Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Системи складування і розміщення запасів

Системи складування і розміщення запасів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Системи складування і розміщення запасів

Ефективність логістичної системи залежить не тільки від удосконалювання й інтенсивності промислового і транспортного виробництва, але й оптимально організованого складського господарства. Складське господарство сприяє:
•    збереженню якості продукції, матеріалів, сировини;
•    підвищенню ритмічності й організованості виробництва і роботи транспорту;
•    поліпшенню використання територій підприємств;
•    зниженню простоїв транспортних засобів і транспортних витрат;
•    вивільненню працівників від непродуктивних вантажно-розвантажувальних і складських робіт для використання їх в основному виробництві [7].
Складування продукції необхідне в зв'язку з наявними коливаннями циклів виробництва, транспортувань і її споживання. Склади різних типів можуть створюватися на початку, всередині і вкінці транспортних вантажопотоків чи виробничих процесів для тимчасового нагромадження вантажів і своєчасного постачання виробництва матеріалами в потрібних кількостях.  Тимчасове складування (нагромадження) продукції зумовлено характером виробництва і транспорту. Воно дозволяє перебороти тимчасові, просторові, кількісні і якісні невідповідності між наявністю і потребою в матеріалах у процесі виробництва і споживання.
Крім операцій складування вантажів, на складі виконуються ще й усередині складські транспортні, навантажувальні, розвантажувальні, сортувальні, комплектувальні і проміжні перевантажувальні операції, а також деякі технологічні операції і т.д. Тому склади варто розглядати не тільки як пристрої для збереження вантажів, а як транспортно-складські комплекси, у яких процеси переміщення вантажів відіграють важливу роль. Робота цих комплексів носить динамічний, стохастичний характер через нерівномірність перевезень вантажів.
Варто мати на увазі, що склади сприяють перетворенню вантажопотоків, змінюючи параметри прийнятих і видаваних партій вантажів за величиною, складом, фізичними характеристиками вхідних вантажів, часу відправлення транспортних партій і т.д.
Склад — будинки, споруди, пристрої, призначені для приймання і збереження різних матеріальних цінностей, підготовки їх до виробничого споживання і безперебійного відпускання споживачам. Зразкова номенклатура складів машинобудівних заводів наведена в табл. 3.8.
Склади промислових підприємств і фірм класифікуються в такий спосіб:
1.    За характером діяльності: матеріальні чи постачальницькі склади, внутрівиробничі (міжцехові і внутріцехові), збутові.
2.    За видом і характером збережених матеріалів: універсальні склади і спеціалізовані.
3.    За типом конструкції: закриті, напівзакриті, відкриті і спеціальні, наприклад, бункерні споруди, резервуари.
4.    За місцем розташування і масштабом дії: центральні, дільничні, прицехові.
5.    За ступенем вогнестійкості: неспалені, важко спалені, спалені.
З огляду на потенційне значення складського господарства,
логістична система розглядає проблеми стратегічного розміщення матеріальних ресурсів і вивчає наступні питання:
• Який рівень матеріальних ресурсів варто мати на кожнім транспортно-складському комплексі для забезпечення необхідного рівня обслуговування споживачів?
•    У чому полягає компроміс між рівнем обслуговування споживача і рівнем матеріальних ресурсів у системі логістики?
•    Якщо продукція розміщується між стадіями чи ешелонами, де одна стадія поповнює іншу (у багато ешелонній системі),, які стадії, якими ресурсами повинні володіти?
•    Чи повинна продукція відвантажуватися безпосередньо з підприємства?
•    Яке значення компромісу між обраним способом транспортування і матеріальними запасами?
•    Які загальні рівні матеріальних запасів на фірмі, пов'язані зі специфічним рівнем обслуговування?
•    Як і де варто розміщати страхові запаси?
•    Як міняються витрати на утримання продукції в залежності від кількості складів?
У мережі розподілу продукції є кілька маршрутів (чи фізичних каналів). Вибір потрібного маршруту істотно впливає на рівень обслуговування споживача і на рівень сукупних запасів у системі розподілу. Цей вплив повинен ретельно враховуватися при виборі методу розподілу, що включає такі аспекти, як спосіб транспортування, відвантаження безпосередньо з підприємства чи через систему галузевих складів, кількість ешелонів і пов'язане з ним розміщення запасів.
