Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Тема 3. Міжнародні організації по стандартизації ISO, IES. Стандартизація і сертифікація.

Тема 3. Міжнародні організації по стандартизації ISO, IES. Стандартизація і сертифікація.
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Тема 3. Міжнародні організації по стандартизації ISO, IES

1.    Показність ISO, IEC
2.    Переваги входження в ISO, IEC для України


Найбільш представницькими і найбільшими у світі є Міжнародна організація по стандартизації ISO, що створена в 1974 році і Міжнародній електротехнічній комісії IEC – у 1906 році. У ISO входять 135 національних органів по стандартизації від країн, що знаходяться на різних ступінях економічного розвитку.
ISO розробляє добровільні стандарти, майже по всіх технологічних напрямках ділової активності у світі. Ці стандарти сприяють розробці, виготовленню, споживанню продукції і послуг, найбільш ефективних, безпечних і екологічно чистих. Це сприяє тому, щоб міжнародна і внутрішня торгівля були більш зручними і справедливими, а також захищали споживачів продукції і послуг і полегшували їхнє життя. ISO розробляє тільки ті стандарти, що вимагає ринок.
Ця робота здійснюється експертами, делегованими від промисловості і бізнесу, що замовили ці стандарти і потім будуть їх використовувати. Ці експерти поєднуються з фахівцями суміжних напрямків в урядових агентствах випробувальних лабораторіях. Опубліковані стандарти ISO відбивають досягнення міжнародної згоди на сучасному рівні у визначеній технологічній галузі. У IEC входить 61 національний комітет зі стандартизації.
Україна входить в ISO, IEC з початку 1993 року. Держстандарт України, знаходячись у статусі органа – члена в ISO і повного члена в IEC має більш вагомі права й обов'язки в цих міжнародних організаціях у порівнянні з національними органами країн з іншими статусами. Україна має право брати участь у роботі будь-якого технічного комітету і підкомітету, реалізувати своє право в голосуванні, бути обраної в керівні органи. Однак слід зазначити, що майже третина технічних комітетів (28%) національного секретаріату міжнародної стандартизації зовсім не приймали участі в роботі, біля половини (48%) брали участь в одержанні документів. Працювали приблизно чверть (24%), а участь України в ISO коштує щорічно 225 тисяч швейцарських франків, оскільки Центральний секретаріат ISO, IEC містяться в Женеві.
Завдяки членству Держстандарту України в ISO ми маємо можливість:
•    погоджувати національну технічну політику з технічною політикою, що проводять торгові партнери України, і захищати інтереси України під час участі в розробці міжнародних стандартів і їхнього впровадження з метою підвищення якості і конкурентноздатності української продукції і захисту прав споживачів;
•    налагоджувати функціонування, розвиток і удосконалення національної системи стандартизації відповідно існуючій світовій практиці;
•    виконувати міжнародні зобов'язання у відношенні умов Меморандуму з МВФ і умов фінансової допомоги Європейського Союзу;
•    підписали 44 угоди в області стандартизації, метрології і сертифікації з 31 країною, у тому числі з 19 – на міждержавному рівні і налагодити ділові і взаємовигідні взаємини з 100 країнами – членами ISO, IEC;
•    вступити в Європейський комітет стандартизації (CEN), створити необхідні попередні умови для вступу в Європейський комітет зі стандартизації в електротехніку (CENELEC), приєднання до Світової організації торгівлі (WTO) і для вступу в ЄС;
•    створити в короткий термін і ввести Головний інформаційний фонд, у тому числі фонд стандартів і каталогів ISO, IEC, базу даних на компакт – дисках про нормативні документи цих організацій [13];
•    прискорити роботи зі створення інформаційного центра Генеральної угоди з тарифів торгівлі Світової організації торгівлі (GATT/WTO) і почати його діяльність;
•    організувати інформаційне забезпечення українських підприємств і організацій;
•    усувати зайві технічні препони в торгівлі, зменшувати технічну і технологічну ізоляцію українських товаровиробників і тим самим збільшувати експорт української продукції;
•    просувати національні стандарти як міжнародні, що сприяє розвитку економіки України, підвищенню конкурентноздатності української продукції на світовому ринку і зменшенню негативного зовнішньоторговельного сальдо;
•    проводити навчання українських фахівців зі стандартизації, і залучати їх до розробки міжнародних стандартів і до систематичної перевірки діючих МС.
Таким чином, членство в ISO, IEC дає значні можливості Україні, що сприяють її інтеграції у світове економічне співробітництво в області участі національних технічних комітетів зі стандартизації в створенні МС.
