Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Концепція різноманітності форм переходу до ринкової економіки

Концепція різноманітності форм переходу до ринкової економіки
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Концепція різноманітності форм переходу до ринкової економіки

Концепції трансформації адміністративно-команд¬ної економіки в ринкову:
—  інституціонально-кейнсіанський варіант еволюцій¬них змін, або градуалістської політики;
—  ліберально-монетарний варіант радикальних змін, або політики "шокової терапії".
Головні риси еволюційного переходу до ринкової еконо¬міки (градуалізму):
1.   Процес економічної трансформації трактується як поступова зміна ресурсних потоків, які повільно пристосо¬вуються до нового інституційного середовища і впливають на зміну параметрів виробництва, споживання, інвестицій.
2.  Реформування   економіки передбачає:
— встановлення динамічної рівноваги на споживчому рин¬ку шляхом легалізації та розвитку приватного сектору;
—  поширення ринкових механізмів спочатку на вироб¬ництво та збут споживчих товарів, а згодом і на інвестиції;
—  лібералізація цін зі збереженням державного конт¬ролю за ними;
—  формування двосекторної моделі економіки, де пре¬валюють приватні структури у споживчих галузях еконо¬міки, а державні й ті, що контролюються державою, — у виробництві інвестиційних товарів;
— спад виробництва, зумовлений не зміною його техно¬логічної та соціально-економічної структури, а політикою лібералізації;
—  гіперінфляція як наслідок лібералізації;
—  глибоке розшарування за доходами різних верств населення.
Головні риси концепції радикальних змін, або по¬літики "шокової терапії":
1. Процес економічної трансформації передбачає швид¬кий перехід до досконалого ринкового середовища, заснова¬ного на принципах рівноваги вільної ринкової економіки.
2. Реформування економіки передбачає:
—  проведення впродовж 1—2 років радикальних антиінфляційних стабілізаційних заходів:
—  моментальну лібералізацію цін;
—  максимальне усунення держави від втручання в еко¬номічні процеси;
—  ліквідацію переважної більшості субсидій;
—  запровадження повної фінансової самостійності під¬приємств тощо;
—  здійснення протягом 10—15 років фундаментальних перетворень в економіці.


 

You have no rights to post comments