Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України

Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України

Об'єктивним змістом перехідної економіки України є формування дійсних (а не формальних) ринкових відносин. Формально елементи цих відносин існували і в. плановій економіці. Але зовнішні форми їх існування не були наповнені адекватним змістом.
Перехід до ринкових відносин передбачає насамперед лібералізацію економіки, здійснення якої пов'язане з;
♦  переходом до вільного ціноутворення;
♦  організацією торгівлі на основі використання принципу свободи торгівлі для всіх суб'єктів господарської діяльності;
♦  підпорядкуванням діяльності виробників вимогам ринку. Зазначені проблеми охоплюють лише внутрішньо економічну
лібералізацію економіки. Але для повноцінного функціонування ринку цього замало. Необхідно здійснити також лібералізацію зовнішньоекономічних зв'язків. Основними її формами є:
♦  ліквідація повного одержавлення зовнішньоекономічних зв'язків;
♦  створення умов для припливу зарубіжних інвестицій;
♦  помірна лібералізація експорту та імпорту (відміна невиправданих обмежень і пільг);
♦  забезпечення конвертабельності національної валюти — гривні.         
Формування повноцінних ринкових відносин неможливе без створення ринкової інфраструктури — системи економічних і надбудовних закладів (інститутів), які покликані обслуговувати ринковий механізм з метою безперебійного руху товарних і грошових потоків, їх відповідного розподілу в просторі й часі;
Процес формування ринкової інфраструктури у перехідній економіці має певні особливості, а саме:            
• багато з інститутів ринкової інфраструктури створюються як кажуть, на «порожньому місці», тобто без аналогів у минулому (біржі, комерційні банки тощо);
•  створення цих інститутів не завжди базується на належні правовій основі, що призводить до масових зловживань (один найяскравіших прикладів — горезвісні фінансові «піраміди»);
•  новостворені інститути не завжди чітко визначають своє місце у ринковій інфраструктурі, не завжди усвідомлюють і виконують покладені на них функції;
• має місце непропорційність у виникненні та розвитку окремих елементів ринкової інфраструктури. Скажімо, бурхливий розвиток мережі комерційних банків не корелюється зі становленням пенсійних фондів;
• багато інститутів ринкової інфраструктури діють мляво, висувать як головну мету проблему виживання.
Процес формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури супроводжується становленням ринкового і державного механізмів регулювання економіки.
Особливості ринкової трансформації економіки України можна визначити так:
1) вихідний стан ринкових перетворень — антипод ринку -планова економіка. Тому перехід до ринкових відносин здійснюється шляхом глибоких якісних перетворень попередніх відносин;
2)  глобальний характер трансформаційних перетворень. Змін підлягає все: відносини власності, спосіб розподілу ресурсі, мотивація, цілі і засоби економічного розвитку, елементи надбудови;
3)  зростання ролі неекономічних факторів розвитку Це насамперед стосується правильності вибраного курсу економічні, перетворень і засобів їх здійснення;
4) трансформаційний економічний спад, зумовлений значною мірою прорахунками у виборі курсу перетворень і засобів його
реалізації;
5) необхідність налагодження принципово інших економічних відносин із країнами колишнього СРСР;
6) складність інтеграції України у світове господарство;
7) затяжна тривалість трансформаційного періоду порівняно з рядом інших постсоціалістичних країн;
8) високий рівень тіньової економіки (понад 50 % ВВП) та засилля олігархічно-кланових структур.
Обмеження   прямого державного втручання в економіку трансформаційного типу означає не послаблення ролі держави в економічному житті, а докорінну зміну цієї ролі.
Головні напрями впливу держави на формування інституційних та економічних умов формування ринкової економіки,
1. Законодавче забезпечення трансформаційних перетворень.
2. Забезпечення інституціональних змін у підприємництві.
3. Подолання автаркії та забезпечення відкритості економіки.
4. Адаптація соціальної політики до умов перехідної економіки.


 

You have no rights to post comments