Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Проектування процесу виробництва продукції

Проектування процесу виробництва продукції
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Проектування процесу виробництва продукції

Коли виріб спроектований, необхідно визначити етапи процесу виробництва цього виробу, загальну тривалість його виготовлення. Різні варіанти технологічного процесу впливають на середній час виробництва, трудомісткість виробів, вантажопотоки па підприємстві, використання виробничих потужностей.
Найбільший ефект буде досягнутий, якщо будуть розроблені комплексні технологічні процеси, що охоплюють, крім основних виробничих операцій, транспортні, контрольні й інші допоміжні процеси.
У такому випадку, уже до початку виробничого процесу за технологічною документацією можна визначити довжину і напрямок транспортних шляхів між технологічними операціями, тривалість транспортних операцій, спосіб їхнього здійснення, частку ручних і механізованих робіт, їхню трудомісткість.
Актуальність такого підходу диктується тим, що на підприємствах і будівництвах, здебільшого, обсяг допоміжних операцій найчастіше перевищує обсяг основних [4].
Як і при проектуванні виробу, розроблювач процесу (технологічна служба підприємству) повинен розглянути відносну значимість наступних критеріїв проектування процесу виробництва:
• Виробнича потужність.
• Економічна ефективність.
• Гнучкість.
• Продуктивність.
• Тривалість.
• Надійність.
• Ремонтопридатність.
• Стандартизація і сталість результатів.
• Безпека, промислова санітарія і гігієна.
• Задоволення життєвих потреб працівників.
Щоб забезпечити потрібні характеристики процесу, розроблювач повинен зробити вибір варіантів у наступних галузях:
• Тип переробної системи (проектна система, дрібносерійне виробництво, безупинний процес, комбінація перерахованих вище варіантів).
• Власне виробництво чи придбання деяких комплектуючих виробів.
• Виконання деяких завдань своїми засобами чи передача їхнім субпідрядникам.
• Способи переробки (наприклад, фарбування виробів можна вести розпиленням, кистю, валиком, зануренням).
• Ступінь механізації й автоматизації.
• Рівень допоміжних робіт.
• Ступінь спеціалізації праці робітників [5].
Спеціалізація (поділ) праці є найважливішим чинником підвищення продуктивності праці виробничих працівників і робітників. Переваги спеціалізації полягають утім, що вона дозволяє скоротити обсяг підготовки працівників, підвищити рівень
професійного уміння на кожнім спеціалізованому робочому місці, відокремити від виробничих завдань ті, котрі не вимагають кваліфікованої праці, а можуть бути виконані некваліфікованими робітниками, що одержують меншу зарплату. При цьому значною мірою зростає можливість використання спеціалізованого устаткування.
У той же час спеціалізація має ряд недоліків. Головні з цих недоліків наступні:
• зменшення гнучкості при зміні виробничих завдань,
• зниження почуття задоволеності робітників своєю працею,
• наростання стомлюваності при монотонній праці,
• ріст прогулів.
Тому дуже важливою є роль керівника на етапі визначення змісту робіт, який разом з технологічною службою, а можливо і з психологом, повинен всебічно розглянути дану проблему, фактори, з нею пов'язані, щоб знайти оптимальний рівень спеціалізації праці.
При проектуванні виробничого процесу (Ргосіисі Р1О\У Везі§п) основна увага зосереджується на окремих процесах, через які проходять комплектуючі матеріали і складальні вузли в міру, їхнього виготовлення. Найбільш широко при плануванні процесів застосовуються наступні інструменти: операційні маршрутні карти, схеми технологічного процесу (Рклу Ргосезз Спагг), складальні схеми і креслення. Це дуже зручні інструменти як для використання в стійкому режимі виробництва, так і при діагностиці відхилень. Власне кажучи, перший звичайний етап у ході створення будь-якої виробничої системи починається зі складання карт потоків і операцій з використанням одного чи декількох з перерахованих вище інструментів. Вони являють собою ніби «організаційну структуру» виробничої системи [1].
Складальне креслення — це не що інше, як докладне зображення всіх окремих компонентів продукції.
У складальній схемі використовується інформація, представлена в складальному кресленні, і крім того вказується, яким способом і в якому порядку окремі компоненти продукції повинні з'єднуватися в процесі зборки. Часто в схемі наводяться зведення про структуру загального виробничого потоку.
В операційних маршрутних картах, як випливає з їхньої назви, вказуються маршрути руху заготівель за операціями технологічного процесу. У схемах технологічного процесу (рис. 2.6) за рубежем звичайно використовуються стандартні символи американського суспільства інженерів-механіків (Атегісап Зосіеіу оГ Меспапісаі Еп§іпеегз), за допомогою яких наочно відображається усе, що відбувається з продукцією в міру послідовного виготовлення на відповідному виробничому устаткуванні (порівняєте із символами, наведеними па рис. 1.6. глави 1). Можуть застосовуватися й інші умовні позначки різних процесів, але в такому випадку їх потрібно розшифрувати на самій схемі.
Розробка схеми технологічного процесу дозволяє скоротити простої і час збереження, що поліпшує організацію виробництва і робить його більш рівномірним.
Після розробки технологічного процесу в цілому починається проектування окремих його етапів. Раніше ми ознайомилися з терміном процес, що представляється як набір завдань, у результаті виконання яких «Вхід» перетвориться в корисний «Вихід» продукції. При більш докладному розгляді процес поділяють на: (1) набір завдань, (2) потоки матеріалів й інформації, що поєднують ці завдання, і (3) збереження матеріалів та інформації.
1. Завдання. У результаті виконання кожного виробничого завдання відбувається, у більшій чи меншій мірі, перетворення «входу» у бажаний «вихід».
2. Потік. Будь-який технологічний процес містить у собі потік матеріалів та інформації. Потік матеріалів являє собою переміщення виробу, що виготовляється, від завдання до завдання. Потік інформації дозволяє визначити, яка частина перетворення виконана в ході попереднього завдання і що конкретно залишилося зробити в процесі виконання поточного завдання.
3. Збереження. Якщо деталь не знаходиться в процесі виконання якого-небудь завдання переміщення до наступного завдання (операції), значить вона знаходиться в стані збереження (пролежування). Предмети праці, що перебувають у стані збереження, називають також заділа ми, що знаходяться в чеканні (стані спокою).
В міру проходження виробу за циклом свого життя, процес, за допомогою якого зроблено даний виріб, теж повинен розвиватися цілком передбачуваним чином. Якщо життєвий цикл процесу буде розвиватися не в ногу з життєвим циклом виробу, конкурентоспроможність організації може бути серйозно підірвана.
У процесі удосконалення продукту його конструкція в усе більшій мірі буде стандартизуватися, і обсяги збуту зростуть. Основним фактором конкурентоспроможності при цьому, очевидно, стане ціна. Питання економічної ефективності і стабільності випуску продукції набудуть найважливішого значення. Процес виробництва при цьому стане капіталомістким, високомеханізованим чи автоматизованим, націленим на масовий випуск продукції.


 

You have no rights to post comments