками браку. Очевидно, що там, де важлива безпека, статгя витрат, що забезпечує стандарт якості, може виявитися вирішальною.
У цій главі коротко розглянемо суть управління якістю і пов'язані з цим витрати. Існують два основних підходи: реактивний, представлений статистичним контролем якості, і попереджуючий. Перший підхід прагне до контролю і стримування ситуації, другий — до її розвитку і поліпшення. Попереджуючий підхід містить у собі управління тотальною якістю, статистичний контроль процесів і гуртки якості.
Існує думка, що якість — це «гарна штука», яку ми розпізнаємо, узявши річ у руки. Однак такий погляд - неприпустиме спрощення дуже складної ситуації. Існує як мінімум шість визначень якості, а саме [1]:
1.    Абстрактне. Якість — це властива перевага, внутрішня властивість об'єкта, його не можна визначити чи виміряти, якість можна тільки усвідомити.
Відповідність чеканням покупців. Товар чи послуга повинні відповідати чеканням покупців. Це особливо важливо врахувати на етапі проектування. При розробці товару чи послуги мається на увазі, що чекання покупців можна визначити і чітко описати. А виходить, і запровадити в життя. У такому випадку якість іноді позначається як «відповідність призначенню».
3.    Відповідність специфікаціям. Товар чи послуга, придбані покупцем, задовольняють свої технічні специфікації (вимоги, технічні умови). Це виробничий підхід, однак він вірний лише у випадку, коли специфікації складені правильно.
4.    Відсутність помилок. Стосовно до реалізованого товару чи послуги це означає задоволення специфікацій, однак, у відношенні виробничого процесу перетворюється в питання скорочення втрат. Що повинно бути метою — правильне виробництво спочатку, «прямо з першого разу» чи численні перевірки, щоб бракований продукт не потрапив до покупця?
5.    Цінність за гроші. Якість пов'язана з ціною. Модель корисності говорить про те, що «гарна» якість пропорційна чистій корисності, одержуваній покупцем.
6.    Перевищення чекань покупців. «Вчена» школа думки, яка говорить про те, що послуга може називатися високоякісною, якщо кожен наступний досвід контакту з нею кращий попереднього.
У чомусь ці визначення перекриваються, але в цілому охоплюють зовсім різні сфери, що звичайно і приводить до розбіжностей у дискусіях про якість. Можливо, у виробітицтві все трохи простіше і ясніше, ніж у сфері послуг, де багатобічна природа, різний рівень досвіду і знань покупців значно ускладнюють справу.
З погляду операцій абстрактне визначення якості можна відкинути як безвідносне. Воно визначає якість як щось естетичне і ніяк не пов'язане зі специфікаціями. Далі буде показано, що і визначення про «перевищення чекань покупців» приречене на провал і тому також може бути відхилене. Визначення, що залишилися, можна об'єднати в наступні три:
1.    Якість розробки. Ступінь відповідності специфікації товару чи послуги потребам ринку. Сюди входить і відповідність призначенню, і цінність за гроші (товар чи послуга повинні проектуватися так, щоб їх можна було виготовити за прийнятною ціною).
2.    .Якість відповідності. Ступінь готовності виробничої системи до виготовлення товарів чи послуг у відповідності зі специфікаціями. Дане визначення базується на результатах виробництва, однак, пов'язує розробку й операційну якість.
3. Якість виробництва. Ступінь безпомилковості при виготовленні товарів чи послуг. Це визначення включає «споконвічно правильне виробництво» і очевидно відрізняється від якості відповідності. Якість відповідності можна підтримувати шляхом технічного контролю навіть при низькій якості виробництва.
Чи повинне виробництво впливати на якість розробки? Так, хоча б для того, щоб забезпечити виконуваність специфікацій. Але якщо специфікація товару чи послуги не відповідає потребам ринку, навряд чи в цьому можна звинувачувати виробництво:
Для операцій більш важлива якість відповідності і якість виробництва. Перше означає задоволення чекань покупців і підтримка,конкурентної переваги, друге пов'язане з ефективним (з погляду витрат) виготовленням продукту.
Якість виробу формується на передвиробничому, виробничому і післявиробничому етапах його виготовлення.
На передвиробничому вона є сумарним результатом проектування, конструювання, моделювання, технологічних рішень і стандартизації, тобто якість, запропонована технічною документацією і нормами.
Результат, отриманий після виробництва виробу, відображає міру виконання вимог до якості.
Післявиробничий етап відображає ступінь здатності виробу виконувати свої функції в умовах експлуатації в споживача. Рівень якості тут доповшоється оформленням, упакуванням, умовами складування і транспортуванням, торговим сервісом і післяпродажним обслуговуванням.
Якість — це дуже широке й узагальнене поняття, що визначається сукупністю властивостей, якими воно виражається і вимірюється. До числа найбільш розповсюджених критеріїв, що характеризують комплексне поняття якості, відносяться:
•    технічні параметри — включають такі фізико-хімічні поняття, як точність, швидкість, продуктивність, маса, міцність, не-мнучкість, запах, смак, вміст білків, вітамінів і т.д.;
•    експлуатаційні властивості — до них відносяться такі, як зношуваність, простота експлуатації, безаварійність, ремонтопридатність (можливість швидко встановити й усунути неполадки), простота обслуговування, витрата енергії і т.п.;
•    довговічність — на неї впливає фізичний і моральний знос. Технічні, виробничі, експлуатаційні й економічні параметри
виробу істотно залежать від тривалості і доцільності його використання. Тому довговічність є важливою стороною якості виробу;
•    надійність —- вона забезпечується в процесі виготовлення виробу наперед, у той час як при контролі якості визначається її рівень уже після виготовлення продукту. Надійність виробу являє собою імовірність його безаварійної роботи протягом визначеного, заздалегідь встановленого терміну в даних умовах;
•    безпека — її значення відчутне при порівнянні зі зворотним явищем — травматизмом, збитком від нього і наслідками;
•    психологічні властивості — до них відносяться, насамперед, відношення замовника до виробу, до його позитивних традиційних властивостей, фабричної марки, товарного знаку даного виробу, його популярності;
•    гігієнічні і ергономічні показники — вони відображають такі властивості виробу, як інтенсивність видаваного ним шуму, вібрація, виділення шкідливих речовин й інші показники, наприклад, відповідність виробу анатомічним і фізіологічним особливостям людини.
При системній оцінці якості виробів, що є засобами праці у виробництві, їх ергономічні аспекти є одними з вирішальних критеріїв.
Естетичні критерії якості, як, наприклад, відповідність кольору і форми, зовнішній вигляд, дизайн й інші естетичні й емоційні властивості важливі не тільки для товарів широкого вжитку, але й для виробів виробничого призначення.
Питання технічної естетики (дизайну) і ергономічні аспекти роблять значний емоційний вплив і на іншу сторону виробництва. Доведено, що колірне і загальне естетичне оформлення виробничого середовища працюючих веде до росту продуктивності їхньої праці на 12-15%, кількість браку скорочується на 25-35%, а травматизм па 20%.
Важливою стороною, що побічно відображає якість виробу, є сервіс послуг як торгового, так і експлуатаційнного характеру. Недостатній сервіс стосовно багатьох вітчизняних експлуатованих виробів означає непряме зниження їхньої якості. У результаті частина наших виробів (особливо на іноземних ринках) або залишається непотрібною, або проданою за ціною, нижчою встановленої.

