Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Критерії прийняття рішень при визначенні нижньої границі ціни продукції

Критерії прийняття рішень при визначенні нижньої границі ціни продукції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Критерії прийняття рішень при визначенні нижньої границі ціни продукції

У ринкових умовах ціна на продукцію встановлюється залежно від попиту та пропозиції: через тиск конкурентів найчастіше підприємство не має сил диктувати свої умови покупцеві. Тому підприємство повинне знати, яка мінімальна ціна, по якій воно ще може дозволити собі робити й продавати відповідну продукцію
Нижня границя ціни залежить від наступних факторів:
•    виду угоди (традиційні асортименти або додатковий контракт),
•    завантаження потужностей (недовантаження, повне завантаження, наявність вузьких місць).
 Для традиційних асортиментів ціна встановлюється на основі змінних витрат.
 Ціна на будь-які види продукції не повинна бути нижче змінних витрат на його виробництво. Крім того, що вийшла в результаті в маржинальний прибуток (по всіх видах продукції) не повинна бути менше постійних витрат. Таким чином, у підприємства з'являється можливість використати гнучку цінову політику, що враховує зміни ринкової ситуації: зниження цін на одні видів продукції може бути компенсовано підвищенням цін на інші.
 Для додаткових контрактів, тобто одноразових контрактів на поставку продукції, не передбачених планом, основа для встановлення ціни - змінні витрати. Оскільки ціна реалізації по контрактах, передбаченим виробничою програмою, уже покриває постійні витрати, додаткові контракти навіть при більше низькій ціні можуть вносити свій внесок у підвищення прибутковості підприємства. Тут необхідно перевірити, наскільки сильний взаємозв'язок між додатковим контрактом і традиційною продукцією фірми (тобто чи не вплине зниження цін на додаткові контракти на загальний рівень цін на ринку).
 Ціна додаткових контрактів залежить від завантаження виробничих потужностей. У випадку недовантаження потужностей границя ціни може бути визначена на рівні планових змінних витрат на одиницю реалізованої за контрактом продукції. Варто врахувати, що змінні витрати на виконання додаткового контракту можуть відрізнятися від звичайного рівня: наприклад, за рахунок необхідності оплати понаднормових, покупки матеріалів за цінами, що перевищує звичайні, і ін., що також впливає на нижню границю ціни. Крім того, додаткові контракти можуть викликати приріст постійних витрат (наприклад, витрати на додаткові складські приміщення), що також впливає на нижню границю ціни.  Якщо при цьому вдається одержати більший виторг, то додатковий контракт принесе додатковий прибуток.
  Якщо додатковий контракт веде до появи вузького місця, то додатково вироблена продукція витісняє з виробничої програми  вироблені  раніше  продукти. Тим самим підприємство губить частину маржинального прибутку, що збільшує нижню границю ціни: підприємству необхідно покрити не тільки постійні витрати, але й упущену вигоду. При наявності декількох вузьких місць завдання вирішується за допомогою апарата лінійного програмування.


 

You have no rights to post comments