Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Попередні рішення

Попередні рішення
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Попередні рішення

Рентабельність операцій залежить від досягнення балансу між попитом на товари і послуги і ресурсами, необхідними для їхнього виробництва. І хоча це питання і є центральним, потрібно прийняти правильні рішення не тільки про обсяг виробничих потужностей, але й про їхнє розташування і планування. У короткостроковому періоді іноді вдасться змінювати потужність слідом за коливаннями попиту, наприклад, за рахунок понаднормової роботи, але все-таки масштаб таких відхилень відносно малий у порівнянні з загальною виробничою потужністю. Первісні рішення про обсяг потужностей пов'язані з великими матеріальними витратами і носять довгостроковий характер. Вони встановлюють верхню межу обсягу випуску продукції і нижню межу експлуатаційних витрат [4].
Рішення з розташування і планування також деякою мірою забезпечують ефективність діяльності організації. Якщо вони виявляться невірними, то організація не зможе працювати досить ефективно і раціонально, навіть якщо знайде недоліки, тому що для виправлення помилок у неї може не знайтися можливостей чи не вистачити часу.
Перш ніж щось вирішувати щодо розташування і планування, необхідно точно погодити сферу діяльності (фокус) організації і визначити загальний обсяг випуску продукції, визначаючи, чи є організація виробником, збирачем, дистриб'ютором чи постачальником послуг.
Рішення про обсяг виробничих потужностей ґрунтуються на корпоративній політиці. Якщо така політика не ясна, то успіх цих рішень малоймовірний.
Розміщення виробничого підприємства, дистриб'юторського центру чи сервісного відділення визначається різними факторами. Якщо організація виконує не одну, а кілька з цих функцій, то можна розглядати варіанти розміщення з різних точок зору.
Загальний обсяг потужностей також є питанням корпоративної політики. Довгострокове прогнозування з використанням економічного моделювання чи побудови сценаріїв виходить за рамки цієї книги. Результатом корпоративного планування повинно бути чітке твердження про те, які вимагаються максимальні потужності і якою приблизно гнучкістю вони повинні володіти.
У сфері послуг, де попит вкрай непостійний, а користуватися запасом як буфером неможливо, рішення про інвестиції у виробничі потужності повинні враховувати, що які б потужності не створювалися, завжди може виникнути попит, що буде їх перевищувати. Іншими словами, будуть утворюватися черги. У цілому потужність сервісного центру повинна перевершувати попит, інакше черги просто будуть подовжуватися до нескінченності або роздратований клієнт просто відмовиться від ваших послуг. Але навіть тоді, коли доступні потужності істотно перевершують середній попит, через мінливість інтенсивності потоку клієнтів і часу обслуговування, черги все-таки час від часу будуть утворюватися.
У компанії повинні бути прийняті рішення про максимально допустиму довжину черги, максимальний обсяг устаткування, що простоює, і про управління довжиною черг.
Теорія черг (теорія масового обслуговування) [4] — загальновизнана методика вивчення виробничої діяльності, покликана знайти оптимальний баланс між часом чекання й обсягом потужностей, що простоюють. Вона застосовна в будь-якій ситуації, коли мається перемінний попит і фіксована продуктивність. Це можуть бути ситуації, коли утворяться звичайні черги, як у магазинах, квиткових касах, приймальнях, а також у таких випадках, як прийом телефонних дзвінків, пропускна здатність портів, аеровокзалів і навіть автодоріг.
Центральним поняттям теорії черг є функція вартості, рівна: Вартості часу чекання покупця в черзі + вартість простою устаткування.
Головною метою вивчення цієї функції є пошук можливостей її мінімізації. Вартість простою устаткування визначити просто, але ось втрати, пов'язані з чеканням покупця в черзі, набагато менш очевидні і більше залежать від обставин. На найпростішому рівні дана вартість дорівнює витратам на утримання приміщення для чекання, але сюди неодмінно потрібно включити і деяку компенсацію за терпіння: клієнти, яким приходиться чекати занадто довго, можуть піти і більше вже не повернутися.
