Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Роль, облік і оцінка матеріальних запасів

Роль, облік і оцінка матеріальних запасів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Роль, облік і оцінка матеріальних запасів

Запас — один з найбільш дорогих активів більшості компаній і складає до 40% від загального інвестованого капіталу, тому ефективне управління їм дозволяє знизити витрати підприємства, пов'язані з їх надлишком чи недостачею.
Недостача виробничих запасів на вході веде до збою чи простою виробництва, на виході — до втрат підприємства від реалізації готової продукції.
Зайві виробничі запаси ведуть до омертвіння оборотних коштів, а готової продукції — до падіння ціни реалізованого товару.
Запаси виконують кілька важливих функцій, що підвищують гнучкість в управлінні фірмою:
•    функцію нагромадження;
•    функцію захисту ціни від зміни цін та інфляції;
•    функцію управління витратами за допомогою використання дисконту, що залежить від величини замовлення [3].
Функція нагромадження. Якщо постачальники фірми організують постачання нерегулярно, то запаси вхідних матеріалів розумно накопичувати у певних межах, щоб обмежити себе від несподіванок. Крім того, усередині самої фірми виробничі процеси також можуть мати відхилення від запланованого. Якщо ці процеси несинхронізовані, то запаси звичайно накопичують окремо для кожного процесу.
У той же час при перемінному попиті на готову продукцію підтримка достатнього рівня запасів також є гарним рішенням. Наприклад, якщо попит на продукти виробництва високий тільки влітку, фірма повинна бути впевнена, що запасів досить, щоб зустріти високий попит.
Функція захисту від інфляції. Запаси можуть бути захистом проти зміни цін та інфляції. Розміщуючи готівку в банку, фірма здатна одержати гарне повернення. З іншого боку, цінність запасу може рости швидше, ніж гроші, поміщені в банк. Таким чином, запаси можуть мати сенс гарних інвестицій при розумних витратах і відповідній оцінці ризику.
Функція управління витратами зі зміною величини замовлення. Більшість постачальників пропонують знижки (дисконти) при великих замовленнях. Закупівля великих кількостей матеріальних ресурсів на пільгових умовах, звичайно, може понизити вартість вироблених продуктів. Однак, необхідно враховувати вартість збереження, схоронність складських матеріалів, руйнування складів, розкрадання, величину страховки і т.п.
Збільшуючи інвестиції в запаси, підприємство змушено обмежувати грошові вкладення за іншими напрямками, що також підтверджує необхідність економічного обґрунтування прийнятих рішень з мінімізації запасів і ефективного управління ними.
Приймаючи рішення на вибір розміру товарно-матеріального запасу, необхідно приймати до уваги наступні витрати.
1.    Витрати збереження. Ця широка категорія витрат включає витрати па складське устаткування і приміщення, обробку, страховку, а також виграти, пов'язані з дрібними крадіжками, псуванням, старінням, знецінюванням, податками, і витрати невикористаних можливостей капіталу. Очевидно, витрати збереження запасів, як правило, підштовхують до створення найменших запасів і частого їх поповнення.
2.    Витрати з освоєння нової продукції. Виготовлення кожного нового продукту пов'язане з одержанням необхідних матеріалів, організацією певних комплексів устаткування, заповненням необхідної документації, виділенням відповідного часу і матеріалів, вилученням попереднього запасу матеріалів
3.    Витрати, пов'язані з пусконалагоджувальними роботами при зміні продукції. Якби з переходом від одного продукту до іншого не були пов'язані ніякі витрати і втрати часу, продукція вироблялася б дрібними партіями. Це дозволило б знизити рівні запасів, що привело б до економії витрат. Тому компанії намагаються знизити пусконалагоджувальні витрати, щоб мати можливість випускати більш дрібні партії продукції.
Витрати, пов'язані з розміщенням замовлень. Ці витрата відносяться до управлінських і канцелярських витрат, пов'язаних з підготовкою замовлення на покупку чи виробництво. Витрати на розміщення замовлень включають облік наявної кількості виробів чи матеріалів, обчислення необхідного обсягу замовлення і документальне розміщення замовлень. У суму витрат на розміщення замовлень включаються також витрати, пов'язані з від стеженням виконання замовлень.
