Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Податки: сутність та основні види

Податки: сутність та основні види
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Податки: сутність та основні види

Кожна держава створює свою податкову систему, однак можна назвати види податків, які існують у більшості країн, забезпечуючи основну масу надходжень у бюджет держави. Податки бувають «прямими» та «непрямими».
Прямі стягуються з доходів і майна, непрямі включаються в ціну і тарифи на послуги. Ставки податку можуть бути прогресивними (ростуть швидше, ніж приростає доход), пропорційними (забирають однакову частину будь-якого доходу), регресивними (підвищеними для низьких доходів, зниженими для високих).
Податок на прибуток сплачується підприємствами з валового прибутку, обчислювальної як різниця між виторгом від реалізації товарів і витратами на виробництво. Крім цього, вони сплачують податки з дивідендів, з доходів від операцій із цінними паперами, з доходів від участі на паях в інших підприємствах.
Податок на додану вартість (ПДВ) вилучає в бюджет частина вартості, створюваної на всіх стадіях виробництва. Він обчислюється як різниця між вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) і вартістю матеріальних витрат, віднесених на витрати виробництва та обігу. У підсумку цей непрямий податок оплачує кінцевий споживач. Він же оплачує і інші непрямі податки: мита на імпортні, експортні та транзитні товари; фіскальні монопольні податки на товари масового попиту, а також мають широке поширення послуги (комунальні, транспортні, культурні). Часто непрямі податки бувають регресивними.
Подохідний податок з фізичних осіб, що стягує щомісяця бухгалтерія, уточнюється за підсумками року в декларації про сукупний річний дохід, що представляється до податкової інспекції. У цьому податку використовується прогресивна шкала, з кожним щаблем якої податкова ставка підвищується. Замість прямих пільг по податку уведені відрахування з оподатковуваного податком сукупного доходу сум, що рівняються розміру мінімальної місячної зарплати. Законом про прибутковий податок кожному громадянинові ставиться в обов'язок вести облік, коли, за що, від кого, які суми отримані, яка величина витрат їхнього одержання.
Для прогнозування реального впливу на доходи населення того або іншого податку, що вводиться знову, підраховують, на яку величину новий податок змінить дискреційний дохід, тобто ту частину чистого доходу споживачів, що призначена на витрати по власному розсуді і яка залишається після оплати всіх обов'язкових витрат на задоволення життєвих потреб. Використання великої кількості податків дозволяє розширити оподатковувану базу та не робить негативного психологічного впливу на платників податків.
Законодавство передбачає відповідальність за несплату податків. Контроль за правильністю сплати податків здійснюють податкова інспекція і поліція. Надати допомогу в правильній та заощадливій сплаті податків може незалежний аудитор.


 

You have no rights to post comments