Найбільш загальною є ситуація, коли інтенсивність потоку покупців носить випадковий характер, тобто, підкоряється розподілу Пуассона, а час обслуговування підкоряється закону зворотного експонентного розподілу [4].
Визначаючи потребу у виробничих потужностях, потрібно оцінити відносні витрати на чекання покупців у черзі і простій устаткування для різної кількості точок обслуговування і зупинитися на тій з них, що дає найменші загальні витрати.
Рішення можна розбити на два рівні: капітальні й оперативні. При проектуванні, наприклад, супермаркету рішення про кількість (незмінну) кас і площі для черг приймається на етапі планування на підставі максимально очікуваного попиту. У ході функціонування супермаркету до роботи залучається стільки касирів, скільки необхідно для обслуговування очікуваного в конкретні години чи дні тижня попиту.
Трохи інакше проблеми потужності розглядаються в сфері матеріального виробництва. Розрахунок потужності в умовах однономенклатурного виробництва виражається в одиницях продукції, що випускається.
Однак при великій номенклатурі виробів, що випускаються, неможливо виділити універсальну одиницю оцінки потужності. Часто використовують наступні поняття потужності:
•    проектна потужність — як максимальний обсяг випуску;
•    ефективна потужність — як максимально можливий обсяг випуску з урахуванням видів продукції, робочих графіків, завантаження устаткування й ін.;
•    реальний випуск: дійсний обсяг випуску. Він не може перевищувати ефективну потужність і часто навіть буває з технологічних причин набагато нижчим ефективної потужності.
Завантаження устаткування визначається як відношення реального випуску до проектної потужності.
В ефективній потужності основними є розрахунки кількості і складу необхідного устаткування з урахуванням їх завантаження. Диференційовано для кожної стадії виробництва (заготівельна, обробна, складальна) і структурних підрозділів у них розраховується кількість устаткування. Для розрахунку необхідно знати річну програму випуску, трудомісткість кожної операції технологічного процесу, продуктивність і корисний фонд часу роботи устаткування в рік. При розрахунках проектної потужності на попередньому етапі використовують укрупнену оцінку. Укрупнений розрахунок устаткування для автоматизованого виробництва [1]:
Зміни в зовнішнім і внутрішнім середовищі виробництва приводять до необхідності уточнення всіх складових виробничих потужностей, виявлення як вузьких місць у виробництві, так і їхнього надлишку.
Виробничі підрозділи мають ідеальний чи оптимальний рівень виробництва з погляду втрат на одиницю продукції. Ідеальний рівень відповідає мінімальним витратам. Більший чи менший обсяг випуску приводить до росту витрат.
Оптимальний обсяг виробництва і мінімальні витрати на одиницю є функцією загальної потужності виробничої одиниці. Наприклад, при підвищенні загальної виробничої потужності підприємства підвищується й оптимальний обсяг випуску, а мінімальні витрати на оптимальний випуск знижуються. Таким чином, більш великі підприємства мають більш високі оптимальні обсяги виробництва і меншу величину мінімальних витрат.
Вибираючи потужність виробничої одиниці, менеджер повинен взята до уваги всі фактори поряд з наявними фінансовими й іншими ресурсами і прогнозами очікуваного попиту.
Найбільш очевидні економічні фактори -- такі, як економічна оцінка здійсненності варіанта з оптимальною потужністю,
його вартість, витрати, термін передбачуваної дії, сумісність із процесами і персоналом.
Існують методики оцінки оптимальних потужностей з економічної точки зору. Найбільш розповсюдженими є аналіз з витрат чи обсягу, фінансовий аналіз, теорія рішень і аналіз черг. Однак ці процедури звичайно виконують на етапі конкретизації розрахунку виробничих потужностей чи при їхньому проектуванні після вирішення загальних питань, наприклад, вибору місця розташування нового підприємства чи його розширення.


 

You have no rights to post comments