5. Втрати, пов'язані з недостачею запасу (дефіцитом). Коли запас якого-небудь виробу чи матеріалу вичерпується, замовлення на цей виріб чи матеріал або очікує, поки запас буде поповнений, або повинно бути відмінене. Існує визначений компроміс між витратами на підтримку належного рівня запасу і втратами, що є наслідком вичерпання запасу. У цьому випадку іноді вдається домогтися розумного балансу, оскільки часто неможливо оцінити упущений прибуток, наслідки втрати клієнтів і величину штрафів за несвоєчасне виконання умов контракту. Найчастіше оцінка величини цих витрат є не більш ніж припущенням, хоча часто можна вказати їхній діапазон [3].
Встановлення правильної величини замовлення і розміру партії продукції, необхідної для повного використання виробничих потужностей фірми, пов'язане з визначенням мінімальних загальних витрат. Ці витрати випливають зі спільного впливу наступних видів витрат:
•    витрати на збереження,
•    витрати на пусконалагоджувальні роботи,
•    витрати на придбання,
•    втрати, пов'язані з дефіцитом.
Зрозуміло, на витрати з підтримки рівня запасів впливає і складання графіка постачань.
Витрати на збереження. Мабуть, це найбільш очевидний вид витрат. Вони містять у собі наступне:
•    Вартість капіталу, замороженого в запасах. Очевидно, що ця величина залежить від поточної ставки відсотка.
•    Вартість збереження, включаючи займаний простір, устаткування, працю, послуги і т.д. Як правило, виражається у відсотках від вартості матеріалів, що зберігаються, тому погодиться з вартістю капіталу. Найчастіше вартість збереження лежить у межах від 5 до 10% у рік.
•    Вартість втрат із запасу. Втрати відбуваються з різних причин, як допустимих, так і ні. Завжди була й існує проблема злодійства (у сфері харчування навіть існує поняття «право виносу»). Втрати також відбуваються через випадкові поломки, неза-плановане перевищення обсягів використання запасів, перевищення терміну збереження, старіння запасів («усушка-утруска»). Рівень втрат залежить від природи збережених товарів, однак, він ніколи не буває рівним нулю.
•    Вартість збереження визначається двома способами: як відсоток від вартості виробу чи як визначена сума за одиницю збереження.
•    Витрати па збереження завжди виражаються у відсотках від вартості матеріалів, що зберігаються, і в більшості випадків знаходяться в межах від 15 до 30% у рік за даними іноземних (американських) джерел і 20-45% — вітчизняних.
•    Витрати на придбання. Придбання товарів, крім вартості самих товарів, пов'язане ще з деякими витратами. Так, при виготовленні про запас виникають витрати на налагодження устаткування, витрати на складання документації, яка організовує виробництво. Вартість придбання --— це вартість оформлення й одержання замовлення. Сюди входять визначення потрібного обсягу замовлення, оформлення рахунків-фактур, перевірка партії постачання на якість і кількість та переміщення запасів на тимчасове збереження. Вартість виконання замовлення часто виражена як фіксована грошова сума, незалежно від розміру партії. Витрати, пов'язані з недостачею наявних запасів, виникають у тому випадку, коли попит перевищує наявні запаси.
•    Подібні витрати можуть включати можливі втрати від нездійснення угоди і нереалізованих продажів, втрату довіри клієнтів, прострочену оплату і т.п.
Японські виробники, крім звичайних компонентів (наприклад, збереження, навантаження-розвантаження, старіння), враховують можливі витрати від порушення виробничого процесу, неможливість розмістити устаткування і робітників ближче один до одного (що стимулює взаємодію, спілкування й обмін інформацією) і сховані проблеми, пов'язані з якістю продукції і поломками устаткування. Коли всі ці фактори враховані, вартість збереження стає більшою, і навіть набагато більшою, ніж до цього. Закупівля товарів про запас пов'язана з адміністративними витратами на здійснення замовлення, процедуру приймання, обробку рахунків. Також можуть бути присутніми і витрати на доставку, особливо якщо замовлення одиничне. Точно обчислити всі ці складові витрат складно, але якщо врахувати оплату праці і всі накладні витрати, то менше $50 на одне замовлення не вий-Де Закупівлі спеціально про запас, звичайно, не єдиний вихід. Довгострокові контракти можна укласти з постачальниками, які гарантують регулярну доставку (у системі точно вчасно це може бути кілька постачань за зміну). Можна вкласти тривалий (скажемо, на рік) договір на закупівлю визначеної кількості товарів з можливістю розірвання в будь-який момент часу. Такі підходи ще більш ускладнюють підрахунок витрат на придбання, оскільки з'являються два рівні витрат, а саме, витрати на виведення контракту, які, швидше за все, перевищать зазначені вище $50, і витрати на обробку документів на кожну партію, трохи менші. Утім, можна визначати середню величину витрат на доставку в розрахунку на партію [1].
