Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень

Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень

Як видно з попередньої глави, вибір критеріїв залежить від моделі прийняття управлінських рішень у конкретній ситуації (табл.45). Відповідно до представленого в попередній главі класифікацією всі критерії прийняття рішень можна розташувати між двома полюсами: повною раціональністю й повною ірраціональністю.
Для будь-якої конфігурації визначальних факторів можна сформулювати вимоги, на які повинен орієнтуватися контролер при розробці системи критеріїв прийняття управлінських рішень:
•   повна оцінка всіх економічних наслідків прийнятого рішення в короткому й у боргом періодах виходячи із цілей підприємства (тобто оцінка всіх релевантних результатів);
•   відповідність системі цілей підприємства й несуперечність;
•   пристосованість до аналізу в умовах невизначеності;
•   об'єктивність і доступність вихідних даних;
•   універсальність;
•   гнучкість (тобто здатність ураховувати зміни, що відбуваються);
•   облік специфіки розв'язуваного завдання;
•   відповідність    особливостям    особистості    керівника    й корпоративній культурі підприємства;
•   зрозумілість і зручність у використанні;
•   вимірність й об'єктивність;
•   орієнтація на перспективу,  можливість "раннього попередження".
При розробці системи критеріїв прийняття управлінських рішень перед контролером часто виникають наступні
проблеми:
•    легко    вимірним    показникам    приділяється    надмірно багато уваги, у той час як вимірники якими важко ухопити показники ігноруються;
•    короткостроковим  факторам  приділяється   більше   уваги,
чим довгостроковим;
•    важко   розробити   систему  показників, що   відбиває зміни  важливості  різних  видів діяльності   й цілей підприємства.
У прийнятті управлінських рішень керівник використає кількісні і якісні критерії. Якісні критерії визначають індивідуальну специфіку конкретної ситуації, а кількісні - є більше універсальною характеристикою, тому розглянемо саме кількісні критерії прийняття рішень по найбільш важливим для будь-якого підприємства питанням:
•    короткострокове    планування    виробничої    програми;
•    керування матеріальними потоками;
•    вибір між власним виробництвом і закупівлею на стороні;
•    установлення цін на продукцію.


 

You have no rights to post comments