Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Пасивні та активні операції комерційних банків

Пасивні та активні операції комерційних банків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Пасивні та активні операції комерційних банків

Пасивні операції банків - це дії по формуванню власних і притягнутих ресурсів банку. Вони показують основні джерела формування грошових ресурсів банку. До власних засобів ставляться: 1) статутний капітал, 2) амортизаційні відрахування, 3) нерозподілений прибуток банку. До притягнутих засобів ставляться: 1) внески юридичних і фізичних осіб, 2) міжбанківський кредит, 3) випуск і первинне розміщення власних цінних паперів.
До активних операцій ставляться дії по розміщенню засобів банку з метою одержання прибутку: 1) видача кредитів; 2) операції по забезпеченню зворотності кредитів; 3) банківські інвестиції 4) факторинг; 5) лізинг; 6) операції з валютою.
Кредитування фізичних й юридичних осіб це основна активна банківська операція і ведеться на принципах платності, зворотності, терміновості.
Для надійності та зворотності кредитів, банки здійснюють станові операції, тобто видають кредити під заставу нерухомого майна, цінних паперів, валюти, золота й ін. цінностей.
До банківських інвестицій відносяться довгострокові банківські вкладення засобів з метою одержання додаткового доходу та участь у керуванні підприємством (покупка акцій).
Факторинг – перепродаж прав на стягнення боргів: покупець розплачується із продавцем не готівкою, а векселем (зобов'язанням оплатити угоду в певний строк). Продавець продає цей вексель банку, взамін одержує близько 70% від суми угоди. Якщо покупець у строк оплачує свій вексель продавцеві, останній розраховується за короткостроковий кредит з банком. Якщо покупець затримує оплату векселя, то банк вимагає з покупця оплати всієї угоди з урахуванням прострочення платежу та відсотка по короткострокових позичках.
Лізинг — довгострокова оренда майна для клієнтів банку.


 

You have no rights to post comments