1.    Спосіб транспортування. Спосіб транспортування впливає на рівень запасів і рівень обслуговування споживача. Різні способи транспортування вимагають різних витрат і різного часу. Усе це повинно аналізуватися і враховуватися при виборі структури логістичної системи.
2.    Відвантаження безпосередньо з підприємства чи через галузеві склади. Найбільш стандартний тип руху продукції (двохеше-лонний потік) представлений на рис. 3.18.
Завод відвантажує продукцію в галузеві склади, а з цих складів — роздрібним торговцям. Замовлення роздрібних торговців виконуються з запасів, що наявні в галузевих складах.
Альтернативний варіант розподільного потоку включає прямий розподіл із заводу всім споживачам чи безпосередній розподіл тільки тим споживачам, розмір замовлень яких виправдовує пряме відвантаження. Інші обслуговуються з галузевих складів.
При наявності одного виду продукції відвантаження споживачам   може   класифікуватися   за   класом   обслуговування:
постійна, сезонна, тимчасова. Такий метод особливо доречний при великій кількості споживачів. Якщо їхня кількість невелика, скажемо кілька сотень, як часто буває при розподілі багатьох видів промислової продукції, то варто скористатися інформацією з кожного окремого споживача.
У випадку розподілу багатьох видів продукції існує кілька можливих маршрутів від продуцента до споживачів; деякі з них показані на рис. 3.19. Продукція може відвантажуватися з заводу споживачу, надходити з заводу споживачам через регіональний склад чи за маршрутом: завод регіональний склад — місцевий склад - споживачі. Якщо кількість альтернатив стає надмірно великою, аналіз може зажадати комп'ютеризації.
У деяких випадках процес збереження продукції складається з декількох етапів. Багато галузей (наприклад, електронна промисловість) вимагають збережеїшя безлічі видів запасних частин. Деякі з цих частин вимагаються рідко, але споживач має потребу в негайній їхній заміні у випадку поломки. Такі деталі можуть зберігатися в національному, регіональному, місцевому складах чи у деяких додаткових ешелонах. При наявності Декількох ешелонів запаси можуть контролюватися па базі поштучної заміни (тобто при використанні позиції вона поповнюється) у випадку рідко використовуваних позицій чи на базі координованого поповнення (тобто на базі використання системи точки замовлення) у випадку часто використовуваних позицій.
З. Кількість ешелонів і пов 'язане з ним розміщення запасів. У ба-гатоешелонній структурі є багато варіантів розміщення запасів. Запаси можуть розміщатися як на центральних підприємствах, так і на філіальних. Проблему являє собою правильне визначення місця збереження страхового запасу, що може зберігатися як на центральних, так і на філіальних підприємствах.
Теоретичних основ для оцінки стратегії розміщення запасів у багатоешелонній системі не існує. Американські фахівці досліджують дві стратегії для багатоешелонної системи. Перша стратегія полягає в тім, що запаси (у тому числі страхові) концентруються на центральних підприємствах, а друга — у тім, що страховий запас розміщається на філіальних підприємствах. Величина страхового запасу залежить від часу доставки. Об'єднана система концентрує запаси на філіальних підприємствах, а центральні підприємства використовуються в основному для окремої стадії постачання. Компроміс між цими стратегіями залежить від формування на підприємствах умов, системи запасів, і часто виявляється важко вибрати стратегію.
Система логістики розглядає запаси як необхідний фактор забезпечення певного рівня обслуговування споживачів. В свою чергу споживачі вважають причинами утворення запасів забезпечення безперервності виробничого процесу, прагнення згладити контурні коливання і забезпечити швидке відвантаження при несподіваному попиті різних видів продукції. Тому важливою складовою частиною концепції логістики є управління запасами, що пропонує шляхи оптимізації запасів і їхньої мінімізації, а також пристрою для збереження матеріалів і підйомно-транспортні механізми для здійснення переробки продукції.


 

You have no rights to post comments