Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Економічна природа державного бюджету

Економічна природа державного бюджету
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Економічна природа державного бюджету

Ідеальним станом державного бюджету вважається баланс його видаткової та дохідної частин. Однак у всіх країнах видаткова частина звичайно перевищує дохідну, тобто існує дефіцит бюджету. Це значить, що держава повинне шукати додаткові засоби для фінансування своїх витрат. Їх можна одержати декількома способами: 1) надрукувати паперових грошей у кількості, необхідному для покриття витрат; 2) позичити грошей у громадян та організацій своєї країни; 3) позичити грошей в іноземних держав і фінансових організацій.
Перший спосіб рішення проблеми бюджетного дефіциту пов'язаний з ростом інфляції. Тому держава, як правило, прибігає до внутрішніх і зовнішніх запозичень, внаслідок чого і утвориться «державний борг». Державний борг – це заборгованість держави по позиках, зробленим як усередині країни, так і за рубежем. Залежно від ринку, на якому він розміщається, державний борг підрозділяється на «внутрішній» і «зовнішній». Внутрішній борг виникає у випадку, коли держава розміщає свої цінні папери усередині країни. Зовнішній борг виникає, коли держава одержує кредити від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, або розміщає цінні папери за рубежем.
Залежно від строків, на які надаються кошти, боргові зобов'язання підрозділяються на короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 1 року до 5 років) і довгострокові (від 5 до 30 років).
В теперішній час у всіх країнах росте як внутрішній, так і зовнішній борг. Однак ріст державного боргу не безмежний. Практика показує, що якщо він більш ніж в 2,5 рази перевищує ВВП, то виникають серйозні соціально-економічні наслідки, якщо держава «проїдає» (неефективно використовує) отримані засоби.
Із середини 80-х років багато країн взяли курс на скорочення державного боргу: зменшуються витрати на військові потреби, скорочується чисельність збройних сил, в оборонній промисловості проводиться конверсія, звертаються багато соціальних програм, закриваються або приватизуються малорентабельні підприємства державного сектора.
Державний борг є складовою частиною загальнодержавного боргу. Останній включає також борг центрального уряду, борг державних компаній, заборгованість місцевих органів влади та ряд інших боргів.
Уважається, що внутрішній державний борг не дуже небезпечний для економіки, - адже це борг самим собі: власники боргу одночасно є і боржниками. Зате зовнішній державний борг приводить до переміщення матеріальних цінностей за границю. Держава-боржник губить частину свого економічного потенціалу.
Однак і внутрішній державний борг має ряд серйозних негативних наслідків.
1.  В умовах депресивної економіки для обслуговування боргу уряд змушений звертатися за новими позиками, що приводить до подальшого його росту.
2.  Обслуговування боргу - його погашення та сплата відсотків - є важким тягарем для економіки та для населення країни. З одного боку, це збільшує бюджетний дефіцит, з іншого боку - змушує підвищувати податки.
3.  З метою залучення покупців до «своїх» цінних паперів держава йде на підвищення їхньої прибутковості в порівнянні із прибутковістю цінних паперів компаній; у результаті підвищується середня норма позичкового відсотка та скорочуються капіталовкладення в економіку.
4.  У зв'язку з підвищенням прибутковості державних цінних паперів збільшується розрив між процентними ставками та прибутковістю в реальному секторі економіки, що викликає перелив капіталу зі сфери виробництва в сферу обігу.


 

You have no rights to post comments