Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Питання до заліку з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» ИСвМ МО-41 МВ-41

Питання до заліку з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» ИСвМ МО-41 МВ-41
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Питання до заліку з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті».


1.    Роль і місце інформаційних систем в економіці.
2.    Поняття інформаційної системи.
3.    Основні етапи розвитку інформаційних систем.
4.    Структура інформаційної системи.
5.    Класифікація інформаційних систем.
6.    Процеси в інформаційних системах.
7.    Що можливо чекати від використання ІС.
8.    Функції інформаційних економічних систем.
9.    Функція - Збір і реєстрація.
10.     Функція - Надання інформаційних ресурсів користувачу.
11.     Функція  - Актуалізація інформаційних ресурсів
12.     Функція  - Конвертація даних, Зберігання і накопичення інформації.
13.     Основні напрями розвитку ІС.
14.     Організаційно-економічна модель економічного об'єкта.
15.     Функції управління.
16.     Економічна інформація та її характеристика.
17.     Структура економічної інформації.
18.     Мета проектування ІС.
19.     Задачі проектування ІС.
20.     Системний підхід до створення ІС.
21.     Принципи системного підходу.
22.     Декомпозиція ІС.
23.     Визначення структури ІС.
24.     Види структур ІС.
25.     Надійність ІС.
26.     Ефективність ІС.
27.     Життєвий цикл ІС.
28.     Структура проектної документації.
29.     Учасники процесу проектування ІС.
30.     Трудомісткість стадій проектування ІС.
31.     Методи проектування.
32.     Засоби проектування.
33.     Методи проектування.
34.     Засоби проектування.
35.     Технологія проектування ІС.
36.     Склад і зміст робіт при формуванні та аналізі вимог до ІС.
37.     Склад робіт під час розробки концепції ІС.
38.     Склад і зміст робіт при формуванні технічного завдання.
39.     Основні вимоги до дослідника.
40.     Склад документації, її призначення.
41.     Методи дослідження предметної області.
42.     Методи збирання інформації.
43.     Методи та засоби аналізу зібраного матеріалу.
44.     Пропозиції щодо вдосконалення ІС.
45.     Методика дослідження ІС.
46.     Склад і зміст робіт на стадії «Технічний проект».
47.     Склад і зміст робіт на стадії «Робоча документація».
48.     Склад документації на проектних стадіях.
49.     Визначення структури ІС.
50.     Опис постановки задачі.
51.     Основні поняття АРМу.
52.     Поняття інформаційного забезпечення.
53.     Організація інформаційної бази.
54.     Види інформаційних масивів.
55.     Методика проектування інформаційного забезпечення.
56.     Поняття системи документації.
57.     Класифікація форм і методів виведення інформації.
58.     Методика проектування форм вихідної інформації.
59.     Загальні вимоги до проектування вхідних інформаційних повідомлень.
60.     Суміщення первинних документів і тих, що читаються машиною.
61.     Форми побудови зон вхідних повідомлень.
62.     Методика проектування вхідних інформаційних повідомлень.
63.     Чинники, які впливають на працю користувача.
64.     Класифікація складових діалогу.
65.     Критерії оцінки діалогу.
66.     Процеси введення-виведення.
67.     Діалогові режими та їх складові.
68.     Граматика діалогу та характеристики об'єкта на екрані.
69.     Технологія проектування розміщення даних на екрані.
70.     Шаблон екрана.
71.    Підтримка користувача.
72.    Вивід всіх нормативно-довідкових даних на екран з бази даних.
73.     Організація та планування робіт із впровадження ІС у дію.
74.     Дослідна експлуатація.
75.     Приймально-здавальні випробування.
76.     3міст випробувань.
77.     Здача ІС в промислову експлуатацію.


 

You have no rights to post comments