Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мікроекономіка і макроекономіка

Мікроекономіка і макроекономіка
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Мікроекономіка і макроекономіка

Основи економічної науки закладені ще в XVII столітті. З того часу розроблено багато методів для вивчення того, як люди використають доступні їм ресурси виробництва.
Загальноприйнятий спосіб економічного аналізу – побудова економічних моделей (у вигляді графіків, формул і рівнянь). І хоча моделі дуже полегшують складні економічні процеси, саме завдяки такому спрощенню легше виявити головні залежності на різних рівнях економіки.
Розрізняють два рівні економіки — «макрорівень» та «мікрорівень» (відповідно до цього розрізняються «макроекономічні» та «мікроекономічні» моделі).
Макроекономіка охоплює народне господарство в цілому, це сфера загальноекономічних процесів, у яких суспільство з'являється як «сукупність фірм і домогосподарств», взаємодіючих під «наглядом» держави. У центрі макроаналізу — залежність між агрегованими величинами (валовий продукт, національний дохід, загальні витрати).
Мікроекономіка – це сфера функціонування основної економічної одиниці (фірми й домогосподарства), або, інакше, сфера приватного бізнесу. Ринковий характер мікроекономіки в тому, що в її межах будь-який вид діяльності виступає як джерело доходу. Це - центр мікроекономічного аналізу.
Якщо мікроекономіка більше тяжіє до стабільності, рівновазі, то макроекономіка – до динаміки, росту.
Інша відмінність цих двох рівнів в тому, що мікроекономіка підкоряється принципу ринкової доцільності, тоді як макроекономіка – принципу соціального ефекту.
Є і третя відмінність - у мікроекономіці тільки два суб'єкти (фірма та домогосподарство), а в макроекономіці до них повноправно приєднується і держава.
Розмежування на макроекономіку та мікроекономіку прийнято в економічній теорії з 30-х років XX століття. У свою чергу, облік виявлених розходжень допомагає будувати особливі механізми регулювання макроекономічних і мікроекономічних проблем.


 

You have no rights to post comments