Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Моделі з фіксованим обсягом і періодом

Моделі з фіксованим обсягом і періодом
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Моделі з фіксованим обсягом і періодом

Принцип дії систем з фіксованим обсягом замовлення заснований на визначенні конкретного моменту часу, коли потрібно розміщати замовлення, що відповідає визначеному рівню запасу (точці замовлення), К, а також розміру цього замовлення £?. Точка замовлення К -— це завжди зовсім визначена кількість матеріалу. 'Замовлення розміром (2 розміщується в той момент, коли рівень запасу досягає точки К. Рівень запасу (Іпуепіоту Розіії-оп) визначається як залишок матеріалів перед минулим поста чанням, плюс кількість отриманих матеріалів при минулому постачанні, мінус витрачена кількість. Рішення, прийняте в моделях з фіксованим обсягом, можна сформулювати, наприклад, так «коли рівень запасу знижується до 36, розмістити замовлення па 57 додаткових одиниць матеріалу» [2].
Дію моделі з фіксованим обсягом можна спрощено описати, виходячи з припущення, що всі характеристики руху запасів достеменно відомі. Наприклад, якщо річна потреба в якомусь виробі дорівнює 1000 штук, то це саме 1000 штук, а не 1000 ± 10%. Те ж саме можна сказати про витрати на розміщення замовлення (чи пусконалагоджувальні витрати) і виграти збереження запасів. Незважаючи нате, що припущення про повну визначеність далеко не завжди реальне, воно дає гарну основу для опису моделей руху запасів.
Розглянемо визначення оптимальної величини замовлення, використовуючи спрощену модель, наведену на рис. 3.12, і наступні допущення. (Ці допущення, звичайно, далекі від реальності, але вони можуть служити відправною точкою і дозволяють нам скористатися досить простими прикладами).
•    Потреба в матеріалі постійна і рівномірно розподілена за всім періодом.
•    Час виконання замовлення (час з моменту видачі замовлення до одержання замовлених матеріалів) незмінний.
•    Ціпа одиниці матеріалів постійна.
•    Витрати збереження запасів розраховуються за середньою величиною запасу.
•    Витрати на розміщення замовлення і пусконалагоджувальні
витрати постійні.
•    Для закупівель будь-яких кількостей матеріалу наявні необхідні ресурси і виключається можливість невиконання замовлення.
Поточний запас матеріалу, як показано на рис. 3.12, зміню-< іься за «пилкою» і, при його зниженні до рівня /? (точка замовлення), розмішується повторне замовлення. Замовлені вироби будуть отримані через інтервал часу Ь, який у даній моделі залишається незмінним.
Засновані на розрахунку оптимального розміру замовлення, системи з фіксованою кількісно видають команду на чергове замовлення  в  той  момент,  коли  величина  запасу  падає  нижче визначеного рівня — точки повторення замовлення. Звідси і назва даного класу систем.
Рівень повторення замовлення є середній попит за середній час постачання плюс величина страхового запасу
На практиці часто приймають РПЗ =1,5 ОЬ, тобто страховий запас дорівнює половині потреби за середній час постачання.
Роботу такої системи можна продемонструвати на найпростішому прикладі з двома кошиками. У кожнім із двох однакових кошиків зберігаються ідентичні матеріали. Коли один з них порожніє, робиться замовлення в розмірі місткості цілого кошика. Замовлення (звичайно) прибуває і поміщається в порожній кошик до того, як спорожніє інший. Коли це відбувається, знову робиться замовлення, і так далі. При нормальному обороті запасів і умові, що матеріали беруться тільки з одного кошика, система відмінно працює, не вимагаючи особливих адміністративних зусиль.
Якщо така схема неприйнятна, система ґрунтується на веденні обліку запасів, у якому відбиваються всі надходження, витрати і баланс. У випадку, якщо облік ведеться на папері, будуть виникати затримки на перевірку, чи не опустилася кількість запасів нижче рівня повторення замовлення (часом такі перевірки просто провадяться раз на тиждень), що також необхідно враховувати при розрахунку страхового запасу. Автоматизовані системи, де видача товарів із запасу контролюється комп'ютером, чи системи, де витрата товарів відслідковується в реальному часі (наприклад, у супермаркетах за допомогою ручних і касових терміналів), повторне замовлення може видаватися негайно, як тільки рівень запасів знизиться до мінімально допустимого рівня.
З додаванням модуля прогнозування попиту, що буде періодично видавати свіжі дані для розрахунку рівня повторення замовлення, система управління запасами стає цілком адаптованою.
Система з фіксованим часом (періодом) є найпростішою, оскільки не вимагає практично ніякого адміністрування. Працює вона в такий спосіб: оцінюється потреба на майбутній рік, матеріали замовляються і доставляються — і все. Природно, застосовна така система лише до дрібних і малоцінних предметів.
Всі інші системи управління запасами засновані на розрахунку максимального рівня запасів. їх звичайно називають системами циклічних замовлень. Це розуміється тим, що у визначені моменти часу поточний рівень запасів віднімається з максимального обсягу, а на отриману кількість матеріалів виписується замовлення. При цьому частота замовлення може розраховуватися, виходячи з величини оптимального розміру замовлення. Наочно це показано на рис. 3.13.
Максимальний запас визначається як сума середнього попиту за один цикл і страховий запас. При цьому при розрахунку страхового запасу потрібно враховувати, що підвищення попиту в будь-який момент може викликати дефіцит (у системі з фіксованою кількістю дефіцит може виникнути тільки при рості попиту протягом часу постачання).
Збільшення страхового запасу являє собою плату за зручність, яку дає ця система. Інший недолік пов'язаний з реакцією системи на зміну попиту. У системі з фіксованою кількістю середній розмір запасу поза залежністю від потреби залишається практично незмінним, і хоча ріст попиту підвищує ризик дефіциту, залишається як мінімум одне невиконане замовлення. У нашому ж випадку ріст потреби в матеріалах може привести до виснаження запасу ще до того, як наступить час робити чергове замовлення. Зниження попиту, навпаки, веде до збільшення запасу.
Деякі джерела стверджую 11>. що цих проблем можна уникнути за рахунок введення стандаршого рівня повторення замовлення і рівня, «до якого замовляти не можна». Однак така зайва складність не тільки підвищує імовірність помилок, але й підриває головну зручнійь методу      зручність управління.
Укладаючи розгляд даного питання, слід зазначити, що жодна із систем не здатна задовольнити усі вимоги, тому багато організацій користуються деяким комбінованим методом. Вибір системи з фіксованою кількістю чи з фіксованим часом залежить від співвідношення ризику непередбаченої зміни попиту і зручності календарного планування поповнення запасів. Крім того, система з фіксованим часом пов'язана з підвищеними витратами на підтримку страхового запасу, і при визначеному рівні вартості запасів і коливань попиту вони можуть стати невиправдано великими. У цілому системи з фіксованим часом найбільше підходять для управління досить стабільними запасами чи при передбачуваному попиті в поєднанні з низькою вартістю предметів збереження. Однак, з огляду на те, що будь-яка виробнича система функціонує в складних умовах і піддана значному впливу зовнішнього і внутрішнього середовища організації, будь-яка фірма вважає за доцільне йти шляхом створення деяких власних резервів.


 

You have no rights to post comments