Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... ВФМ ЗЕД. Тема 1. Поняття валютно-фінансового механізму

ВФМ ЗЕД. Тема 1. Поняття валютно-фінансового механізму
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ

Велика кількість видів зовнішньоекономічної діяльності та наявність неменшого числа ризиків (підводних каменів), що вичікують учасників міжнародних економічних відносин майже на кожному кроці, зумовили суб'єктів ЗЕД світового співтовариства розробити комплекс захисних застережень та відповідний валютно-фінансовий механізм, який забезпечує ефективність міжнародних економічних операцій для обох сторін зовнішньоекономічної угоди.
Під механізмом взагалі в економічній науці розуміють — систему, пристрій, спосіб, що визначає порядок певного виду діяльності. Велике розмаїття видів зовнішньоекономічних зв'язків і операцій обумовлює дію і відповідних валютно-фінансових механізмів. Наприклад, зустрічній торгівлі відповідає клірингова форма розрахунку, бартер, покупка валюти на умовах — «спот», «тод», «том» тощо.
Отже, в самому загальному вигляді валютно-фінансовий механізм (ВФМ) ЗЕД можна визначити як комплекс спеціально розроблених і законодавче закріплених форм і методів створення та використання валютно-фінансових ресурсів у сфері зовнішньоекономічної діяльності для забезпечення економічного і соціального розвитку країни й потреб громадян і визначає кінцевий результат всієї світової господарської системи.
Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності — це, перш за все, правові, нормативні, методичні та організаційні положення і заходи, що визначають функціонування фінансів у сфері ЗЕД з метою їх формування та використання для досягнення визначених відповідними державними програмами цілей і завдань. Дійсно формування фондів фінансових ресурсів, за допомогою зовнішньоекономічної діяльності та використання їх для задоволення загальнодержавних та загальносвітових потреб, а також потреб підприємницьких структур і населення, здійснюється на підставі відповідних нормативних актів, які є основою для розробки методичних положень, що визначають техніку мобілізації та використання цих ресурсів.
За своїм економічним змістом валютно-фінансовий механізм ЗЕД — це суспільна (загальносвітова) система організації продуктивних сил, сукупність форм і методів регулювання економічних процесів в загальносвітовому масштабі, а також організаційно-правових основ, що обумовлюють виробництво, обмін, розподіл і споживання економічних ресурсів і благ, динамізм і якісні параметри світогосподарських зв'язків. Іншими словами валютно-фінансовий механізм ЗЕД забезпечує взаємодію організованих у відповідних формах власності продуктивних сил в процесі їх реалізації й обміну.
Валютно-фінансовий механізм — виконує функцію управління валютно-фінансовими відносинами учасників зовнішньоекономічної діяльності через валютно-фінансові важелі за допомогою валютно-фінансових методів. Кількісна і якісна характеристика ефективності валютно-фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності визначається обсягом валютних І фінансових ресурсів, що надійшли в країну з зовні та витрачених на відповідних рівнях господарського управління, а також технологією їх зосередження в країні та витрачення. Важливо при цьому обрати саму техніку здійснення цих процесів: об'єкт і суб'єкт зосередження і витрачання фінансових ресурсів, показники ставки, норми, терміни, санкції, субсидії, пільги — інструментарій здійснення руху фондів грошових коштів.
Валютно-фінансовий механізм стимулює приток іноземного капіталу, забезпечує міжнародні розрахунки між учасниками зовнішньоекономічної діяльності, валютні і фінансові операції, формування та використання валютних і фінансових ресурсів, визначає світову ціну, ставку позичкового відсотка, валютний курс, за допомогою відповідних важелів і методів сприяє інноваційно-інвестиційній діяльності, розвитку національної та світової економіки. Наприклад, держава, встановлюючи форми і методи мобілізації фінансових ресурсів та їх використання, стимулює або локалізує певні явища і процеси. Так, надаючи з бюджету експортні субсидії підприємствам держава стимулює експорт їх товарів і дає можливість продавати їх за кордоном за низькими цінами. Це робить їх продукцію конкурентоспроможною, збільшує обсяги вивезення і активізує торговий баланс країни.
Валютно-фінансовий механізм ЗЕД працює ефективно лише за умови функціонування всіх складових елементів, що складають його структуру і за допомогою яких держава спрямовує економічний і соціальний розвиток.
Такими основними елементами, що складають структуру валютно фінансового механізму виступають — валютно-фінансові відносини, валютно-фінансові важелі, валютно-фінансові методи, правове, нормативне та інформаційно-методичне забезпечення, які, в свою чергу, мають відповідні складові елементи (інструменти):

1.    Валютно-фінансові відносини включають - формування та використання валютно-фінансових ресурсів, інноваційно-інвестиційну діяльність, міжнародні платежі (розрахунки), валютні операції, кредитування, оподаткування, страхування.

2.    Валютно-фінансові важелі включають — світову ціну, ставку позичкового відсотка, валютний курс, прибуток (доход), дивіденди, оплату праці, податки, пільги та санкції.


3.    Валютно-фінансові методи включають - валютно-фінансову політику, валютні війни, валютний демпінг, валютні стабілізаційні фонди, валютно-фінансові резерви, валютний паритет, валютні умови контракту, валютно-фінансовий облік, аналіз, планування, регулювання та валютно-фінансовий контроль.

4.    Нормативно-правове і інформаційно-методичне забезпечення валютно-фінансового механізму ЗЕД включає - національні й міжнародні  нормативно  правові  акти,  традиції  та звичаї, зовнішню й внутрішню інформацію та методичне забезпечення.


 

You have no rights to post comments