Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Вибір місця розташування підприємства

Вибір місця розташування підприємства
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Вибір місця розташування підприємства

Рішення про розміщення підприємств приймається на основі обліку цілого ряду факторів, які необхідно враховувати як на макро так і мікро рівнях. Ключовим питанням створення того чи іншого підприємства, природно, є попит, тобто об'єктивна потреба в цьому.
Розташування поблизу ринку збуту товару чи послуги сприяє швидкому і своєчасному обслуговуванню. Це особливо важливо в бізнесі, пов'язаному з транспортуванням чи розподілом, тобто галузях, у яких доставка ресурсу замовнику є основним видом діяльності фірми. В інших сферах близькість до ринку може бути і не важлива. Там, де обслуговування вимагає участі клієнта (в охороні здоров'я, сфері відпочинку, розваг), розумна близькість необхідна. З іншого боку, банківські і фінансові послуги можна з успіхом робити по телефону чи через представників.
Наступними за важливістю питаннями, які необхідно виріши-ги, є наявність коштів і дислокація майбутнього підприємства. Вибір дислокації підприємства повинен здійснюватися на основі державних узагальнюючих розробок територіального аспекту індикативних (рекомендаційних) планів-прогнозі{.
Найважливішим перед проектним документом служать «техніко-економічні обґрунтування» (ТЕО) доцільності і господарської необхідності проектування і будівництва підприємств (споруд), що розробляються на основі відомих принципів розміщення виробництва: енергоємних, сировинних, трудомістких, споживчих й інших «розміщенських» факторів.
Більш детально па макрорівні розглядаються наступні фактори:
•    Демографічні й економічні фактори, що впливають на розмір і розвиток основних ринків збуту продукції.
•    Джерела і витрати з доставки сировини і матеріалів.
•    Кількість і якість трудових ресурсів.
•    Наявність достатньої кількості енергії і води.
•    Політична стабільність (країни, регіону).
•    Податкова політика і заохочення економічного розвитку.
•    Питання захисту навколишнього середовища.
•    Вартість земельної ділянки і будівництва.
•    Умови проживання (клімат, система освіти, медичного обслуговування, культура, відпочинок, злочинність).
До основних факторів на мікрорівні відносяться [3]:
1.    Обмежувальні норми на розвиток, сумісність з об'єктами, що сусідять.
2.    Розмір, конфігурація, рельєф й інші технічні аспекти площадки.
3.    Наявність кращого транспорту.
4.    Обсяг транспортних перевезень у клієнтів, під'їзди.
5.    Наявність і вартість енергопостачання й інших послуг, у тому числі пожежної охорони і видалення відходів.
6.    Зовнішній вигляд площадки (відповідає чи не відповідає характеру підприємства).
7.    Близькість до житлових масивів й інших об'єктів, необхідних для працівників.
8.    Місце розташування конкурентів,   особливо  підприємств роздрібної торгівлі чи з надання послуг.
Тут необхідно зупинитися більш докладно на деяких найважливіших з перерахованих факторах.
Для багатьох підприємств при вирішенні питання про місце розташування домінуючим часто виявляється який-небудь один фактор, що і вирішить питання дислокації підприємства. При наявності декількох рівнозначних за важливістю факторів застосовують різні існуючі методи вибору, наприклад, матрицю рішень (платіжна матриця) чи методи бальних оцінок, експертний аналіз [5].
• Сировина і матеріали. Якщо у виробництві використовується велика кількість громіздких чи об'ємних матеріалів, має сенс подумати про розміщення заводу поблизу їхнього джерела, наприклад, при видобутку металу з руди, цукру з цукрової тростини і гак далі. На практиці, однак, дане обмеження рідко коли
виявляється дійсно серйозним і, як правило, приймається до уваги в останню чергу.
•    Трудові ресурси. Джерело робочої сили, що володіє необхідни
ми навичками чи, як мінімум, готове до навчання, безсумнівно, є
істотною передумовою для успіху бізнесу. Робітників, звичайно,
можна завезти, як це робиться у великомасштабних будівельних
проектах, де місце будівництва вибирати не приходиться, проте,
місцеве джерело робочої сили завжди обходиться дешевше і легше
іі управлінні. Витрати на оплату праці часто є визначальним чинником при ухваленні рішення про розташування підприємства.
Однак наявність дешевої робочої сили у великих кількостях швидко приводить до індустріалізації країни, що підвищує її добробут і, як наслідок, підвищені вимоги населення, так що ця можливість існує недовго. У сфері обробки інформації, де важливі ефективні телекомунікації, наявність придатної робочої сили є домінуючим чинником у виборі місця.
