Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Вартісний аналіз і вартісний інжиніринг

Вартісний аналіз і вартісний інжиніринг
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вартісний аналіз і вартісний інжиніринг

Для забезпечення найменшої вартості при проектуванні продукції застосовують функціонально-вартісний аналіз (Уаіие Апаїузіз/Уаіие Еп2Іпеегіп§ — УА/УЕ), що складається з вартісного і конструкторського аналізу [4]. Ціль цього аналізу полягає в спрощенні продукції і технологічного процесу, а основне завдання —у досягненні еквівалентних чи навіть більш високих показників досконалості продукції з меншими витратами при забезпеченні усіх функціональних основних вимог, визначених споживачем. Аналіз УА/УЕ вирішує це завдання, відшукуючи необов'язкові витрати і відмовляючись від них.
Теоретично, аналіз вартості (УА) проводиться для продукції, що вже знаходиться у виробництві, і використовується для оцінки виконання технічних умов продукції і вимог, зазначених у виробничій документації. Звичайно такий аналіз здійснюється відділами із закупівель матеріалів у якості одного зі способів скорочення витрат. Що стосується аналізу вартості в процесі розробки продукту, то він викопується перед стадією виробництва і розглядається як метод, що дозволяє уникнути надлишкової вартості. На практиці, однак, між двома цими видами аналізу, застосовуваними до конкретної продукції, існує тісний зв'язок. Це відбувається тому, що нові матеріали, технологічні процеси тощо, застосування яких випливає з аналізу вартості УА, вимагають проведення нового конструкторського аналізу УЕ, виконуваного в рамках проектування. Аналіз УА/УЕ виконується, щоб одержати відповідь на наступні важливі питання.
• Чи не володіє дана продукція якостями, що не є для неї необхідними?
• Чи не можна об'єднати дві чи кілька деталей в одну?
Яким чином можна зменшити масу виробу?
•   Які нестандартні деталі можна видалити з конструкції?
Єдине розходження між вартісним аналізом і вартісним інжинірингом полягає в стадії, на якій застосовується метод. Вартісний аналіз — це пошук можливостей скорочення витрат па виготовлення існуючого товару чи послуги, при яких не відбувається зниження цінності продукту. Вартісний інжиніринг заснований на тім же самому принципі, але застосовуваному на етапах проектування нового продукту.
Вартісний аналіз починається з визначення функції (функцій) продукту. Далі проводиться детальний аналіз дизайну і будови продукту з метою усунути ті елементи, що не потрібні для виконання його функцій.
Важливо чітко позначити усі функції, які виконує продукт, і пов'язати їх з ціною. У вартісному аналізі визначаються дві складові, що разом дають вартість продукту:
Мінова вартість = Корисна вартість + Вартість поваги
Мінова вартість показує, скільки ринок готовий заплатити за продукт, корисна вартість є показником цінності основної функції продукту для споживача. Вартість поваги являє собою спробу оцінити цінність інших атрибутів продукту, що не відносяться прямо до його корисності [6].
Для поїздок на роботу в межах міста досить надійної старої машини вартістю близько 3000 фунтів стерлінгів. Незважаючи на це, у Британії багато хто їздить на машинах вартістю 15000 фунтів і більше, причому використовують їх майже винятково з зазначеною вище метою. Вартість поваги в такого автомобіля складає, відповідно, 12000 фунтів.
Для того, щоб не упустити подібні аспекти і не пожертвувати випадково основною функцією продукту, для проведення вартісного аналізу завжди створюється спеціальна команда. Оскільки з великими командами працювати незручно, переважно мати ядро із п'яти-шести чоловік, які в разі потреби можуть зв'язатися з погрібними їм людьми. Принцип, який ми позначили для скорочення номенклатури, застосуємо й у вартісному аналізі. Звичайно починають з товарів, послуг чи навіть адміністративних процедур, що несуть у собі потенціал найбільшої економії. Очевидно, що такими, в першу чергу, є складні, багатокомпонентні продукти.
Вартісний аналіз звичайно проводиться в дванадцять етапів [5]:
1. Вибрати продукт. Відбираються продукти, здатні принести найбільшу вигоду, а також найбільш складні, котрі можна спростити; продукти, що користуються найбільшим попитом у виробництві, скорочення яких дасть істотну економію; застарілі продукти, що /допускають поліпшення за рахунок застосування нових технологій.
2. Обчислити витрати. Потрібно точно визначити величину граничних витрат, оскільки саме їхнє скорочення є метою вартісного аналізу. Накладні витрати не враховуються. Для багатьох організацій даний етап є найбільш складним.
3. Скласти список усіх компонентів (деталей).
4. Скласти список усіх функцій. У цьому повинна брати участь уся команда, що для подолання колишніх припущень може скористатися методом мозкової атаки. Ціль — визначити функції, що можуть знадобитися споживачу, а не функції, які вважає потрібними виробник.
5. Оцінити поточний і майбутній попит.
6. Визначити головну функцію. Тобто викреслювати усі функції з етапу 4, які можна класифікувати як другорядні, поки не залишиться одна — сама головна.
7. Перелічити інші способи виконання головної функції. Знову працює вся команда, проводиться мозковий штурм.
8. Обчислити витрати альтернативних варіантів.-Це варто робити якомога раніше після закінчення, але не під час мозкового штурму, у протилежному випадку розрахунки негативно вплинуть на генерацію нових ідей. На даному етапі можна обмежитися досить приблизними підрахунками.
9. Виділити три найдешевші альтернативи. Три — довільних числа, як правило, такої кількості «минулих» варіантів досить. Проводиться детальний аналіз здійсненності, показників роботи і витрат.

