Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Формування заробітку в бригадах

Формування заробітку в бригадах
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Формування заробітку в бригадах

Праця в бригадах може оплачуватися з застосуванням як відрядної, так і почасової форм заробітної плати.
За відрядною оплатою праці заробіток формується виходячи з бригадних розцінок та виконаного обсягу робіт (послуг), за почасовою – на основі тарифного заробітку за відпрацьований час. Преміювання працівників здійснюється за розробленими на підприємствах системами преміювання.
У загальний бригадний заробіток не включають премії та надбавки, які виплачують окремим працівникам (надбавки за високу професійну  майстерність, за виконання особливо відповідальних робіт, за керівництво бригадою, за виконання державних обов’язків тощо.
Відрядний заробіток визначається за бригадними розцінками. Колективна відрядна розцінка розраховується за формулами:

                             ΣТС і           
       А)     Rк = ------------- ,
                             Н бр

де ΣТС – сума тарифних ставок членів бригади, грн;
Н бр – бригадна норма виробітку за відповідну одиницю  часу;
і – чисельність членів бригади.

                 n                            n
б)  Р к =   Σ  ТСj  х  Трj   =  Σ   Rj,
               j = 1                      j = 1

де ТСj – тарифні ставки за розміром j – го виду робіт , грн;
Трj – трудомісткість j – го виду робіт, н-год;
Rj – поопераційна розцінка на j – вид робіт, грн;
n – кількість видів робіт, які входять в бригадний комплекс.

Загальний заробіток в бригаді визначається множенням обсягу виконаних робіт в бригаді на колективну розцінку, а потім його розподіляють між усіма членами бригади.


 

You have no rights to post comments