Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Джерела інформації для експертної діагностики

Джерела інформації для експертної діагностики
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Джерела інформації для експертної діагностики

Джерела інформації для експертної діагностики підрозділяються на облікові й не облікові.
Облікові    джерела    інформації:
•    бухгалтерський облік і звітність;
•    статистичний облік і звітність;
•    управлінський облік і звітність.  
Бухгалтерський облік і звітність найбільше повно відбивають й узагальнюють господарські засоби й господарські операції  контролю за виконанням установлених бізнес-планів методами суцільного й безперервного спостереження,  методами строгого документування, систематизації на рахунках, коректування в балансі й інших звітних таблицях досягається результативна кількісна характеристика різноманітних господарських операцій, узагальнена характеристика всієї сукупності засобів господарства по складу й розміщенню, по джерелах утворення й цільовому призначенню.
Аналіз даних бухгалтерського обліку дозволяє скорегувати діяльність підприємства для поліпшення виконання місячних, квартальних і річних планів. Але не слід забувати, що бухгалтерська звітність найчастіше орієнтована на зовнішніх споживачів (податкову інспекцію, вищий орган і т.д.), і тому вона може спотворювати реальний стан справ на підприємстві. Позитивним при використанні даних бухгалтерського обліку й звітності є той момент, що аналіз фінансово-господарського стану підприємства може проводити незалежний фахівець (що важливо для невеликих фірм, не здатних містити власну аналітичну групу). При відсутності на підприємстві статистичних й оперативних даних у керівника завжди їсти можливість одержати аналітичні показники за даними бухгалтерського обліку, тому що ведення бухгалтерського обліку й звітності є обов'язковим для всіх юридичних осіб.
Статистичний облік і звітність, що відслідковують певні економічні закономірності, служать важливим джерелом аналізу. Застосовуючи специфічні для нього методи спостереження, вони багато в чому опираються на дані бухгалтерського обліку. На основі статистичних даних аналітик може простежити динаміку поводження витрат, аналітичних показників і т.д.
Управлінський облік і звітність використаються як на окремих ділянках господарської діяльності, так й у цілому на підприємстві. Вони забезпечують більше швидке в порівнянні зі статистичною й бухгалтерською звітністю одержання необхідної інформації для аналізу.
Не облікові   джерела   інформації:
•    матеріали ревізій, зовнішнього й внутрішнього аудита;
•   дані лабораторного й лікарсько-санітарного контролю;
•    результати перевірок податкової служби;
•    матеріали виробничих нарад, зборів трудового колективу;
•    засобу масової інформації;
•    внутрішні документи й переписка зі сторонніми організаціями;
•    відомості, одержувані від особистого контакту з виконавцями.
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства неможливий без залучення відповідних планово-нормативних даних. Для діагностики фінансово-господарського положення підприємства застосовують спеціальні методи. Їх можна підрозділити на оперативні й стратегічні.


 

You have no rights to post comments