Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Тема 2. Система Укрсепро. Стандартизація і сертифікація.

Тема 2. Система Укрсепро. Стандартизація і сертифікація.
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Тема 2. Система Укрсепро

1.    Загальні положення Системи
2.    Структура Системи
3.    Основні принципи і загальні правила Системи
4.    Законодавчі акти по сертифікації

Становлення сертифікації в Україні почалося в 1997 році. Система сертифікації Укрсепро включає такі взаємопов'язані види діяльності:
•    сертифікацію продукції, процесів і послуг;
•    сертифікацію систем якості;
•    атестацію виробництва;
•    акредитацію випробувальних лабораторій і центрів;
•    акредитацію органів по сертифікації продукції;
•    акредитацію органів по сертифікації систем якості;
•    атестацію аудиторів по перерахованих видах діяльності.
Загальне керівництво Системою, організація і координація робіт із сертифікації продукції здійснюється Національним органом сертифікації – Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації (Держстандартом України). Керівником Національного органа по сертифікації є Голова Держстандарту України.
Обов'язкова сертифікація проводиться у відповідності вимог діючих законодавчих актів України, обов'язкових вимог нормативних документів, міжнародних і національних стандартів інших держав діючих в Україні. Перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації затверджується Держстандартом України.
Добровільна сертифікація в Системі проводиться відповідно до вимог, що не віднесені до обов'язкового. При цьому сертифікація виконується у відповідності всім обов'язковим вимогам, якщо вони встановлені для цієї продукції. Системою передбачається сертифікації продукції, що імпортується.
Для забезпечення визнання сертифікатів і знаків відповідності Системи за рубежем вона побудована з урахуванням вимог міжнародних систем і взаємодіє на основі угод з міжнародними, регіональними і національними організаціями інших держав, що здійснюють діяльність по сертифікації.
Організаційну структуру Системи створюють:
•    Національний орган сертифікації - Держстандарт України;
•    науково-технічна комісія;
•    органи по сертифікації продукції;
•    органи по сертифікації систем якості;
•    випробувальні лабораторії (центри);
•    аудитори;
•    науково-методичний і інформаційний центр;
•    територіальні центри стандартизації, метрології і сертифікації;
•    Український учбово-науковий центр по стандартизації, метрології і якості продукції.
Функціями Національного органу по сертифікації є:
•    розробка стратегії розвитку сертифікації в Україні;
•    взаємодія з національними органами по сертифікації інших держав і міжнародних організацій;
•    організація і координація роботи з забезпечення функціонування системи;
•    акредитація органів сертифікації й випробувальних лабораторій (центрів), атестація аудиторів, здійснення інспекційного контролю за діяльністю цих органів і осіб;
•    ведення реєстру Системи;
•    організація роботи із сертифікації у випадку відсутності органа по сертифікації визначеного виду продукції;
•    організація інформаційного забезпечення діяльності по сертифікації в Системі.
Науково-технічна комісія з питань сертифікації створюється і затверджується Національним органом по сертифікації для розгляду перспективних напрямків розвитку і розробки пропозицій Держстандарту з проблем сертифікації продукції з метою реалізації Законів України «Про захист прав споживачів» і «Про охорону праці».
Органи по сертифікації продукції акредитуються Держстандартом України і видають сертифікати відповідності продукції й атестати виробництва. Існують також органи сертифікації систем якості, що виконують роботи відповідно своїм функціям [3]. Територіальні центри стандартизації, метрології і сертифікації Держстандарту України спостерігають за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва, методично допомагають підприємствам у підготовці до акредитації їхніх випробувальних лабораторій, сертифікації продукції, систем якості й атестації виробництва.
Основні принципи і загальні правила Системи сертифікації Укрсепро припускають, що сертифікація в Системі передбачає підтвердження третьою стороною показників, характеристик і особливостей продукції, процесів, послуг на основі випробувань, атестації виробництва і сертифікації систем якості. Система є відкрита для вступу в неї органів по сертифікації й випробувальних лабораторіях інших держав, при наявності двосторонніх угод по взаємному визнанню результатів робіт із сертифікації [39].