•    Транспорт. У виробництві й оптовій торгівлі велике значення має транспортування матеріалів і товарів. Насамперед, необхідно вибрати метод перевезення. Якщо це залізничний, водяний чи повітряний транспорт, то цим і буде визначатися місце розташування. Використання автомобільного транспорту дає велику гнучкість, і все-таки необхідно, щоб завод чи склад знаходився поблизу перетинання великих автодоріг. У роздрібній торгівлі і сфері послуг важлива доступність закладу для покупців, що, знову ж, звичайно означає доступність для автотранспорту. Якщо передбачається, що покупець може мати машину, потрібно передбачити достатнє місце для паркування. Якщо ж велика частина клієнтів буде користуватися суспільним транспортом, і о розташовувати заклад треба в районах з гарним транспортним обслуговуванням. Можливо, звичайно, що великий попит змусить транспортні компанії відкрити нову зупинку поруч з фірмою.
•    Інфраструктура. Доступність доріг, послуг і так далі залежать від масштабів підприємства. Маленькій фірмі досить буде фабрики, складу чи магазину у вже існуючому промисловому районі чи торговому центрі. Великому підприємству, наприклад, автозаводу, досить буде рівного пустиря, а допоміжні послуги компанія сформує і за свій рахунок.
■ Технічна підтримка. Комерційні заклади прагнуть бути ближче до людей і один до одного. Ще на середньовічних ринках схожі
товари продавшійся разом, — те ж саме відбувається і сьогодні. Наприклад, більшість взуттєвих магазинів, банків чи агентств нерухомості розміщуються в центрі міста на одній вулиці. Це розумно з погляду маркетингу, оскільки, якщо відкрити магазин десь поза улюбленою дорогою покупців, його, цілком можливо, і не знайдуть. Аналогічна тенденція просліджується й у виробництві, особливо в сфері високих технологій, прикладом чому служить «Силіконова долина» в Америці (чи «Силіконова лощина» у Шотландії). Основною причиною тому є близькість до спеціалізованих послуг і центрів компетенції, таких як університети.
■ Політика. Влада, як федеральна, гак і місцева, найчастіше стимулює організації розміщуватися в конкретних областях. Як правило, ці стимули носять фінансовий характер: гранти, субсидії на нерухомість і т.д.
Нерідко ці фактори суперечать один одному. Наприклад, те, що зручно для покупців, може не підходити для робітників; гарне розташування для працівників і транспортування може виявитися дорожче варіанта, підтриманого вигідними субсидіями. В остаточному підсумку складається невеликий список доступних варіантів розташування фірми і кожний з них оцінюється за відповідністю критеріям. Там, де можна оцінити все у фінансовому вираженні, рішення приймається відносно просто, однак частіше потрібне суб'єктивне судження. Якщо необхідно швидко переміститися на нове місце, то основним фактором може стати наявність такого.
Природа ринку, особливо в сфері послуг, часто диктує необхідність розміщення в декількох точках, роздрібна торгівля, транспортні чи фінансові послуги, сфера харчування — усе це приклади діяльності, у яких відділення розміщуються в місцях найбільш активного попиту, а кожне відділення звичайно пропонує повний асортимент послуг. Але навіть тут є виключення, такі як розсилання товарів поштою і вилучений доступ до банківських послуг. Багато фінансових компаній працюють через мережу агентів, однак, у більшості підприємств сфери обслуговування така можливість відсутня.
У виробництві подібних обмежень на розташування не виникає, оскільки продукція звичайно все одно перевозиться покупцю. Тому у виробника є вибір: одне велике підприємство чи кілька дрібних. В останньому випадку необхідно вирішити, як розділити роботу між об'єктами. Можливі наступні варіанти дій:
•    Кожне підприємство може виконувати весь спектр операцій
всією номенклатурою продуктів. Це часто робиться для торгових обмежень, що, часом, ставляться за рубежем і від пропорції загальної вартості, зробленої на території країни. Під час відсутності таких обмежень вилучені заводи звичайно займаються лише зборкою, а саме виробництво зосереджене на батьківщині компанії.
•    Різним підприємствам можна доручити випуск окремих продуктів чи груп продуктів. Виробник продуктів харчування може випускати морозиво на одному заводі, а ковбасу — на іншому.
•    Різні підприємства можна оснастити різними технологічни
ми процесами. Це може сусідити з індивідуалізацією продуктів,
як у випадку з морозивом і ковбасою, але застосовується також і
організаціями, що випускають тільки один продукт. У моторобуванні, наприклад, виробництво блоків, деталей і зборка двигунів здійснюються в зовсім різних місцях. А різні комплектуючі і і вузли можуть взагалі виготовлятися в окремих країнах.
