Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Моделі виробництва і сервісу

Моделі виробництва і сервісу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Моделі виробництва і сервісу

Існують дві основні категорії систем. Одна охоплює виробництво і постачання, де покупець є кінцевим одержувачем товару. Інша система пов'язана з транспортуванням і сервісом, коли сам покупець вносить вклад у шуканий процес.
Найпростіша модель описує варіант, коли матеріал від постачальника надходить у систему, переробляється і передається покупцю. Розходження в моделях виникає через різний підхід до ведення виробничих запасів.

Модель 1
Постачальник -> Запас -> Обробка —> Запас —> Покупець Модель 2
Постачальник -> Обробка —» Запас -> Покупець Модель З
Постачальник -> Запас —> Обробка -» Покупець
Модель 4

Постачальник -> Обробка —> Покупець
Модель 1. Найпоширеніша система. її перевага для виробництва в тім, що досягається максимальна ефективність виробничого процесу, оскільки постачання сировини гарантовані і немає необхідності швидко реагувати на зміни купівельного попиту — для цього створюються запаси. Запаси в даному випадку «ізолюють» виробництво від помилок як постачань, так і попиту. Така ж модель застосовується в сфері роздрібного розподілу, де запас товарів міститься на складі, виноситься в міру необхідності на прилавки і зберігається на них, знову ж у вигляді запасу, поки не буде розкуплений.
Використання запасу для ізоляції різних етапів один від одного значно спрощує управлінську роботу, але одночасно з цим вносить свої обмеження і незручності. Самою очевидною проблемою є вартість збереження запасів, про що буде розказано трохи пізніше. Дана модель може застосовуватися лише в умовах, коли існує попит па певний асортимент продуктів. У випадку виготовлення продукції на замовлення запас готової продукції не може бути створений ні при яких умовах.
Моделі, 2. Великі витрати на збереження запасів змусили багато організацій скорочувати чи зовсім відмовлятися від запасів сировини і матеріалів, організувати постачання таким чином, щоб вони в точності відповідали попиту з боку виробництва. Виробництво тепер знаходиться в критичній залежності від надійності джерела постачань, а ця надійність звичайно досягається за рахунок збільшення запасів у постачальника.
Керівництво процесом постачань за цією моделлю повинно бути відмінно налагоджено, тому що внаслідок помилок у комунікаціях неминучі дефіцит або нагромадження понад запаси у виробничій організації. Крім того, в цілому не відбувається зниження вартості збереження, оскільки тепер ці витрати перекладаються на плечі постачальника, а він не упустить включити їх у вартість своєї продукції. Проте, ця модель все-таки існує, наприклад, при переробці матеріалів, які швидко псуються і які просто неможливо довгий час зберігати на складі. Так, горох необхідно заморозити безпосередньо після збору, через кілька годин він уже втратить свої товарні якості. Тому модель 2 застосовується в багатьох виробництвах, пов'язаних з харчовими продуктами.
Модель 3. Ця модель застосовна в будь-якій ситуації, коли покупець готовий чекати постачання, коли процес виробництва дуже короткий чи коли продукт виготовляється за специфікацією покупця і тому не може в готовому вигляді зберігатися в запасі. За цією моделлю працює більшість підприємств важкого машинобудування і цивільного будівництва, хоча величина запасів сировини і матеріалів може бути різною. До числа інших прикладів можна віднести деякі виробництва сфери послуг — індивідуальне пошиття одягу чи ручне виробництво меблів з коштовних порід дерева. В останньому випадку запас сировини є фактично частиною виробничого процесу, оскільки дерево повинно «відлежатися» у запасі для того, щоб висохнути, і тільки потім воно стає придатним до обробки.
Модель 4. Існують фірми посилкової торгівлі, що приймають замовлення на доставку товарів поштою. Вони дають рекламу продукту, приймають замовлення, передають їх виробнику, який потім виготовляє і доставляє продукт. Фірма просто займається адмініструванням замовлень і, якщо гроші за продукт платяться вперед, одержує свій відсоток у період між одержанням замовлення й оплатою рахунка виробника. При такій організації роботи застосовна модель 4. Таким чином, дана модель застосовна в більшості випадків замовленого виробництва, коли не потрібен запас сировини і матеріалів. Приміром, у цивільному будівництві матеріали звичайно закуповуються під конкретні проекти, заміси, того щоб створювати величезні запаси, а готовий продукт потрапити в запас не може в принципі. Прагнення скоротити втрати на збереження і підвищити швидкість реакції системи привела до появи стратегії виробництва за назвою «точно вчасно». Кінцева мета цього підходу — нульові запаси на всіх стадіях, таким чином, йому цілком відповідає модель 4.
