Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організаційна суть системи «Точно в термін»

Організаційна суть системи «Точно в термін»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організаційна суть системи «Точно в термін»

У запасах, як відомо, можуть зберігатися сировина і матеріали, готові вироби, незавершене резервне виробництво. При плануванні блоками, тобто коли як фіксована одиниця часу використовується тиждень, місяць чи інший часовий проміжок, створюються великі запаси незавершеного виробництва. Система планування матеріального виробництва (ПМВ), що повинна б скорочувати запаси, на практиці робить це рідко, а система опти-мізації технології виробництва (ОТВ) і зовсім залежить від резервування вузьких місць за допомогою запасів.
За такими підходами звичайно стоїть прагнення підвищити завантаження устаткування і тим самим знизити собівартість одиниці продукції. Однак у результаті витрати на збереження можуть вирости настільки, що після такої «економії» собівартість не знижується, а росте. Вдобавок недостатня здатність до реагування, викликана інертністю системи, може привести до втрати конкурентних переваг: організації з квартальним запасом сировини, тримісячним запасом готової продукції і виробничим циклом тривалістю в дванадцять тижнів потрібно дев'ять місяців, щоб відреагувати на зміни, що відбулися, на ринку [1]. До 1950-х рр. у розвинутих країнах попит значно перевищував пропозицію, тому запаси обходилися відносно дешево, однак з тих пір пройшло багато часу, розвинулася глобальна конкуренція, з'явилися великі виробничі потужності, а ринок став куди більш розбірливий. І, як наслідок, стали видимі дійсні витрати на збереження.
Потреба у швидкореагуючих системах і постійний ціновий тиск, викликаний переходом від недостатніх до надлишкових виробничих потужностей, визначили появу систем ПМВ й ОТВ, цих зразків школи «наукового менеджменту», що в усьому покладаються на технологію. У Японії реакція була трохи іншою. Післявоєнні японські підприємства не могли дозволити собі ні запаси, ні технології. В результаті з'явився абсолютно прагматичний підхід, що одержав власну назву — «точно вчасно», Т-В (7//ЛГ іп Типе, ЛТ), але проте тісно переплетений з іншими зразками японської практичності: «Кайзен» і тотальною якістю.
Необхідно помітити, що існує різночитання в перекладній літературі, яке розг.лядає проблеми ЛТ, що по-різному перекладають назву розглянутої системи. Найчастіше «Лізі іп Типе» перекладають як «Точно вчасно» чи «Точно в термін». Проте, зміст системи в принципі не спотворюється, а деякі зовнішні нюанси можна списати на витрати недосконалості перекладу. Тому застосування того чи іншого виразу надалі будемо сприймати як синоніми, приділяючи головну увагу не формі, а змісту. Умовимося також не бути вимогливими і до написання цих виразів (з великої чи малої букви, цілком чи у вигляді абревіатур).
Серед фахівців спостерігаються розбіжності понятійного характеру, що на наш погляд, є більш істотними: чи є Т-В системою матеріального постачання, системою календарного планування чи виробничою філософією. Можна дати три альтернативних визначення системи «точно вчасно».
1.    Доставка матеріалів/комплектуючих до місць використання точно в потрібний час.
2.    Техніка підвищення продуктивності і скорочення втрат.
3.    Виробнича філософія, заснована на принципі безупинного поліпшення.
Звичайно вважається, що визначення 1 відноситься тільки до покупних матеріалів і комплектуючих виробів, й іноді воно трактується, як «змусити постачальників зберігати ваші запаси». Оскільки запас, так чи інакше, існує в такій інтерпретації застосування Т-В безглузде. Якщо ж застосувати це визначення до всього виробничого процесу, воно стає ідентичним визначенню 3.
Визначення 2 у значній мірі відображає підхід західної школи менеджменту до впровадження підготовлених рішень. Т-В потрібно впровадити так само, як впроваджується ПМВ, шукаючи панацею від чергового лиха лише після того, як попередня система не спрацювала. Деякі елементи Т-В дійсно допускають такий підхід, але основні вигоди будуть упущені.
Визначення 3, принаймні, потенційно охоплює всі переваги методу й у той же час накладає самі великі вимоги і на керівників, і на робітників. Саме цим визначенням ми будемо керуватися.
Сам підхід «точно вчасно» виник після Другої світової війни в японському автомобілебудуванні, і поява його була, по суті, випадковою. Галузь формувалася з явною оглядкою на Детройт, що був тоді рідним домом для всіх передових автомобільних компаній, однак виявилося, що японці не можуть дозволити собі такої ж інвестиції в матеріально-виробничі запаси. У результаті простої недостачі капіталу інвентар стали розглядати як непотрібне марнотратство, з'явився рух на користь виробництва без втрат. Таким чином, ціль системи «точно вчасно» — безупинне виробництво (чи обслуговування) з нульовими втратами.