Головна перевага зосередження всієї роботи в одному місці полягає в ефекті масштабу.  У порівнянні з будь-яким іншим варіанті м розташування в даному випадку потрібна значно менша інфраструктура для підтримки діяльності. Не потрібно дублювати такі функції, як робота з кадрами, закупівлі, складування, забезпечення і так далі. Централізація закупівель і постачань дозволяє домогтися від постачальників більш вигідних умов.
У порівнянні з виробництвом усієї номенклатури продукції на кожнім з декількох заводів централізоване розташування допускає збільшення розмірів партій, а значить і більш низькі витрати на підготовку виробництва. При цьому аналогічний рівень сервісу досягається з використанням значно менших запасів. І Іри правильному управлінні величина запасу пропорційна квадратному кореню з числа об'єктів, що випускають той самий продукт, таким чином, при єдиному виробничому об'єкті запас про-іукції може бути вдвічі меншим, ніж при використанні чотирьох.
Якщо порівнювати централізоване розташування з розподілом виробництва тієї ж номенклатури виробів за декількома заводами, і о воно має більшу гнучкість, оскільки переключити потужності, що простоюють, з виробництва одного продукту на інший і іростіше, коли вони усі виготовляються в тому самому місці. Далі, у порівнянні з декількома підприємствами, оснащеними різними технологічними процесами, централізація несе менше проблем і втрат у зв'язку з транспортуванням і в принципі більш надійна. Спрощуються і знову ж стають надійнішими комунікації і координація діяльності, хоча, можливо, це вже другорядні фактори.
Ще один довід на користь випуску всього асортименту продукції на окремих підприємствах полягає в тім, що дрібними заводами простіше й ефективніше управляти. В усякому випадку, ефект масштабу досягається далеко не завжди, при перевищенні певної величини підприємства проблеми починають переважувати вигоди.
Децентралізована (розподілена) структура також робить організацію менш вразливою для політичних, індустріальних і навіть природних сил. Підвищується і гнучкість — у тім значенні, що закрити один маленький завод простіше, ніж перманентно скоротити обсяг випуску одного великого. Крім того, стає простіше експериментувати з новими методами роботи.
Ще більш обґрунтованою виглядає децентралізація за принципом окремих продуктових груп. Переваги простоти управління за рахунок меншого розміру підприємства стають більш очевидними завдяки виробництву меншої номенклатури виробів. Якщо для виготовлення різних груп товарів вимагаються різні технологічні процеси, така структура стає тим більше кращою, оскільки розміщення всіх процесів під одним дахом ніяких додаткових переваг у собі не несе.
Основним індикатором потреби в розподіленій структурі є масштаб виробництва. Разові, замовлені роботи і потокове виробництво, як правило, виявляються несумісні, оскільки використовують різну технологію, мають потребу в різній робочій силі й окремих принципах управління. Організаціям, що роблять свій товар для ринків з мінливим попитом і вимагають виготовлення на замовлення, рекомендується саме така схема розподілу потужностей.
Децентралізація за стадіями технологічного процесу також спрощує завдання локального керівництва: управляти легше об'єктом, що не тільки менший, але й сконцентрований на одному процесі чи технології. У цьому випадку також можна розмістити підприємство поблизу відповідних джерел чи сфери обслуговування не на шкоду іншим аспектам. Звичайно така схема застосовується тільки великомасштабними виробниками обмеженого спектра продукції, як то: в автомобілебудуванні, авіабудуванні, виробництві побутової електроніки і так далі. 242
Появою  принципу «точно в термін» чи як його іноді називають «точно вчасно» (Лізі іп Тіте, ЛТ), про який буде розказано і; главі 12, все активніше став застосовуватися розподіл усередині того об'єкта. ЛТ веде до виникнення відносно маленьких і надзвичайно сфальцьованих виробничих одиниць, що можуть бути так само несумісні між собою, як замовлене і масове виробництво. У зв'язку з цим великий виробничий об'єкт може бути
розбитий на кілька дрібних фірм, що функціонують пліч-о-пліч,
з достатньою незалежністю один від одного.
Децентралізоване виробництво висуває підвищені вимоги до сисстем комунікацій і контролю, яких централізація, принаймні коретично, дозволяє уникнути. Там, де необхідна координація роботи окремих об'єктів (наприклад, при розподілі за стадіями технологічного процесу), помилка в комунікаціях може мати катастрофічні наслідки. Але навіть коли виробничі об'єкти, відмовитися від централізованого контролю неможливо.  системи звітності рідко коли працюють ідеально. Крім того, не буває так, щоб локальне керівництво при управлінні цими системами не переслідувало свої власні устремління замість корпоративних цілей, щоб зберегти свою незалежність.


 

You have no rights to post comments