Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Можливі варіанти впровадження контроллинга

Можливі варіанти впровадження контроллинга
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Можливі варіанти впровадження контроллинга

Контроллинг -  нове явище в організації, тому його впровадження може викликати опір. Щоб перебороти цей опір, швидко домогтися перших результатів, а потім затвердити на підприємстві стабільно працюючу систему, варто проаналізувати труднощі, які можуть виникнути, їхні причини й засоби, що дозволяють їм протистояти. Феномен опору новому на перший погляд парадоксальний, але все-таки загальновідомий.
Основні фактори, що визначають швидкість впровадження будь-якого нововведення, а також фактори, що допомагають і заважають швидкому впровадженню контроллинга, перераховані в табл.34.
Впровадженню контроллинга заважають дві групи факторів: недосконалість самої моделі й соціально-психологічних факторів (див. табл. 34).
Розглянемо вплив соціально-психологічних факторів.
Опір новим методам економічного аналізу може бути індивідуальним і груповим.
Джерела   групового   опору:
•   інерція структур (структура володіє "убудованою стабільністю");
•   групова інерція (групові норми протидіють змінам);
•   погроза статусу групи  (зокрема,  може постраждати статус бухгалтерії або планового відділу);
•   погроза сформованим відносинам влади усередині підприємства;
Під груповими нормами в соціології розуміють неписані правила, що регулюють поводження людей у групі.
• погроза  сформованому   порядку  розподілу   ресурсів.
    усередині підприємства;
• інформаційний фільтр в організації: пропонований
 підхід до аналізу й керування витратами не погодиться
 зі знаннями й поданнями працівників бухгалтерії
 й планового відділу.
Джерела індивідуального опору.
1. Звички й страх перед невідомістю.
Люди звикли до традиційних форм звітності й методам аналізу й не хочуть учитися чомусь, новому. Нові методи - це невідомість, а невідомість для дуже багатьох означає ризик, тобто небезпека.
Тому потрібно організувати навчання співробітників, а потім поступово запроваджувати нові методи. Доцільно пояснювати й показувати па прикладах переваги системи контроллинга. Може бути, доцільно створити комп'ютерну модель для вироблення в співробітників підприємства навичок мислення категоріями контроллинга.
2. Почуття безпеки.
Досвідчені співробітники будуть виступати проти нових, не знайомих їм методів, якщо впровадження цих методів стане погрозою для їхнього статусу. Тому необхідно залучити досвідчених співробітників до впровадження нової системи, щоб заздалегідь заручитися їхньою підтримкою.
Виборче сприйняття, перекручування, запам'ятовування - свого роду "індивідуальний інформаційний фільтр", що заважає розумінню змісту нової методики.
Активність опору впровадженню контроллинга залежить від наступних факторів:
• ступінь   невідповідності   культури   й   структури   влади
 прийдешнім змінам;
• тривалість періоду впровадження зміни;
• погрози втрати престижу й влади; '
• відданість працівників інтересам організації;
• сила культурно-політичних орієнтації в підрозділах підприємства.
Відповідно до теорії інновацій, при поширенні будь-якого нововведення спочатку його сприймає група "ранніх новаторів", що орієнтуються на зовнішні джерела інформації. Група, об'єднана деякою ідеєю, завжди має більшу вагу у всій організації, і саме через неї процес поширюється далі, на всіх інших співробітників фірми.
Процес     сприйняття     (дифузії)     інновацій   може проходити двома способами:
•    реадаптація, тобто ламання інерції поводження співробітників підприємства;
•    рутинні зміни, коли нововведення є видозміною стандартного поводження.
Реадаптація   -   хворобливий  процес,   особливо  якщо пов'язаний з ламанням глибинного шару корпоративної культури.
Будь-які перетворення, що входять у протиріччя з корпоративною культурою, зустрічають опір, і навпаки: дії, що погодяться з культурою, сприймаються з більшою готовністю. "Культурний ризик" організаційних нововведень залежить від ступеня їхньої відповідності корпоративній культурі й від важливості властиво нововведень.