Для управління виробництвом велике значення має встановиш ія зв'язків між якістю виробів і їх ціною. Відношення між покійниками якості і цінами не є простою залежністю.
Встановлено, що зниження якості на 10% стосовно світового рішія приводить до зниження ціни на 15-25%, погіршення парами рів якості на 15-25% викликає зниження цін на 40-50%, а зни-ісііня якості на 40-50% стосовно світового рівня взагалі виклю-і;п можливість продажу виробів на світовому ринку.
У той же час цікава і зворотна залежність: підвищення якості 11.1 10 20% у порівнянні зі світовим рівнем дозволяє підвищити і пі іу виробу на 30-40%! Специфічними рисами володіє система  в сфері послуг, для яких рівень обслуговування важко ш ідасться кількісному визначенню через невідчутність, незбере-ілпість і неповторюваність продукту (рис. 4.16).
Відмінними властивостями якості володіють харчові продук-мі, для яких крім органолептичних властивостей (смак, запах, вигляд) важливим критерієм є живильна цінність і їй шкідливість для здоров'я.
Зниження одного показника в харчових продуктах неможливо компенсувати підвищенням другого. Тому математично сукупна якість продукту виражається не сумою, а добутком усіх компонентів. Якщо один з них дорівнює нулю, то і загальна виробу буде дорівнювати нулю. Так, наприклад, якщо нпріб не має параметрів, яких вимагає охорона здоров'я, він \ ікіх випадках буде визнаний непридатним для споживання моді,ми [3]. Інакше кажучи, якості притаманні системні власти-
і'.опІ.
Система якості — сукупність організаційної структури, роз-</<><>/.'/)/ відповідальності, процесів, процедур і ресурсів, яка загальне керівництво якістю. Це визначення дане в міжнародному стандарті ІСО 8402.
Система якості створюється і впроваджується як засіб, що за-< >оііісчує проведення визначеної політики і досягнення поставленої' мста.
Політика підприємства в галузі якості формується вищим і і рівництвом підприємства.
Система якості включає: забезпечення якості; управління ІКІПЇО; поліпшення якості. Вона створюється керівництвом ні піріісмства як засіб реалізації політики в галузі якості У системі якості функціонують замовник (споживач) і постачальник (виготовлювач).
Система якості, що забезпечує політику підприємства і досягнення мети в галузі якості, включає:
1)    маркетинг, пошук і вивчення ринку;
2)    проектування і /чи розробку технічних вимог, розробку продукції;
3)    матеріально-технічне постачання;
4)    підготовку і розробку технічних процесів;
5)    виробництво;
6)    контроль, проведення дослідів і обстежень;
7)    упакування і збереження;
8)    реалізацію і розподіл;
9)    монтаж і експлуатацію;

10)    технічну допомогу в обслуговуванні;
11)    утилізацію після використання.
Первинним є формування і документальне оформлення керівництвом фірми (підприємства) політики в галузі якості.
Сертифікована система менеджменту якості є гарантією високої стабільності і стійкості якості продукції, випущеної постачальником, тому надзвичайно важливим є хоча б у понятійному плані ознайомитися з основними положеннями стандартизації і сертифікації.


 

You have no rights to post comments