Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сутність суспільного виробництва

Сутність суспільного виробництва
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сутність суспільного виробництва

Оскільки кожен ресурс представлений його власником, то виробництво здобуває характер суспільного процесу, стає результатом відносин між власниками факторів виробництва (у ролі власників можуть виступати індивіди, їхні групи й соціальні інститути).
Таким чином, виробництво це взаємовідносини різних економічних суб'єктів (або відповідних форм власності --- індивідуальної, колективної, державної).
Структура сучасного суспільного виробництва включає:
- дві взаємодоповнюючі сфери виробництва: матеріальну( створює речовину багатство – промисловість, будівництво, сільське господарство та ін..) і не матеріальну (створює духовні, моральні й інші цінності – твори культури, мистецтва й т, ін..):
- сферу послуг. Послуга – такий вид доцільної діяльності, корисний результат якої проявляється під час праці й пов’язаний із задоволенням якої-небудь потреби. Послуги підрозділяються на два види, які відповідають сферам виробничої діяльності: матеріальні послуги (вантажний транспорт, зв’язок з обслуговування виробництва, торгівля, житло-побутове, обслуговування та ін..) і не матеріальні послуги (освіта, охорона здоров’я, мистецтво, соціальне обслуговування, кредитування, страхування та ін..)
1.Виробництво — це діяльність суспільства, за допомогою якого воно задовольняє свої потреби. Адже природа не надає людині необхідні йому блага. Їх треба робити. Ось чому виробництво є об'єктивною необхідністю.
Виробництво це насамперед процес перетворення природи: тварини пристосовуються до природи, людина підкоряє її собі.
В процесі виробництва людина взаємодіє з «предметом праці» (тим, на що спрямовано його зусилля) і «засобами праці» (тим, за допомогою чого здійснюється праця — верстати, трактори й т.д.). Предмети й засоби праці утворять «засоби виробництва».
Сукупність всіх сил що, використовують у процесі виробництва (включаючи фізичні і духовні здатності самої людини), в економічній теорії позначається поняттям «продуктивні сили». Розвитку продуктивних сил властиві дві прогресивні тенденції - вони стають усе менш матеріальними і трудомісткими.
Виробництво може бути «екстенсивним» (кількісний приріст ресурсів) і «інтенсивним» (за рахунок освоєння нової техніки).


 

You have no rights to post comments