Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Моделі кругообігу капіталу

Моделі кругообігу капіталу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Моделі кругообігу капіталу

Усякий індивідуальний, так само як і суспільний, капітал перебуває в постійному русі. Грошовий капітал (Г) авансується капіталістом на придбання засобів виробництва (Зв) і робочої сили (Рс), які, поєднуючись у процесі виробництва (В),продовжують взаємодіяти аж до випуску готової продукції (Т). Реалізуючи товар, капіталіст отримує його-вартість у грошовій формі (Г1). Отже спочатку авансована сума                                               капіталу, яка вже зросла на певну величину, повертається до свого власника.
Загальну формулу руху капіталу ножна представити так:   
Г – ТРсЗв …В…Т1 – Г1
де точки показують вступ капіталу у виробництво й вихід з нього. Дві інші операції, пов'язані з покупкою засобів виробництва, робочої сили й продажем готової продукції, відбуваються в сфері обігу. На трьох стадіях руху відбувається зміна форм капіталу: грошова форма переходить у продуктивну, продуктивна форма заміняється на другій стадії товарною формою й на третій стадії відбувається повернення до первісної грошової форми. У дійсності промисловий     капітал одночасно своїми частинами перебуває на всіх трьох стадіях і у всіх трьох формах. Тим самим забезпечується безперервність виробничого процесу, а отже, і споживання. Якщо капітал затримується на якій-небудь із трьох стадій, то порушується весь його кругообіг.
Кругообігом капіталу називається його рух, що охоплює послідовно його авансування, застосування у виробництві, реалізацію зробленого товару й повернення до вихідної форми.
Рух капіталу є круговим і безперервним: кругообіги йдуть безупинно один за одним. Отже існує не тільки три форми капіталу, але й три форми (моделі) кругообігу капіталу: грошова, продуктивна й товарна.
Кругообіг промислового капіталу, розглянутий як безупинно поновлюваний процес, створює його обіг. Швидкість обігу капіталу   вимірюється числом його оборотів протягом року. Якщо капітал, наприклад, обертається за чотири місяці, то в рік він зробить три обороти.                                               
Швидкість обігу капіталу залежить від безлічі факторів: від структури самого продуктивного капіталу, тривалості робочого періо¬ду у виробництві, стану транспортних засобів і магістралей, повноти Й ритмічності в роботі устаткування й машин й т. ін.


 

You have no rights to post comments