Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Правила побудови мережної моделі

Правила побудови мережної моделі
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Правила побудови мережної моделі

У зв'язку з тим, що мережні моделі базуються на теорії графів і легко формалізуються при правильній їхній побудові, складання моделей повинно відповідати ряду вимог (правил).
Основні правила побудови мережних моделей наступні:
1.    Напрямок стрілок у мережній моделі (ММ) варто приймати зліва направо.
2.    Форма ММ повинна бути простою, без зайвих перетинань з переважним розташуванням робіт по горизонталі.
3.    Між двома подіями повинна бути тільки одна робота.
4.    Кожна подія з великим порядковим номером зображується правіше події з меншим порядковим номером.
5.    При виконанні паралельних робіт, тобто, якщо одна подія служить початком двох чи більше робіт, що закінчуються іншою подією, вводиться залежність і додаткова подія (рис. 4.5), інакше різні роботи будуть мати однаковий код.
6.    У ММ не повинно бути «тупиків», «хвостів» і «замкнутих циклів». «Тупик» — подія (крім завершальної), з якої не виходить жодна робота. «Хвіст» — подія (крім вихідної), в яку не входить
7.     
жодна робота. «Замкнутий цикл» — являє собою контур, у якому роботи повертаються до тієї події, з якої вони вийшли, наприклад, шляху 1-4-3-1 і 7-9-10-7 (рис. 4.6).
7.    У мережній моделі повинна бути одна вихідна подія й одна завершальна.
8.    При потоковому виробництві робіт особливу увагу необхідно приділяти взаємозв'язкам робіт. Наприклад, часто на практиці мерсжну модель будують неправильно, зображуючи залежності так, як показано на рис. 4.7а. На перший погляд все вірно, логічно. Роботи розбиті на чотири захвати. Послідовно виконуються однойменні роботи з захватів. Різнойменні — паралельно. Однак, при уважному аналізі видно, що виконання робіт 7-9 ніяк не залежить від виробництва земляних робіт на 3-у захваті, як показано на рисунку. Те ж саме можна сказати про роботи 9-Ю і 5-8. Правильно зображені ті ж роботи на рис. 4.76, де помилкові взаємозв'язки усунуті за допомогою введення додаткових подій і фіктивних робіт.
Сказане підтверджують й аналітичні розрахунки, якщо зазначеним видам робіт додати які-небудь чисельні значення і вирахувати загальну тривалість робіт 1—11 (рис. 4.7а) і 1-14 (рис. 4.76) за допомогою формули (2.3) глави 7 і правил розрахунку мережної моделі.
9.    При необхідності зображення яких-небудь зовнішніх робіт
чи заходів (наприклад, постачань сировими, матеріалів, устатку
вання, відкриття фінансування) їх графічно виділяють відмінни
ми символами (трикутниками, квадратами, ромбами і так далі зі
стрілкою і найменуванням дій (рис. 4.8).
У ході побудови мережі послідовність і взаємозв'язок робіт можна виявити за допомогою таких питань:
•    Які роботи необхідно виконати і які умови забезпечити, щоб можна було почати дану роботу?
•    Які роботи можна і доцільно виконати паралельно з даною роботою?
•    Які роботи можна почати тільки після закінчення даної роботи?
Спочатку ММ будують без обліку тривалості складових її робіт. Довжина стрілок безмасштабна і залежить тільки від необхідності забезпечення простоти і ясності структури мережі, а також від запису найменувань кожної роботи. У процесі побудови першого варіанта приділяється основна увага технологічному взаємозв'язку робіт, а не зовнішньому вигляду мережної моделі (рис. 4.9а).
Після того, як складений чорновий варіант мережі, перевіряють правильність побудови ММ, переглядаючи її від вихідної події до завершальної і назад, установлюючи, чи всі попередні роботи враховані для початку наступних. Після перевірки усіх взаємозв'язків виробляється упорядкування мережної моделі, що полягає в наступному:
•    ліквідуються всі зайві залежності і події;
•    зменшується кількість взаємопе-ресічених робіт;
•    роботи розташовуються строго в тимчасовій послідовності (витримуючи п.4 правил);
•    підвищується видимість мережі (рис. 4.96).
Рівень деталізації ММ залежить від складності об'єкта моделювання, угруповання і кількості використовуваних ресурсів, обсягів робіт і планового періоду (стратегічного, тактичного, оперативного) чи стадії проектування робіт (ПОС — організаційно-проектна стадія і, ПВР — проектно-виробничий етап).
Тривалість кожного виду робіт визначається за технологічними картами, ЄНіР — Єдині норми і розцінки — старі нормативи чи укрупнені нові — ДБН (Державні будівельні норми), виробленню, наявній трудомісткості чи стосовно до існуючих норм підприємства.
Тривалість ведення робіт, змінність і кількість виконавців можуть проставлятися в будь-який період побудови ММ, тому що ці дані на топологію  мережі


 

You have no rights to post comments