Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальноцивілізаційні проблеми людства

Загальноцивілізаційні проблеми людства
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Загальноцивілізаційні проблеми людства

Глобалістика —це самостійна галузь знань про найзагальніші, планетарні проблеми сучасного і майбутнього розвитку людської цивілізації
Глобальні проблеми мають яскраво виражений економічний аспект. Вони впливають на структуру відтворення, на динаміку економічних процесів, на пошуки ефективних форм і методів управління.
За походженням, харак¬тером і способам вирішення глобальні проблеми класифікуються на такі три групи.
До першої групи належать проблеми, які виникають у сфері взаємодії природи і суспільства (надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством тощо, збереження природ¬ного навколишнього середовища, освоєння ресурсів Світового океану, оволодіння космічним простором).
Друга група — це проб¬леми соціально-економічних і воєнно-політичних відносин, а саме: відносини між розвинутими країнами і країнами, що розвивають¬ся; відносини між розвинутими країнами і постсоціалістичними країнами та державами різних соціально-економічних устроїв, подолання економічної відсталості багатьох країн, проблеми роз¬зброєння і збереження миру, локальні, регіональні та міжнародні кризи.
Третя група охоплює проблеми, пов 'язані з розвитком людини, забезпеченням її майбутнього, зростанням народонаселення, боротьбою із зубожінням, голодом, хворобами, наркоманією тощо.
Глобальні проблеми відрізняються загальнопланетарним характером, пов 'язані з життєвими інтересами народів усіх країн незалежно від їх соціального ладу, рівня економічної зрілості, географічного положення і можуть бути вирішені шляхом взає¬модії всіх держав.
Їх невирішеність породжує загрозу для майбутнього всіх людей.


 

You have no rights to post comments