Транспортування і сервіс
Транспортні і сервісні операції відрізняють від виробництва і постачань два важливих аспекти: по-перше, покупець сам вносить вклад у процес, по-друге, послуги не можна зберігати. Щоб справитися з коливаннями попиту, приходиться або містити надлишкові потужності, або мати «запас покупців», інакше кажучи, створювати чергу. Ні те, ні інше не є панацеєю, оскільки неможливо використовувати додаткові потужності сьогодні, щоб задовольнити зрослий попит завтра, а покупці схильні іти з черги, якщо чекати приходиться занадто довго.
Черга покупців може приймати фізичні обриси, як на автобусній зупинці, у касі супермаркету, паспортному контролі на митниці і так далі, чи перетворюватися в систему призначень, коли розподіляються прийомні години, чи являти собою комбінацію з них.
Модель 1. Це модель практично будь-якої «першокласної» послуги. Покупці обслуговуються негайно, але досягається це за рахунок змісту надлишкових потужностей. Першокласний сервіс, природно, коштує дорожче, оскільки цей надлишок необхідно окупати.
Модель 2. Ця модель характерна для дешевих послуг. Ресурси використовуються цілком, звідси більш висока ефективність, але при цьому покупцям приходиться чекати. Контраст між моделями 1 і 2 як не можна краще ілюструється на прикладі приватної і державної медицини. Хоча в приватних клініках не завжди попадаєш до лікаря без черги, чекати звичайно приходиться набагато менше, а призначений час — це завжди час візиту в кабінет, ніж час для приєднання до черги таких же чекають.
Фірми, що займаються кур'єрською доставкою, звичайно пропонують два види послуг: гарантовану доставку наступного дня і доставку за набагато менший термін, у якості якого звичайно називається середній, ніж максимальний, час перебування кореспонденції в дорозі. Для кожної з цих послуг використовуються ті самі потужності, тому відпадає необхідність в утриманні надлишку для покриття несподіваних сплесків попиту на «доставку за 24 години». Якщо попит на таку послугу зростає, необхідні потужності можна запозичити, продовжуючи час доставки «звичайної» кореспонденції. Якщо ж попит на неї падає, якість стандартної послуги знову поліпшується.
Модель 3. її можна розглядати як зразок неефективного управління — ресурси, що простоюють, і покупці, що очікують в черзі, проте вона моделює роботу більшості сервісних операцій
короткостроковому періоді. Для більшості послуг характерні і значні коливання попиту. Наприклад, питні заклади, і відділення травматології при лікарнях користуються найбільшим попитом у вихідні. На громадському транспорті коливання попиту характерні в робочі дні з 7.30 до 9.30 ранку і ввечері з 16.30 до 19 годин. Оскільки додати чи зменшити потужності з такою ж швидкістю неможливо, у керівництва не залишається іншого вибору, крім як створювати подобу черги в періоди пікового навантаження і миритися з деяким надлишком ресурсів в інший час. Зниження плати за проїзд і знижки для пенсіонерів у години найменшого навантаження — приклади спроб якось використовувати транспорт, що простоює.

Література
1. Василенко В.»А., Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджменти: Учебное пособне. — М: МГИУ, 2001,- 532 с.
2. Зкономическая стратегия фирмьі / Под ред. проф. Градова А.П. — 2 є изд.      СПб: Спеціальная литература, 1999. — 589 с.
3. Мескон М., Альберт М, Хедоури Ф. Основи менеджменте (пер. с англ.).      М.: Дело, 1994.
4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. 3-є изд. — М.: Гардарика, 1998. — 528 с.
5. Курс зкономики: учебник / Под. ред. Б.А. Райзберга. --ИНФРА.      М., 1997.
1. Производственньш менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, А.В. Бандурин, Г.Я, Горбовцев и др. / Под ред. С.Д. Ильенковой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 583 с.
7. Минаев З.С., Агеева И.Г., Аббата Дага А. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для ме-неджеров «Управление развитием организации». Модуль 15. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 256.
Гзлловзй Лес. Операционньїй менеджмент. — СПб: Питер, 2001. — 320 с. (серия «Теория и практика менеджмента»).


 

You have no rights to post comments