Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Проектування і розвиток виробничого процесу. Вибір виробничого процесу

Проектування і розвиток виробничого процесу. Вибір виробничого процесу
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Проектування і розвиток виробничого процесу. Вибір виробничого процесу

Інженерне проектування технологічного процесу включено в число основних фаз створення нової продукції (див. рис. 2.3). Це галузь діяльності, безпосередньо пов'язана з плануванням операцій, тобто з регулярним прийняттям тактичних рішень у виробничому процесі. Вибір процесу, навпаки, відноситься до стратегічних рішень, що визначають, які технології варто використовувати на тім чи іншім підприємстві. У самому загальному вигляді виробничі процеси можна розділити на наступні категорії.
Процеси переробки (Сотегзіоп Ргосеззез). Як приклад можна навести переробку залізної руди в сталевий прокат або об'єднання всіх інгредієнтів, перерахованих на коробці з зубною пастою, у пасту.
Процеси виготовлення (РаЬгісаііоп Ргосезз). Прикладом такого процесу може служити перетворення сировини в яку-небудь специфічну форму (наприклад, штампування листової сталі, у результаті чого виходять крила для автомобілів, чи формування золота в зубну коронку).
Складальні процеси (АззетЬІу Ргосезз). Як приклад можна згадати про приєднання крил до автомобіля, вкладання тюбика з зубною пастою в коробку чи процес вставки золотої коронки в щелепу пацієнта.
Процес тестування. (Тезґіп% Ргосе&ч). Коротше кажучи, цей процес не можна назвати основним, але він настільки часто згадується як окрема операція, що для повноти картини, на думку американських фахівців, (не без основ) правильніше його включити в цей список [1].
Структура виробничого потоку (Ргосезз Ріою ЗігисПіге) визначає на підприємстві тип організації руху матеріального потоку з застосуванням одного чи декількох перерахованих вище технологічних процесів.
Виробничим циклом виготовлення тієї чи іншої машини чи її окремого вузла (деталі) називається календарний період часу, протягом якого цей предмет праці проходить усі стадії виробничого процесу — від першої виробничої операції до здачі (приймання) готового продукту включно. Скорочення циклу дає можливість кожному виробничому підрозділу (цеху, ділянці) виконати задану програму з меншим обсягом незавершеного виробництва. Це значить, що підприємство одержує можливість прискорити оборотність коштів, виконати встановлений план з меншими витратами цих засобів, визволити частину оборотних коштів [2].
Виробничий цикл складається з двох частин: з робочого періоду, тобто періоду, протягом якого предмет праці знаходиться безпосередньо в процесі виготовлення, і з часу перерв у цьому процесі.
Робочий період складається з часу виконання технологічних і не технологічних процесів. До числа останніх відносяться всі контрольні і транспортні процеси з моменту виконання першої виробничої операції і до моменту здачі закінченої продукції.
Структура виробничого циклу (співвідношення утворюючих його частин) у різних галузях машинобудування і на різних підприємствах неоднакова. Вона визначається характером виробленої продукції, технологічним процесом, рівнем техніки й організації виробництва.
Одним з головних параметрів стає скорочення часу виробничого циклу. Незважаючи на розходження в структурі, можливості скорочення тривалості виробничого циклу закладені як у скороченні робочого часу, так і в скороченні часу перерв. Досвід передових підприємств показує, що на кожній стадії виробництва і на кожній виробничій ділянці можуть бути виявлені можливості подальшого скорочення тривалості виробничого циклу. Воно досягається проведенням різних заходів як технічного (конструкторського, технологічного), так і організаційного порядку.
Основним завданням виробничих технологій стає здатність створювати нові продукти і послуги, а також знаходити нові способи виробництва і доставки їх споживачу швидше конкурентів. Важливим питанням у плануванні виробничих процесів є рішення про закупівлі комплектуючих, про кооперацію і субпідрядників.
