Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Проектування потокового виробництва роботи і його ефективність

Проектування потокового виробництва роботи і його ефективність
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Проектування потокового виробництва роботи і його ефективність

Проектування потокового виробництва робіт доцільно розглянути при забудові мікрорайону, що містить різні комплекси житлових, суспільних і культурно-побутових будинків.
Розробка проекту здійснюється в такій послідовності:
•    виявляється характеристика об'єктів і умови їхнього будівництва, визначаються обсяги, трудомісткість і вартість будівельно-монтажних робіт (БМР);
•    визначається черговість забудови масиву, мікрорайону, кварталу;
•    встановлюється технологічна структура потоків і виробляється розрахунок їхньої інтенсивності;
•    визначаються методи виробництва і засоби механізації основних будівельно-монтажних робіт;
•    встановлюються терміни будівництва;
•    виявляється потреба в матеріально-технічних ресурсах і в робочих кадрах, складається план фінансування;
•    характеризуються будівельні організації, залучені для потокового будівництва, і розробляється схема управління потоком;
•    зважуються питання організації будівельного господарства на площадці;
•    дається техніко-економічна оцінка рішень, прийнятих проектом організації будівництва.
Для характеристики об'єктів і умов будівництва встановлюються наступні дані:
•    місце розташування проектованого будівництва і його основні техніко-економічні показники: територія будівництва, площа забудови, корисна і житлова площа, кількість жителів, загальна кошторисна вартість;
•    перелік об'єктів і їхня архітектурно-будівельна характеристика (кількість і типи житлових будинків, суспільних і культурно-побутових будинків, їхня поверховість, секційність, будівельний обсяг, корисна і житлова площа, площа забудови, кошторисна вартість);
•    коротка характеристика основних конструкцій об'єктів;
•    характеристика інженерних споруд, устаткування і благоустрою території будівництва — дороги і під'їзди, інженерні мережі, елементи благоустрою;
•    фізичні обсяги, нормативна трудомісткість і кошторисна вартість робіт з будівництва окремих об'єктів і житлового масиву;
•    загальна характеристика рельєфу території будівництва, геологічних і гідрогеологічних умов, характеру й обсягу умов з освоєння і підготовки будівельного майданчика;
•    вказівка джерел покритгя потреб будівництва в матеріально-технічних ресурсах і робочих кадрах;
•    опис схеми генерального плану будівництва й угруповання об'єктів за однорідністю технології зведення;
•    директивні (бажані) терміни будівництва.
Стрижнем проекту є питання проектування термінів будівництва. Для цієї мети визначається характер продукції, що випускається:
•    для комплексного потоку — комплекс об'єктів виконуваної забудови (житловий масив, мікрорайон, квартал, вулиця — у складі комплексу будинків і споруд);
•    для об'єктного потоку — окремі об'єкти, закінчені пристрої, житлові будинки;
•    для спеціалізованого потоку — частини будинків і окремі комплекси робіт (підземна частина будинку, надземна частина будинку, виконаний комплекс опоряджувальних робіт);
•    для приватного потоку — окремий вид закінченої роботи.
При забудові житлового масиву комплексний потік включає 10-12 об'єктів. Об'єктний — 2-6 спеціалізованих (у тому числі, спеціалізовані роботи субпідрядних організацій). Приватний потік є первинним і неподільним.
За даними розрахунку складається вільний календарний графік зведення масиву, що повинен враховувати наступні вимоги:
•    об'єктні і спеціалізовані потоки узгоджуються між собою таким чином, щоб після закінчення будівництва житлових будинків на ділянці закінчилися інженерна підготовка територій, зведення суспільних, культурно-побутових будинків і благоустрій;
•    об'єктні і спеціалізовані потоки максимально сполучаються в часі, щоб не було необгрунтованих перерв між ними;
•    послідовність об'єктних потоків і ступінь їхнього сполучення визначаються наявністю фронту робіт для розвитку і своєчасного завершення складових потоків;
•    за всіма потоками визначається необхідний склад (комплект) машин і механізмів;
•    потреба в матеріальних, фінансових й інших ресурсах визначається за кожним потоком, організації і масиву в цілому з вказівкою підприємств постачальників;
•    будівельний потік комплексу показують укрупнено;
•    деталізовані виробничі потокові графіки розробляють для кожного об'єкта і кожного будівельного підрозділу, що створює умови для широкого й ефективного використання потокових методів.
Застосування потокових методів сприяє підвищенню ефективності роботи всіх ділянок комплексу. Економічна ефективність потокових методів, в основному, полягає в підвищенні продуктивності праці, скороченні термінів будівництва, зниженні вартості і підвищенні якості робіт.
Підвищення продуктивності праці досягають завдяки наступним прийомам:
•    скороченню, зведенню до мінімуму простоїв робітників;
•    підвищенню кваліфікації робітників при багаторазовому повторенні операцій;
зниженню трудомісткості процесів виробництва в результаті застосування передової прогресивної технології й оптимальних режимів роботи машин і механізмів. Скорочення термінів будівництва в порівнянні зі звичайним методом одержують завдяки максимальному сполученню ряду складових робіт потоку і максимальної комплексної механізації робіт, зниженні їхньої трудомісткості.
Зниженню собівартості робіт сприяють такі фактори:
•    ощадлива витрата енергії внаслідок інтенсифікації процесів і скорочення термінів робіт;
•    скорочення витрати інструментів і пристосувань завдяки технічно обґрунтованим типам і раціональній організації їхнього ремонту;
•    повне використання машин і механізмів завдяки рівномірності і безперервності процесів виробництва і зменшення простоїв;
•    скорочення браку внаслідок ретельного відпрацьовування технологічних операцій, їхнього освоення і росту кваліфікації робітників;
•    скорочення накладних витрат, оскільки приблизно 35% їх прямо залежить від термінів будівництва.
Підвищення якості робіти досягається завдяки типізації виробничих процесів і їхніх технологічних операцій, підвищення майстерності і багаторазового повторення тих самих робіт.
Потокові методи сприяють не тільки скороченню загальних термінів робіт, але й ведуть до скорочення заділів, незавершеного обсягу виробництва, а висока ефективність даних методів створює умови для їхнього широкого впровадження в практику виробництва.


 

You have no rights to post comments