Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Крива виробничих можливостей

Крива виробничих можливостей
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Крива виробничих можливостей

Проблема економічного виробу і альтернативність витрат ресурсів породжують проблему використання виробничих можливостей – окремого підприємства , галузі, економіки в цілому. Виробничі можливості визначаються кількістю і якістю застосованих економічних ресурсів, або факторів виробництва (капіталу, праці, природних ресурсів і підприємницьких здібностей):
Виробничі можливості повинні використовуватись повністю, щоб забезпечити максимальний обсяг виробництва життєвих благ. Проте кількість останніх визначається дією закону рідкісності ресурсів, що графічно відображається кривою виробничих можливостей (КВМ).
КВМ дозволяє здійснити вибір обсягу виробництва кожного із двох товарів, створюваних з тих самих обмежених ресурсів за умови їхнього повного використання Модель дозволяє побачити загальні принципи рішення проблеми вибору.
Нехай економіка умовної країни робить із тих самих обмежених ресурсів два товари (А і В). Оскільки ресурси обмежені і витрачаються повністю, збільшення випуску товару В супроводжується зменшенням випуску товару А. Та кількість товару А, від якого необхідно відмовитися, щоб збільшити виробництво товару В, називається «альтернативна»  вартість товару В.
Відкладемо на одній з осей координат максимально можливий з наявних ресурсів обсяг виробництва товару А, на іншій - товару В. З'єднаємо ці
точки опуклою  кривою, кінці якої трохи згинаються біля осей координат. Це і буде КВМ.
Вона являє собою границю максимально можливого одночасного виробництва товару А і В при повному використанні обмежених ресурсів.
Чому КВМ має таку форму? Одні ресурси більше придатні для виробництва товару А, інші для виробництва товару В. Прагнення максимізувати виробництво товару В буде означати, що на ці цілі доведеться витрачати більшу кількість ресурсів, з яких ефективніше було б зробити товар А (на графіку а1а2 — альтернативна ціна зростання виробництва товару В на величину b1b2). Отже, при максимізації виробництва одного з товарів ефективність витрати ресурсів відносно падає. Це - закон, але його дія не носить абсолютного характеру. Технічний, економічний і соціальний прогрес дозволяє пересунути КВМ у точку N, яка була  раніше недосяжною. Якщо всі ресурси ростуть рівномірно, КПВ пересунеться паралельно, якщо немає - асиметрично. У реальному житті економіка будь-якої країни перебуває біля межі КВМ через прийняття неефективних рішень або прагнення зберегти запаси виробничих ресурсів.
Отже, КВМ відбиває альтернативну ціну вибору виробництва одного товару за рахунок іншого за умови повного використання обмежених ресурсів. Опуклість її форми пояснюється неповною взаємозамінністю ресурсів (при повній КВМ прийме форму прямої). Технічний прогрес, кількісна і якісна зміна ресурсів ведуть до розширення виробничих можливостей.


 

You have no rights to post comments