Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Підприємство: суть, класифікація. Організаційно – правові форми підприємства

Підприємство: суть, класифікація. Організаційно – правові форми підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Підприємство: суть, класифікація. Організаційно – правові форми підприємства


Суб'єктами підприємництва виступають: приватні особи, групи людей, зв'язаних договірними зобов'язаннями держави – федеральні й муніципальні підприємства.
Переваги індивідуального підприємства – самостійність, простота реєстрації та керування, відсутність подвійного оподатковування, недолік — у дефіциті ресурсів і необмеженій економічній відповідальності.
Форми об'єднання підприємців можна класифікувати по характері об'єднання (осіб або капіталів); і за ступенем відповідальності учасників об'єднання по зобов'язаннях фірми (всім своїм майном - «необмежена відповідальність»; тільки внесеним внеском -  «обмежена відповідальність»).
Виробничі кооперативи (артілі) ґрунтуються на трудовому й майновому внеску громадян, відповідно до яких ділиться прибуток.
Товариства (об'єднання осіб) бувають повними й командитними.
Повні ґрунтуються на спільній необмеженій майновій відповідальності партнерів, прибуток ділиться пропорційно внеску.
Командитні товариства поєднують повних членів (приймаючі рішення й несучу повну майнову відповідальність) і членів-вкладників (без права голосу, а відповідальність - у розмірі внесків).
Акціонерне товариство як об'єднання капіталів буває з обмеженою або додатковою відповідальністю, закритого типу або відкритого типу. Капітал утвориться шляхом продажу акцій власники яких одержують дивіденди. Переваги - безстрокове інвестування величезних капіталів, обмежена відповідальність, демократичність керування. Недолік - складність організації.
Державне підприємство функціонує на базі закріпленого за ним майна, не будучи його власником.
Підприємство (фірма) – основна структурна одиниця економіки, що реалізує власні інтереси шляхом виготовлення товарів і послуг через планомірне комбінування виробничих факторів і організацію господарської діяльності, тобто підприємство. Підприємство має економічну і юридичну самостійність.
Економічна самостійність підприємства полягає в тому, що воно самостійно вирішує основні питання господарської діяльності.
Юридична самостійність підприємства визначається тим, що воно є юридичною особою з правом укладення господарських угод.
Функції підприємства:
•    Мобілізація капіталу та інших ресурсів для досягнення найкращих господарських результатів.
•    Організація виробництва і збуту продукції, її реклама, маркетинг і управління;
•    Генерація, обґрунтування і впровадження у господарську діяльність нових ідей і творчої ініціативи.
Класифікація підприємств за ступенем концентрації виробництва:
•    Малі
•    Середні
•    Великі
За формою власності:
•    Приватні фірми (одноосібні фірми, партнерства на час, або спілки, корпоративні підприємства)
•    Державні (бюджетні (відомчі) підприємства, громадські (публічні) корпорації, акціонерні товариства, в яких держава має контрольний пакет акцій).


 

You have no rights to post comments