10. Вибрати найкращий варіант. І продовжити його розробку.
11. Визначити додаткові функції, які варто включити. Функції, визначені на етапі 4 і не вхідні в етап 10, тепер можна підключити в разі потреби. Якщо потрібно, проводиться додаткова робота зі складання докладного проекту.
12. Переконатися в тім, що новий продукт прийнятий. Як і при скороченні номенклатури, інертність й існуючі капіталовкладення можуть виявитися істотними перешкодами на шляху впровадження
нового чи зміненого продукту. Команда, що проводить вартісний аналіз, повинна бути готова «продати» свої пропозиції організації. Цілком можливо, для цього їй знадобиться сильне підкріплення у вигляді детальної калькуляції собівартості, розрахунків зниження витрат, планів впровадження, моделей і прототипів.
Вартісний аналіз є широко розповсюдженим методом скорочення витрат. Деякі проектувальники, однак, стверджують, що користуватися ним не можна, тому що аналіз стимулює неякісний дизайн, тобто, якби розробка із самого початку була гарною, вартісний аналіз не міг би до неї нічого додати. При цьому вони не враховують той факт, що і дизайн, і технології міняються, і з часом ідеальна розробка, швидше за все, стане вже не такого оптимальною, як колись.
Раніше внутрішні дзеркала заднього бачення прикручувалися до даху автомобіля  дорогий процес, що вимагав кілька кріплень і свердлення отворів. Лише з появою надійних речовин, що клеять, стало можливим приклеювати дзеркала до лобового скла, значно заощаджуючи при цьому на витратах і нітрохи не погіршуючи вартість виробу.
Література
1. Лещишин М. Научная организация подготовки производ-ства. Киев: Техника, 1989.
2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основьі мснеджмен-та. (пер. с англ.) — М.: Дело, 1994.
3. Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуаци-онное управление в системе менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2002. — 530 с.
4. Чейз Ричард Б., Зквилайн Николас Дж., Якобс Роберт Ф. Производственньїй и операциоиньїй менеджмент, 8-е издание. Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс» 2001. — 704 с.
5. Гзлловзй Лес. Операциоиньїй менеджмент. —СПб: Питер, 2001.      320 с. — (серия «Теория и практика менеджмента»).
Минаев З.С., Агеева И.Г., Аббага Дага А. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для ме-неджеров «Управление развитием организации». Модуль 15. --М.: ИНФРА-М, 2000. — 256.


 

You have no rights to post comments