Запаси створюються з різних причин, але незалежно від них система рано чи пізно починає залежати від наявності запасів. Якщо недостача матеріалів відбувається на виробництві, можна поміняти графіки і почати випускати щось ще, виробництво може зупинитися, а можуть бути прийняті кроки до організації екстреної доставки.
Дефіцит запасів може статися через затримку чергового постачання чи через ріст споживання. Якщо і споживання, і поповнення запасів абсолютно передбачувані, то про дефіцит можна не турбуватися; усе, що необхідно, це вчасно замовляти чергову партію оптимального розміру.
На практиці прогнозувати як споживання, так і поповнення запасів звичайно не вдається, і схема, показана на рис. 3.9, приведе до дефіциту в 50°/о циклів поповнення запасів. Щоб знизити ризик  запасів при перемінному попиті
дефіциту, застосовується страховий запас,
Страховий запас поглинає коливання як у попиті на матеріали, так і в термінах постачання.
В управлінні запасами під терміном постачання розуміється час між виникненням погреби в поповненні запасу і моментом, коли матеріали з нової партії можна запускати у виробництво. Воно містить у собі затримки у виявленні потреби в поповненні, час на оформлення документації, сам час доставки чи виробництва товарів, час перевірки товарів, що надходять, і контролю якості.
Необхідно помітити, що практично на кожнім виробництві в будь-якому випадку виникають витрати, що не підлягають, утім, якому-небудь узагальненню. Конвеєр із зборки автомобілів, на якому закінчуються кузовні деталі (чи навіть фарба), обов'язково стане, а лінія із закачування бобів у банки може в аналогічній ситуації переключитися на томати.
Якщо відсутній запас готової продукції чи якщо недостача сировини і матеріалів настільки велика, що позначається на покупці (як часто трапляється в ресторанах, де з меню викреслюються окремі пунк'іи в міру витрати продуктів), то ситуація з витратами стає иабаї ато менш визначеною. Втратити постійних клієнтів можна відразу (варто тільки відмовити їм у замовленні чи попросити почекати) чи поступово (у міру росту їхнього незадоволення якістю обслуговування). Губиться прихильність до компанії, а її фінансову вартість не виміряєш.
Жодна система не може гарантувати рівень запасів, при якому будуть враховані усі випадки, тому вважається прийнятним визначати рівень сервісу. Рівень сервісу — це імовірність, що необхідний для задоволення попиту запас виявиться в наявності. Саме рівень сервісу, зумовлений звичайно шляхом дискусій і переговорів, є балансом між витратами, що не піддаються точно оцінці, в зв'язку з відсутністю запасу і додаткових витрат на збереження страхового запасу.
Для точного обчислення величини страхового запасу необхідно знати розподіл попиту і часу постачання. Якщо обидві величини підкоряються нормальному розподілу, то формула для розрахунку буде наступною [1]:
Величина часу постачання звичайно не підкоряється закону нормального розподілу. Розгляд інших видів розподілів виходить за рамки цієї книги, але, як видно з формули, при зменшенні величини і дисперсії часу постачання зменшується і страховий запас. Оскільки сторона, що закуповує, не може вплинути на тривалість більшості постачань, аналіз цієї величини може виявитися діючим способом зменшення страхових запасів.
При спрощеному розгляді теорії управління запасами допускається поділ вхідних і вихідних частин системи. Будемо вважати, що прийом постачань відбувається миттєво і періодично. У випадку, якщо постачання носять прогресуючий характер, розрахунки будуть трохи складніші, але такі ситуації зустрічаються рідко, а погрішності при обчисленнях найпростішими методами будуть невеликі. Ефективність використання запасів досягається правильною організацією управління ними.


 

You have no rights to post comments