Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Тема 13. Оцінка ефективності рішень ТПУР МО-41з

Тема 13. Оцінка ефективності рішень ТПУР МО-41з
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Тема 13. Оцінка ефективності рішень

Підвищення ефективності управління практично тотожна зростанню ефективності управлінських рішень на всіх рівнях ієрархії, оскільки прийняття рішень є основним інструментом управляючої дії; саме в розробці, ухваленні, організації і контролі виконання рішень полягає діяльність як окремих менеджерів, так і апарату управління в цілому. Разом з тим задача визначення ефективності управлінських рішень відноситься до числа найбільш складних і спірних проблем управління і тому повністю ще не вирішена. В подальшому вивченні мають потребу такі питання, як показники ефективності і чинники, що впливають на ефективність управлінських рішень. Перш за все розглянемо поняття «ефективність управлінського рішення» в системі близьких по значенню категорій «ефективність управління» і «ефективність управлінської праці».
Звичайно ефективність системи управління визначається через результати функціонування керованого об'єкту, а вони у свою чергу - по ступеню досягнення поставленої мети. За таких умов оцінка рівня управління організацією здійснюється на основі таких показників, як об'єм виробництва товарів або послуг, об'єм продажу, отриманий прибуток, продуктивність праці, рівень рентабельності і т.п. Проте такий метод при всій його логічній обгрунтованості і простоті має серйозні недоліки. По-перше, ефективність управління ототожнюється з ефективністю виробництва. Тим часом однакові техніко-економічні результати можуть бути досягнуті при різних рівнях організації управління, тому оцінити вказаним способом ефективність кожної конкретної системи управління і, тим більше, її підрозділів і окремих працівників не представляється можливим. По-друге, при такому підході не береться до уваги чинник часу - певний часовий зазор між управляючою дією і його результатом (рішення може бути ухвалено одним керівником, а його позитивний результат, що виявився через деякий час, буде використаний іншим).
Що ж до ефективності управлінської праці, то труднощі точного визначення його безпосередніх результатів привели до появи оцінок його ефективності, заснованих на використанні переважно непрямих характеристик. В цьому випадку система оцінок містить такі показники, як кількість оброблюваних документів за одиницю часу, об'єм і швидкість передачі даних, питому вагу персоналу, масштаб контролю і т.п. Такі показники характеризують швидше рівень організації праці в апараті управління, ніж його ефективність.
При оцінці безпосередніх результатів діяльності управляючої системи необхідно виходити з того, що управління може розглядатися як своєрідне виробництво, продуктом праці в якому є управлінське рішення. Тому цілком обґрунтовано вважати, що ефективність приймаючих рішень може служити засобом вимірювання ефективності діяльності всього апарату управління. Таким чином, оцінюючи ефективність приймаючих рішень, можна стежити за ефективністю управляючої системи.
Поняття ефективності управлінського рішення (на відміну від його якості) не може бути розглянуто ізольовано від його реалізації. Річ у тому, що ефективність рішення полягає не стільки в його абсолютній правильності, скільки в том, що будучи послідовно і в строк реалізовано, воно, завдяки своїй правильності, досягне поставленої цілі. Отже, ефективність управлінських рішень обумовлюється як якістю самих рішень, так і якістю їх здійснення. Тим часом, як свідчить практика управління, далеко не всі приймаючи рішення реалізуються в задані терміни (за деякими даними їх питома вага в загальному числі прийнятих складає близько 30%). Крім того, частина реалізованих рішень не дає очікуваного результату, тобто виявляється недостатньо ефективною. Експертні оцінки самих керівників свідчать, що таких рішень в їх практиці не менше 25%. Які ж найбільш істотні причини цього явища? Звичайно, це як дефекти самого рішення,  що викликаються неповнотою інформації, некомпетентністю ЛПР або недоліком часу для ретельної розробки альтернатив, так і погана організація його виконання і перш за все неузгодженість і відсутність контролю.
Ефективність управлінських рішень визначається, як вже відзначено вище, дією безлічі чинників технічного, організаційного, економічного і соціально-психологічного характеру, вплив яких не є однозначним і виявляється на різних стадіях процесу розробки і реалізації рішень. Однак в цілому можна вважати, що основними з них буде:
•    компетентність і досвідченість роботи ЛПР;
•    ступінь інформованості ОПР;
•    рівень колегіальної в процесі розробки рішення;
•    питома вага контрольованих рішень;
•    ступінь безпосередньої участі керівників і фахівців, що розробляли рішення, в його реалізації;
•    мотивація виконавців;
•    характер і ступінь відповідальності керівників за результати рішення.


 

You have no rights to post comments