Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні постулати класичного (раціонального) підходу

Основні постулати класичного (раціонального) підходу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні постулати класичного (раціонального) підходу

1.   Ухвалення  рішення  є  раціональним  процесом, орієнтованим на досягнення заздалегідь відомої мети.
2.   Існує стійка повна й несуперечлива система переваг, що робить вибір між альтернативами однозначним.
3.   Всі доступні альтернативи відомі (тобто має місце ситуація визначеності або відомий повний спектр подій й їхньої ймовірності).
4.   Складність процедури ухвалення рішення не принципове: головне - досягнення правильного результату.
 Роль контроллинга при раціональному підході складається в наданні максимально повної й точної кількісної інформації, розрахунку показників, знаходженні оптимуму.
 Усередині раціонального підходу існує кілька теорій, що пояснюють прийняття управлінських рішень: розробка стратегії (SW0T- аналіз), планування стратегії (по Ансоффу), позиціювання (по Портері).
 Найбільш проста із цих теорій - розробка (design) стратегії - була запропонована в 50-х рр. у перших роботах по стратегічному менеджменті. Відповідно до цієї теорії прийняття управлінських рішень - контрольований, свідомий, а не інтуїтивний процес (при цьому  модель ухвалення  управлінського рішення по можливості проста й слабко формалізована). Готових рецептів, на думку прихильників цієї теорії, не існує: кожне рішення приймають із урахуванням специфіки конкретної ситуації. Практичний додаток цієї теорії - широко використовувана в системі контроллинга методика SWOT- аналізу: на основі аналізу зовнішнього середовища (можливості й небезпеки) визначають ключові фактори успіху, на основі аналізу внутрішнього середовища оцінюють сильні й слабкі сторони власного підприємства, а управлінське рішення - результат синтезу цих складових.
 Логічним продовженням теорії розробки стратегії стала теорія планування стратегії, що розглядає прийняття управлінських рішень із позицій системного аналізу, кібернетики, дослідження операцій. Яскравим представником цієї школи став Ансофф. Відповідно до теорії планування стратегії прийняття управлінських рішень повинне бути контрольованим, свідомим і формалізованим процесом, у ході якого застосовуються методи системного аналізу, розраховуються спеціальні комплексні показники (такі, як комплексний показник конкурентного статусу підприємства й т.д.). Результатом цього процесу є готове стратегічне рішення, що потім втілюється в плани, програми, бюджети. У рамках цієї теорії контроллинг займається, по-перше, проектуванням ("конструюванням") самої процедури прийняття управлінських рішень на конкретному підприємстві, по-друге, розрахунком показників, що характеризують позитивні або негативні сторони кожного варіанта управлінського рішення й, по-третє, пошуком оптимального рішення.
 На початку 80-х рр. стала популярної теорія позиціювання, основна ідея якої полягає в існуванні готової, єдиної для всіх матриці стандартних ситуацій і стандартних рішень, а завдання керівника полягає у виборі "потрібної клітинки", "обчисленні" єдино вірного рішення. Практичними додатками цієї теорії є матриця БКГ, матриця Мак-Кинси, матриця "ринок -ринок-продукт-ринок" й ін. 3адачей контроллинга в рамках цієї теорії є головним чином оптимізація - "обчислення" управлінського рішення.


 

You have no rights to post comments