Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Діагностика по слабких сигналах

Діагностика по слабких сигналах
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Діагностика по слабких сигналах

Суть даного методу діагностики полягає в тому, щоб вчасно визначити слабкі сигнали -  ранні й неточні ознаки настання кризових ситуацій - і вчасно відреагувати на них.
 Необхідність діагностики по слабких сигналах виникає в ситуації, коли рівень нестабільності середовища підприємства надзвичайно високий. Шкала, що дозволяє оцінити рівень нестабільності в балах, представлена на мал.20. Високому рівню нестабільності відповідає 4-5 балів.
 В умовах нестабільності відомості про виникаючу погрозу зростають поступово: спочатку  з'являються перші ознаки змін у зовнішнім середовищі, потім визначається можливе джерело цих змін і погроза конкретизується (але не настільки, щоб розрахувати, як дана погроза відіб'ється на доходах підприємства). Надалі стає можливим визначити міри протидії виниклій погрозі, хоча інформації ще не цілком достатньо для розрахунку й аналізу наслідків. Вони можуть бути розраховані й проаналізовані лише тоді, коли дії фірми спрямовані на запобігання впливу погрози.
 У цілому можна виділити п'ять рівнів поінформованості:
 I Можна бути впевненим тільки в тім, що в зовнішнім середовищі
 відбулися якісь зміни, але вони ще чітко не визначені.
 II ..Джерела змін й їхня спрямованість яснішають.
 ІІІ. Масштаби, область і характер змін приймають конкретні обриси.
 ІV. Накреслювати   шляхи рішення проблеми хоча наслідку прийняття того або іншого рішення ще неясні.
 V. Результати прийнятих рішень по усуненню небезпеки можна пророчити, і вони стають певними.
 Таким чином, для того щоб вчасно реагувати на сигнали, що надходять як ззовні, так і із внутрішнього середовища, у рамках системи контроллинга повинне бути організоване спостереження за більшою кількістю параметрів, що характеризують умови життєдіяльності підприємства. Це складно, але складність проблеми не може бути виправданням для відмови від її рішення.
 Найбільш доцільним напрямком для організації контролю за параметрами зовнішнього й внутрішнього середовищ є організація моніторингу - безперервного систематичного спостереження за параметрами зовнішнього й внутрішнього середовищ підприємства, збору й аналізу вступник інформації.
 Моніторинг повинен містити в собі наступні основні розділи:
• перелік спостережуваних цільових критеріїв оцінки діяльності підприємства;
•    принципи кількісної і якісної оцінок зовнішніх сигналів;
•    принципи кількісної і якісної оцінок внутрішніх сигналів;
•    періодичність спостереження встановлених критеріїв;
•    методи аналізу можливих наслідків виявлених у процесі спостереження вихідних економічних явищ і породжуваних ними ланцюжків економічних явищ;
•    методи  визначення   "контрольних крапок"  у  ланцюжках економічних явищ і порядок спостереження за цими крапками;
•    методи   економічного   аналізу   усередині   підприємства, узагальнення результатів спостереження динаміки значення критеріїв;
•    принципи    вироблення    антикризових    управлінських рішень на основі
результатів спостережень й економічного аналізу;
•    порядок проходження перерахованих розділів власне кажучи відбиває порядок проведення комплексу по скануванню зовнішнього й внутрішнього середовищ підприємства  й вироблення на цій основі управлінських рішень.
 Моніторинг "вилучає" сильні й слабкі сигнали, надходять не із внутрішнього й зовнішнього середовищ. Відразу після одержання сигналу служба контроллинга розробляє  пропозиції про можливу реакцію на нього.
 Існує два варіанти відповіді на зовнішні обставини:
•    реакція на основі регулярно здійснюваного планування;
•    реакція на надзвичайну ситуацію, коли встановлений порядок дії скасовується й для прийняття швидких відповідних мір створюються "цільові команди".
 Порядок і послідовність прийняття дій в умовах слабких сигналів6 представлений  у табл.36. Вибір методу реакції залежить від швидкості розвитку конкретної ситуації в зовнішнім середовищі й від наявної інформації - рівня поінформованості підприємства.
 Отже, при високому рівні нестабільності, коли внутрішня й зовнішня ситуації міняються досить швидко, підприємству бракує часу для своєчасного ухвалення рішення,  тобто темп змін, що відбуваються, набагато вище, ніж реакція підприємства на ці зміни. Тому з'являється необхідність підготовляти рішення при надходженні із зовнішнього середовища слабких сигналів. У міру збільшення надходження інформації про сигнали можна прийняти різні по своїй активності контрзаходу.
Інформація стратегічної діагностики - це основа прийняття стратегічних рішень. Але підприємство щодня здійснює поточну, оперативну діяльність, а тому крім стратегічної, йому необхідна оперативна діагностика фінансово-господарського стану.


 

You have no rights to post comments