Звичайно, така ціль, швидше за все, недосяжна, але основна філософія полягає в постійному розвитку і поліпшенні. Завжди знайдуться втрати, які можна скоротити, так як завжди знайдеться процес, який можна виконати швидше. Т-В, як і розглянута раніше система «Кайзен» і СБППП, — не допускає яких-небудь меж для поліпшень.
Система «точно в термін» — виробнича система, у якій обробка і рух невеликих партій матеріалів і виробів відбуваються точно в той момент, коли в них виникає необхідність.
Основна ідея полягає в тому, щоб зробити процес як можна коротшим, використовуючи ресурси оптимальним способом. Ступінь досягнення цієї мети залежить від того, наскільки досягнуті додаткові (допоміжні) цілі, такі як:
1)    виключити збої і порушення процесу виробництва;
2)    зробити систему гнучкою;
3)    скоротити час підготовки до процесу і всі виробничі терміни;
4)    звести до мінімуму матеріальні запаси;
5)    усунути необґрунтовані витрати.
Виконуються ці цілі при реалізації чотирьох формуючих блоків:
1)    проект виробу;
2)    проект процесу;
3)    кадрові/організаційні елементи;
4)    планування й управління виробництвом.
Ключовими поняттями системи «точно в термін» є стандартні комплектуючі, модульне проектування, якість, а також швидкість і простота.
Загальна риса системи «точно в термін» — наявність безлічі виробничих осередків. Вони поєднують устаткування й інструменти для обробки групи деталей з подібними технологічними вимогами. За своєю суттю осередки — це високоспеціалізовані й ефективні виробничі центри.  Найважливіші переваги виробничих  осередків такі: скорочується час переходу до нового виду виробу, ефективно використовується устаткування, робітникам легше опанувати суміжні спеціальності. Поєднання високої ефективності роботи осередків з малими розмірами виробничих партій приводить до мінімального обсягу незавершеного виробництва.
На відміну від ОТВі ПМВ, систему «точно вчасно» не можна купити, встановити і залишити, щоб вона сама працювала. Тому що Т В — це програма, що вимагає до себе постійної уваги на всіх рівнях організації. Вона несе в собі значні вигоди, і при успішній реалізації, як показує практика, веде майже до дворазового зниження трудомісткості виробничого циклу. В однаковій мірі вона позначається і на запасах, оборотність яких за рік зростає мінімум у три-чотири рази, а в окремих випадках — у ЗО 50 разів. При цьому звільняються значні площі і кошти.
Втрати в Т-В можуть бути визначені як будь-які активи чи дії, що не здійснюють прямий внесок на доказ потреб покупців.
Перелік можливих втрат дуже широкий.
•    Відходи виробництва і відновлюваний брак. Це втрати за визначенням, але в Т-В не допускається думка, що відходи Дешевше терпіти, ніж усувати. Виробництво повинно прагнути бути бездефектним.
•    Устаткування, що простоює, чи робоча сила. Простої цих двох основних джерел відбуваються тоді, коли вони не беруть участі у виготовленні готової продукції і коли порушується баланс (виникають вузькі місця), у результаті чого всі інші ресурси змушені простоювати.
•    Невикористані площі. Дуже очевидні втрати, що можуть видаватися за підвищення гнучкості. Це одночасно і побічний продукт збереження запасів, адже заняття запасами площі непродуктивні. У сфері послуг аналогом запасу є покупці, що чекають, — очевидно, що місце, займане чергою, просто губиться.
•    Транспорт. Переміщення виробів (чи покупців) між стадіями не має прямого продуктивного ефекту, тому транспортні операції необхідно мінімізувати. Почасти це необхідно через вивільнення невикористаних площ, з іншого боку —- відкриває нові площі, раніше займані конвеєрами, коридорами і тому подібним.
•    Інвентар визначається як будь-які матеріали (чи покупці), що не знаходяться в активному використанні. Весь інвентар являє собою втрати і містить у собі:
•    запаси сировини і готової продукції, що очікують обслуговування покупців;
•    резервні запаси незавершеного виробництва, періоди простою між стадіями в багатоетапному обслуговуванні;
•    великі розміри партій, що неминуче ведуть до нагромадження незавершеного виробництва;
•    великий час циклу. У сфері послуг це може бути бажаним атрибутом, тому що більшість людей рахує скорочення трьохго-динної п'єси до десяти хвилин небажаним, однак сам процес у такому випадку повинен бути цікавим покупцю;
•    довгі технологічні маршрути: переміщувані вироби являють собою запас, покупці, що переходять від стадії до стадії, не знаходяться у виробничому процесі послуги;
•    вузькі місця, що створюють запас (чи черги) через свій вплив на завантаження наступного устаткування.
Варто відзначити, що при традиційному способі організації виробництва все це втратами не вважається. Бухгалтерія розглядає запаси як активи, плановий відділ — як засіб підвищення гнучкості і завантаження. На збільшенні розміру партії ґрунтується концепція масштабу виробництва, витрати на налагодження і збереження покликані зменшувати найбільш економічний розмір замовлення. Вузькі місця взагалі необхідні для нормальної роботи в рамках ОТВ.


 

You have no rights to post comments