Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інвестиції та їх економічна роль

Інвестиції та їх економічна роль
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інвестиції та їх економічна роль

Інвестиції — це довгострокові вкладення капіталу в економіку з метою одержання прибутку. Залежно від особливостей класифікаційних ознак вони підрозділяються: на «внутрішні» - вкладення усередині країни, і «іноземні» - вкладення за рубежем; на «реальні» (прямі) - вкладення у виробництво, «фінансові» - вкладення в цінні папери, і «інтелектуальні» - вкладення в підготовку кадрів, передачу досвіду і т.д.; на «приватні» - вкладення приватних фірм, і «державні».
Як правило, джерелом інвестицій фірми є її власні засоби - прибуток й амортизаційні відрахування, частково — фінансові засоби держави, обумовлені бюджетом. Крім того, як джерело інвестицій використовуються позикові засоби, привернені за допомогою кредитів, продажу акцій й облігацій, пайових внесків фізичних й юридичних осіб.
Аналіз динаміки інвестицій – це порівняльна кількісна оцінка, що показує, наскільки змінилися (збільшилися або зменшилися) вкладення за певний інтервал часу. Загальновизнано, що чим більше інвестицій направляється на відновлення обладнання та на використовувану технологію, тим вони ефективніші.
Аналіз прибутковості вкладень - це аналіз «віддачі» від вкладених коштів. Друга стадія пов'язана з визначенням реально отриманих результатів від інвестицій і порівняння їх з розрахунками. Основне її призначення - виявити об'єктивні й суб'єктивні причини відхилення фактично досягнутих результатів від нових проектів, що проектувалися для підготовки, інвестування.


 

You have no rights to post comments