Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Економічна система її сутність та структурні елементи

Економічна система її сутність та структурні елементи
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Економічна система її сутність та структурні елементи

В економічній теорії прийнято розрізняти дві альтернативні економічні системи («ринкову» й «адміністративну»), сильні сторони яких поєднує так звана «змішана економіка».
Ринкова економіка заснована на системі економічних стимулів і санкцій споживача та виробника через грошову оцінку суспільної значимості продукту праці. Ця система базується на принципі економічної доцільності, тобто на прагненні досягти максимального результату при мінімальних витратах. До цього підштовхують конкуренція, прагнення запропонувати товар більше високої якості й по більш низькій ціні. Тут укорінилися потужні стимули до відновлення виробництва й ліквідації дефіциту, а також прискорення науково-технічного прогресу.
Адміністративна система економіки заснована на державній власності на факторах виробництва та на рішеннях, прийнятих державними органами й нав'язують виробникам та споживачам.
Ця система припускає керівництво економікою з єдиного центра. Поводження працівника управляється за допомогою прямих команд. Така система вимагає, щоб економічний центр заздалегідь визначив всі суспільні потреби й урахував всі наявні ресурси, що практично неможливо. Отже, адміністративна економіка не здатна забезпечити ефективне використання ресурсів
У цей час практично всі економічні системи є «змішаними» – перебувають між крайностями «чисто командною» та «чисто ринковою» системами. Це означає, що в змішаних економіках розподіл ресурсів частково визначають державні рішення, частково ринкові сили. Реальне співвідношення держави й ринку в різних країнах сильно відрізняється.
Сьогодні виділяють також перехідну економіку. Історії відомі різні типи перехідної економіки. Якщо в основу їх градації покласти такі критерії, як масштаби і характер перехідних процесів, то можна виділити відповідно такі типи перехідної економіки: за масштабами перехідних процесів – локальний і глобальний; за характером перехідних процесів – природно-еволюційний та реформаторсько-еволюційний.
Локальна перехідна економіка дає уявлення про характер перехідних процесів на обмеженому (локалізованому) територіальному просторі - в окремій країні чи певному регіоні.
Глобальна перехідна економіка характеризує єдиний процес змін у масштабах усього світового господарства чи у межах певної цивілізації.
Природно-еволюційний тип перехідної економіки відображає природну ходу еволюції економічних систем. Цей тип лежить в основі переходу від одного економічного стану до іншого. Тому даний тип перехідної економіки є основним.
На відміну від природно-еволюційного типу перехідної економіки, який передбачає об’єктивний (незалежний від волі так і свідомості) «самоплив» перехідних процесів, реформаторсько-еволюційний тип характеризується певним свідомим регулюванням перехідних процесів з боку суспільства. В даному разі мова йде лише про свідоме використання об’єктивних факторів економічного прогресу. Тому за цього типу перехідної економіки об’єктивну еволюцію можна прискорити. Зазначений тип характерний для локального типу перехідної економіки.


 

You have no rights to post comments