У рішенні з виробництва чи закупівель звичайно враховується ряд факторів:
• наявні потужності -- якщо в організації є достатні потужності, то часто ефективніше самим робити комплектуючі чи створювати послуги;
• спеціальні знання — якщо фірмі бракує досвіду і кваліфікації для якісного виконання роботи, то розумною альтернативою буде закупівля чи партнерство; фактори якості — підприємства вузької спеціалізації звичайно можуть запропонувати більш високу якість, ніж може забезпечити сама організація. І навпаки, спеціальні вимоги до якості чи здатність самостійно контролювати якість можуть дозволити виробництву цілком виконувати всі роботи;
• природа попиту, коли попит на виріб високий і стабільний, то для організації буває вигідніше виконувати роботу самій. Однак при великих коливаннях попиту чи малому обсязі замовлень звичайно буває краще доручити роботу іншим;
• витрати — будь-яка економія витрат за рахунок закупівель чи виробництва повинна співвідноситися з попередніми факторами. Економія витрат може походити із самого виробу чи з економії на транспортних витратах [3].
Як тільки буде прийняте рішення, які компоненти продуктів робити самій організації, а які повинні бути зроблені зовнішніми підприємствами, можна вибрати процес, найбільш придатний для виробництва різних компонентів. Основа у виборі процесу — необхідність пов'язати вимоги виробу з виробничими можливостями. Розходження між успіхом і невдачею у виробництві іноді просліджується від моменту вибору процесу. Продукція має широкий діапазон — від унікальних видів до високо стандартизованої, серійної продукції. Звичайно вимоги з обсягу збільшуються в міру росту стандартизації: унікальні товари мають малий обсяг, а стандартні — великий. Ці фактори варто враховувати при визначенні, який тип виробничого процесу варто використовувати.
При виборі типу виробничого процесу також виробляється оцінка ступеня його автоматизації і гнучкості й оцінка устаткування, що буде використовуватися.
Пов'язати ці елементи при виборі процесу можливо за допомогою матриці продукт/процес (рис. 2.5).
Основою матриці є взаємозалежність життєвих циклів продукту і технологічного процесу, що служать базою для прийняття рішень. Життєвий цикл продукту представлений у вигляді трьох фаз:
1) нова фаза — запуск продукту у виробництво;
2) фаза, що розвивається — збільшення ступеня відпрацьовування продукту з ростом його випуску, що вимагає забезпечення якості і нововведень. Найбільш ефективна спеціалізована технологія;
Виробничий {операційний) менеджмент
3) відпрацьована фаза — вироблений продукт із погляду технічних характеристик, стандартизації, якості, конкурентоспроможності. Конкуренція ведеться за ціновими характеристиками. Досягається це високим рівнем автоматизації. Найбільш ефективні варіанти показані по діагоналі.
Вимоги до формування виробничого процесу в компанії 5МН {Швейцарія}
Годинники Япгасії створені на основі радикально нових розробок в галузі дизайну, автоматизації і зборки, а також в галузі маркетингу й обміну інформацією.
Ми реорганізували виробництво, зборку і розподіл. Ми звернули більш пильну увагу на логістику, якість і устаткування. Ми заново спроектували виробничий процес. Наші виробничі підрозділи несуть повну відповідальність за виготовлення і зборку.
Годинники 8\\:аіс1і дуже легкі. Вони складаються усього лише з 51 Деталі, що приблизно в 2 рази менше, ніж у конкурентів. Це можливо завдяки оригінальній схемі виробництва. Усередині знаходяться порожні опалубки. Два попередньо зібраних модулі склепуються ультразвуком, а скло приварюється до корпуса прямо, що є гарантією водонепроникності і твердості.
Ми стандартизували стільки стандартних деталей для різних марок, скільки було можливо: кварцові резонатори, проміжні мотори (хіерріп§ тої от) і т.д. Ми стандартизували велику частину устаткування для цих деталей. Ми уклали величезні засоби у високотехнологічні компоненти, такі, як напівпровідники і батареї. Ми приклали величезні зусилля для автоматизації наших складальних ліній.
(Напагсі Ьітпехх гехіе\\>. 1995. Магсії-Лргії)


 

You have no rights to post comments