Перед ISO стоять проблеми в тім, що збільшення обсягу глобальної торгівлі між державами продовжує перевищувати в 3 4 рази ріст національних економік. Проектування, виробництво, маркетинг і послуги окремих підприємств розподіляються між багатьма країнами, електронний зв'язок збільшив співробітництво людей у кожній галузі і між усіма країнами. Надзвичайно швидкий розвиток технологій у багатьох секторах економіки буде продовжуватися, що створює як великі можливості, так і істотні небезпеки для загального процвітання суспільства. Стандарти, розроблювальні ISO і іншими організаціями, будуть однієї з рухових сил для підтримки міжнародної комерції.
Ключові стратегії спрямовані при цьому на:
•    здатність розуміти, обслуговувати і задовольняти потреби ринку;
•    забезпечувати максимальну участь і співробітництво всіх зацікавлених сторін на різних стадіях процедурної системи ISO;
•    конструювати ділові процеси із широким використанням інформаційних і комунікаційних технологій, щоб краще накопичувати ресурси, необхідні для підтримки зростаючих потреб стандартизації в двадцять першому столітті, а також найбільше ефективно використовувати їх для поліпшення послуг ISO і зниження загальної вартості системи.
Для ISO виділено п'ять головних стратегічних напрямків розвитку:
1.    Підвищення відповідальності ISO потребами ринку шляхом більш ефективної участі споживачів і інших шарів суспільства, періодичної переоцінки поточних завдань для створених комітетів, розширення партнерських взаємин з міжнародними організаціями й іншими установами.
2.    Просування системи ISO і її стандартів методами удосконалення впливу на керівників промисловості, поліпшенню засобів зв'язку і доставки інформації, посиленню зобов'язань держав – членів, пропагувати стандарти ISO і просувати їх у використання.
3.    Оптимізація використання засобів методом обслуговування потреб ринку і забезпечення відповідного фінансування, зосередження на пріоритетах і зниження витрат, повне використання наявного потенціалу інформаційних і комунікаційних технологій.
4.    Стимулювання нових самопідтримуючих програм шляхом розширення технічних послуг ISO, просування стандартів ISO на послуги, розширення глобального визнання оцінки відповідності.
5.    Удосконалення інфраструктури національної стандартизації в країнах, що розвиваються, особливо програмами донорської допомоги
У найбільш загальному виді ISO здійснює:
•    Згоду. ISO забезпечує процедури розробки стандартів, що є відкритими і прозорими для всіх зацікавлених сторін в усьому світі. Система ISO має могутню можливість рішення розбіжностей. Стандарти ISO впроваджують найбільш сприятливу згоду між усіма задіяними сторонами, у відношенні технічних вимог, необхідних для полегшення обміну товарами, послугами й ідеями між людьми всіх націй.
•    Зарекомендована назва. ISO має репутацію всієї проникаючої і нейтральної організації і користається повагою серед міжнародних організацій (спеціалізовані агентства ООН, WTO, Міжнародна торговельна палата й ін.) У 90-х роках минулого століття назва ISO одержала додаткове визнання завдяки світовій поширеності стандартів серії ISO 9000 разом зі стандартами ISO 14000.
•    Область поширення. Має справу з повним спектром людської діяльності і ноу-хау, починаючи з технічних вимог до характеристик розміру нарізних сполучень і закінчуючи істотними рисами керування захисту навколишнього середовища в компаніях. У співробітництві з IEC і ITU (міжнародний союз телекомунікацій) забезпечується охоплення всіх секторів економіки.
•    Децентралізація керівництва. ISO є великою і розвитою організацією, у якій працюють близько 800 технічних комітетів і підкомітетів, що розробляють стандарти силами понад 2000 робочих груп, під загальною координацією з боку технічного керівного ради. Секретаріати комітетів розміщаються в 30 країнах, дотримуючись в роботі загальних правил ISO.
•    Національні інфраструктури. Система ISO не може функціонувати без могутніх національних структур, забезпечених членами ISO. Вони роблять щороку тисячі національних погоджених позицій по пропозиціях ISO, а також відбирають і інструктують десятки тисяч осіб, що працюють у делегаціях, щоб відстоювати національні погляди у відповідних комітетах ISO.
Раціональна підтримка. Багато членів ISO є одночасно членами регіональних організацій, що володіють програми співробітництва в області стандартизації і відповідні сфери стандартизації. Так, Україна бере участь у міждержавній раді по стандартизації, метрології і сертифікації країн СНД. Віденська угода (ISO/CEN) для європейського регіону є корисною робочою моделлю, принципи якого заслуговують розгляду в інших регіонах.


 

You have no rights to post comments