Право проведення робіт із сертифікації продукції дається органам сертифікації, випробувальним лабораторіям (центрам) і аудиторам, якщо вони акредитовані в Системі і внесені до реєстру Системи. У Системі встановлені принципи відповідальності: виробник або постачальник – за відповідність сертифіката вимогам нормативних документів, продавець – за наявність сертифіката, випробувальна лабораторія – за вірогідність сертифіката, орган по сертифікації – за неправомірну видачу сертифіката.
Свідченням визнання закордонних сертифікатів є сертифікат відповідності, відповідно до вимог Системи, з врахуванням правил діючих міжнародних систем сертифікації.
Роботи із сертифікації продукції, систем якості, атестація виробництва, акредитація органів сертифікації й випробувальних лабораторій (центрів) виконуються по договорах. Система передбачає конфіденційність інформації про результати робіт із сертифікації. В даний час в Україні нараховується близько 140 органів сертифікації і 700 випробувальних лабораторій (центрів). Вся Система сертифікації діє за національними стандартами.
Створення Системи сертифікації обумовило корінне реформування і становлення вітчизняної економіки, розвитку ринкових відносин в умовах соціально-економічної кризи, що обумовило необхідність створення нових механізмів державного і ринкового регулювання виробництва в Україні. В даний час питання сертифікації продукції регулюються більш ніж 500 Законами, Декретами і Постановами Кабінету Міністрів, Указами Президента України й інших нормативних актів. Система Укрсепро розроблена відповідно до Декрету Кабінету Міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію» [8], а також проекту Закону «Про акредитацію». Ці проекти Законів розроблені на виконання Постанови Кабінету Міністрів «Про заходи для поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм, міжнародних і європейських стандартів»[9]. Проектом також встановлюється новий підхід до категорій нормативних документів, що встановлюють вимоги до продукції, процесам і послугам. Документом, обов'язковим для виконання, відповідно до проекту, є лише технічний регламент, а стандарти на відміну від установленого в даний час порядку будуть мати рекомендаційний характер [12]. Ці й інші зміни існуючої системи стандартизації повинні зробити цю систему більш прозорої й ефективний, дати можливість підприємницьким колам більше самостійності за умови неухильного виконання ними основних вимог безпеки і якості продукції.
Закон встановлює, рівні умови по процедурах оцінки відповідності, а також вимог до продукції, процесам і послугам вітчизняного й іноземного походження 2. При розробці Закону були враховані основні положення Угоди GATT/WTO «Про технічні бар'єри в торгівлі», якими встановлюються загальні вимоги до стандартизації, процедурах оцінки відповідності національних органів стандартизації. Враховано положення постанов Ради Європейського Співтовариства і Директив ЄС в області технічних стандартів і регламентів, Рекомендації Міжнародної організації стандартизації і Міжнародної електротехнічної комісії ISO/IEC-2 і європейський стандарт EN 45020 у відношенні визначення основних принципів діяльності в сфері акредитації і вимог національних органів акредитації країн – членів EC.
Ще один аспект, повязаний з впровадженням техничнічних регламентів, - це підготовка українських органів з оцінки відповідальності до роботи за вимогами європейських стандартів серії EN 45000. Ми відстаємо з впровадженням добровільної системи сертифікації НАССР, спрямованої на беспечність виробництва харчових продуктів. Розроблення відповідних стандартів розпочалося лише у 2001 році, тоді як у Росії їх вже запроваджено у 2000 році і видано перші сертифікати. По заяві Держстадарту України, система НАССР, як у більшості розвинених країн, через декілька років і в Україні перейде з добровільної в обовязкову, врахуючи посилення глобальної небезпеки ураження продуктів харчування небеспечними для здоров”я людини вірусами і хімічними речовинами.
Прийняття цих заходів стало важливим кроком на шляху економічних реформ, буде сприяти забезпеченню надійного захисту життя і здоров'я, безпеки навколишнього простору, компетентну прозору і незалежну оцінку органів сертифікації й випробувальних лабораторій, буде сприяти підвищенню конкурентноздатності української продукції за рахунок збільшення довіри до результатів діяльності органів сертифікації. Це буде сприяти вступу України в GATT/WTO, виконанню вимог Угоди про партнерство і співробітництво України і ЄС, інтеграції України у світову економічну систему з обліком національних економічних інтересів.


 

You have no rights to post comments