Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Тема 11. Оцінка ризику ТПУР МО-41з

Тема 11. Оцінка ризику ТПУР МО-41з
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Тема 11. Оцінка  ризику

Практикою вироблена певна тактика поведінки при ухваленні ризикованих рішень. Вона полягає в умінні вибирати такий образ дій, який приводив би до успіху.
В кожній ситуації керівник зважує можливий виграш і програш (результат, наслідки прийняття рішення). Якщо вірогідність і величина виграшу велика, швидше за все буде прийнято рішення, пов'язане з ризиком. У випадках, коли небезпека втрат значна, переважає рішення, що обіцяє мінімальний ризик. При цьому різні варіанти рішення прораховуються, порівнюються між собою по багато яких параметрах.
В процесі аналізу альтернативних рішень проводиться оцінка ступеня ризику. Вона включає встановлення:
1)    кількісного значення вірогідності настання події;
2)    розміру наслідків ризику;
3)    допустимого рівня ризику;
Тим самим з'являється інформація, необхідна для управління ризиком в конкретній ситуації.
Ступінь ризику може бути визначена різними способами: за допомогою теорії вірогідності, статистичним і експертним засобами.
Для визначення ступеня ризику статистичним методом заздалегідь аналізується статистика втрат і прибутків, що мали місце в минулому досвіді. Шляхом встановлення величини і частоти отримання позитивного результату визначається прогноз. Даний спосіб розрахунку ступеня ризику грунтується на значній інформаційній базі, яка може бути відсутня на підприємстві. В подібних випадках або «здобувають» додаткову інформацію, що нерідко зв'язано з додатковими витратами, або використовують інші методи.
Оцінка ступеня ризику на основі опиту експертів припускає попередній підбір досвідчених фахівців, які встановлюють вірогідність і величину втрат, або вірогідність допустимого і критичного ризику, або величину потенційних втрат. З приведених методів найбільш прийнятним для практики ухвалення рішень є поєднання статистичного і експертного методів розрахунку ризику.
Наслідки ризику оцінюються шляхом підрахунку втрат, пов'язаних із зробленою дією.
Поняття ступінь ризику має кількісну оцінку і визначається як твір вірогідності невдачі і гаданої величини витрат

де Ср - ступінь ризику;
в - вірогідність настання невдалої події;
З - розмір витрат.
Ступінь ризику має вартісний і процентний вираз, тому розрізняють абсолютний і відносний ризик. Оскільки розміри капіталу, тривалість існування підприємств на ринку неоднакові, розрахунок відносного ризику, показує «тягар» понесеного збитку або величину виграшу. Наприклад, 20%-ний ризик для фірми з капіталом в 100 млн. грн., що затвердилася на ринку, і невеликого, «молодого» підприємства з капіталом в 1 млн. грн. може мати різні наслідки.
Розглянемо ситуацію, пов'язану з ухваленням комерційного рішення в умовах ризику в господарській організації.
Приклад. Підвищеним попитом користується товар Х в даному регіоні, його можна закупити на республіканському ярмарку. Намагаючись вийти з несприятливого фінансового положення організація вирішує направити своїх представників для закупівлі необхідного товару, заздалегідь оцінивши ступінь ризику. Для його кількісного виразу необхідно розрахувати розмір потенційних витрат (П). Вони включають (умовно):
1. Витрати, пов'язані з участю в ярмарку (Р1) 5 тис. грн.
2. Витрати на відрядження 2-х фахівців (Р2), що направляються, - 30 тис. грн.
3. Розмір сплати відсотків за кредит, узятий для закупівлі товарів (Р3) - 200 тис. грн.
4. Витрати по доставці товару автомобільним транспортом (самовивозом) Р4 - 10 тис. грн.
5. Орієнтовна вартість товару (P5) - 2500 тис. грн.
Величина витрат складе П = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 або 5 +30+200 +10+2500 = 2745 (тис. грн.).
При вірогідності невдачі в закупівлі товару X, за оцінкою експертів рівної 0,3, ступінь ризику складе:
0,3 х П або 0,3 х 2745 = 823,5 (тис. грн.).
В практиці розраховується і показник рівня ризику. Він визначається шляхом відношення фактичного розміру можливих втрат до розміру капіталу фірми. Отримана величина відносного ризику зіставляється з шкалою допустимого ризику. Помітимо, що ризик вище середнього зв'язаний з негативними наслідками, аж до банкрутства підприємства. У випадках, що виключають можливість визначення кількісного значення допустимого ризику, використовуються якісні критерії. Кожний керівник зобов'язаний орієнтуватися у межах допустимого ризику, виключати ухвалення рішень без його урахування або з величиною ризику за межами допустимих значень.


 

You have no rights to post comments