Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Теорія якості Е. Демінга

Теорія якості Е. Демінга
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Теорія якості Е. Демінга

Найбільш плідною теорією керування якістю можна вважати теорію Е.Демінга, у якій статистичні методи тільки інструмент, а головне філософія моральності, заснована на повазі до працівника, як до особистості, включеної у процес рішення поточних проблем усіх співробітників компанії, створення психологічної атмосфери, що викорінює страх і забезпечує ґрунт для розкриття творчого потенціалу людини. У представленні Е.Демінга «персоніфіковані» головні цінності американського суспільства й основні правила поведінки його членів, якими вони були в США аж до 30- х років двадцятого століття, тобто в той період, коли формувався його культурний і духовний світ. Серед головних, поділюваних Е.Демінгом цінностей – цілісність особистості, напружена робота, чесність, дотримання етичних норм і пристойності в усьому, самоповага, повага до інших, особиста відповідальність за доручену справу і вчинки. На цьому побудована філософія якості.
У 1982 році Е.Демінг у книзі «Вихід із кризи» покритикував американську систему керування, і, протиставивши їй японський підхід, сформулював рецепти створення правильної системи керування. Основою теорії Е.Демінга можна вважати чотирнадцять сформульованих принципів.
Принципи керування Демінга, на перший погляд дуже прості, і характерна реакція багатьох людей, що вперше знайомляться з ними: «Ну що там особливого?» Насправді за цими принципами стоїть зовсім інша філософія керування, що вимагає ретельного осмислення.
1. Зробіть своєю постійною метою – безупинне удосконалювання продукції і послуг, щоб стати конкурентноздатною компанією, зберегти своє місце в бізнесі і забезпечити людей роботою.
2. Сприйміть нову філософію. Не можна більш миритися зі звичайно прийнятим рівнем помилок, витрат, дефектів у матеріалах, браку в роботі. Уся компанія повинна бути включена в процес постійного поліпшення якості системи і усіх видів її діяльності.
3. Перестаньте покладатися на контроль, як засіб досягнення якості. Воно повинно бути закладене в продукт із найперших етапів його створення.
4. Покінчите з практикою вибору постачальників тільки на основі ціни на їхні продукти. Замість цього вимагайте серйозного підтвердження їхньої якості. Прагніть одержувати даний конкретний продукт тільки в одного постачальника, встановивши з ним довгострокові відносини, засновані на взаємній довірі.
5. Поліпшуйте постійно систему планування, виробництва, надання послуг для того, щоб удосконалювати кожен процес і вид діяльності в компанії й у такий спосіб знижувати витрати.
6. Введіть у практику сучасні методи підготовки кадрів для всіх співробітників, включаючи керівництво, для того, щоб краще використовувати можливості кожного співробітника компанії.
7. Перебудуйте практику керівництва людьми. Керуючі всіх рівнів повинні допомагати співробітникам виконувати їхню роботу щонайкраще, нести відповідальність не за їхні кількісні, а за якісні результати роботи і стати лідерами в справі постійного поліпшення роботи компанії.
8. Викорініть атмосферу страху для того, щоб кожний міг працювати більш ефективно і продуктивно на благо всієї компанії.
9. Усуньте бар'єри між підрозділами. Дослідники, розроблювачі, виробничники, агенти по збуті, співробітники адміністративних служб повинні працювати в єдиних групах, щоб вирішувати проблеми, що виникають із продуктами і послугами.
10. Відмовитися від порожніх гасел і закликів. Вони лише викликають вороже відношення. Основна маса причин поганої якості і низкою ефективності породжується системою, і їхнє рішення перебуває за межами компетенції рядових працівників.
11. Усунути практику видачі необґрунтованих кількісних завдань працівникам і кількісним показникам. Виконання завдань стає більш важливим, чим задоволення споживача і досягається ціною зниження якості.
12. Необхідно дати можливість працівникам пишатися своєю працею. Відмовитися від практики щорічних атестацій, кількісних оцінок діяльності працівників і керуючих за досягнення поставлених кількісних цілей.
13. Упровадження великої програми навчання всіх працівників. Заохочення прагнення до самовдосконалення. Вважати, що джерелом успіху в досягненні конкурентноздатності служать знання.
14. Необхідно втягнути весь персонал компанії в роботу з її перетворення. Це – справа кожного працівника. Створити структуру у вищому керівництві, що повинна каждодневно підштовхувати до впровадження перерахованих вище 13 принципів і починати роботу з перетворення компанії в цьому напрямку.
Доктор Демінг вважає, що конкуренція руйнівна і було б краще, якби усі могли працювати спільно. Необхідна кооперація і трансформація на шляху до нового стилю керування. Шлях до подібної трансформації він називає «глибинним знанням». Система «глибинного знання» на думку Е. Демінга складається з чотирьох взаємозалежних частин:
• визнання важливості системи;
• знання про природну мінливість усіх процесів;
• теорії пізнання;
• психології.


 

You have no rights to post comments