Важливість грамотного керування витратами для стратегії підприємства висока, відповідність культурі - середнє (тому що на підприємствах звикли нормувати витрати, але не, звикли до застосування контроллинговіх показників). Отже, впровадження контроллинга, попадає в зону керованого ризику. 
Що ж робити, якщо інновації необхідні, але їм протистоїть інерція поводження?
Було б розумно представити прийдешні зміни так, щоб вони вписувалися в існуючу корпоративну культуру, "побудувати нове із цеглинок старого", тобто діяти методом найменш хворобливих рутинних змін.
Перебороти хворобливий опір впровадженню можна зробити різними способами (ці способи найкраще комбінувати):
Імітація. Якщо одні підприємства впроваджують які-небудь нові системи й методи керування, інші роблять то ж саме просто тому, що перебувають у подібній ситуації й схильні до наслідування. Поширення нових методів часто порівнюють із інфекційною хворобою. До того ж, тут діє свого роду синергитичний ефект (синергитичний ефект  виникає, коли ціле більше суми своїх частин): привабливість впровадження нововведення й наслідування іншим виявляється більше, ніж привабливість того й іншого окремо. Прагнення до імітації можна пояснити потребою бути "як всі", асоціюватися із цільовою групою ("всі передові закордонні й українські підприємства впроваджують контроллинг, ми теж впроваджуємо, отже, ми - передові"), спробою підняти свій статус. Тому в процесі пояснення методів й інструментів контроллинга варто приділити особлива увага досвіду відомих західних й українських фірм, що успішно використають контроллинг у своїй щоденній роботі.
Майстерність. Працівники, що одержують задоволення від роботи, прагнуть до вдосконалювання своїх навичок, до застосування нових методів, і це ще більше збільшує їхній інтерес до роботи. Тому, особливо в спілкуванні із кваліфікованими фахівцями, потрібно спробувати впливати на професійну гордість. Варто підкреслити творчі аспекти контроллинга.                                     
Виживання. У кризовій ситуації впровадження нових методів контроллинга може виявитися важливим для виживання підприємства. Якщо співробітники це розуміють й якщо вони віддані своїй фірмі, опір змінам буде мінімальним.
Підтримка статусу. Один зі способів досягти високого статусу — мати знання, які важливі для всіх. Знання методів контроллинга — чудова можливість усталити свій статус. І підприємство, і його співробітники можуть підвищити статус   завдяки   вмінню   звертатися   з   новими   методами керування й економічного аналізу.
Підбор кадрів і самореалізація співробітників. Нові співробітники можуть відігравати важливу роль в успішному впровадженні нововведення не тільки завдяки наявним у них знанням, але й за відсутності в них інерції поводження.
Гра. Людям потрібна гра, щоб не губити інтересу до життя; вони шукають нові "іграшки", однієї з яких може стати контроллинг. Тому контроллингові аналітичні таблиці повинні бути красиво  оформлені,  аналітичні звіти доступно написані (наскільки це можливо), простою мовою й без «води».
Нове.    Існують   люди-новатори,    які керуються  принципом "все нове - прекрасно". Сприйняття нового їх - спосіб існування: вони можуть існувати тільки в русі, як акули, дихальний апарат яких улаштований так, що вони вмирають від ядухи, якщо зупиняються. Таких  людей необхідно якомога раніше "обчислити" і залучити на свою сторону: якщо вони мають авторитет у колективі, за ними можуть піти інші.
Розглянемо послідовність робіт із впровадження методики контроллинга й створення відповідної інформаційної системи (служба контроллинга на конкретному підприємстві може внести свої корективи, включити в неї якісь додаткові етапи).
Основною   ідеєю   є   націленість   на   найшвидший "запуск" збору контроллинговой інформації для того, щоб керівництво підприємства побачило реальну віддачу від роботи служби контроллинга. Не слід оптимістично думати, що систему збору інформації з потрібною періодичністю можна запустити відразу ж.  Пройде кілька  місяців,   перш ніж система збору інформації реально заробить.  За цей час служба контроллинга повинна провести комплексне обстеження підприємства, що забезпечить гарний заділ для майбутньої роботи. Це дозволить вирішити безліч методичних й організаційних проблем, усунути перешкоди на шляху роботи системи збору інформації, скласти детальний класифікатор витрат на підприємстві, провести кілька семінарів із працівниками підприємства й ще багато іншої необхідної роботи.
Після того як система оперативного збору фактичної інформації почне працювати, служба контроллинга може впритул зайнятися перетворенням системи планування виторгу, витрат і фінансового результату на підприємстві. Щоб успішно провести цей етап робіт, необхідно заручитися підтримкою планового відділу. Нагромадивши в ході комплексного обстеження й розробки системи збору інформації необхідні знання про документообіг на підприємстві, служба контроллинга може зайнятися оптимізацією цієї сторони діяльності підприємства. Робота повинна проводитися на постійній основі й мати форму процесу безперервного поліпшення  по більшості бізнес-процесів або реінжинірингу (тобто радикальної перебудови) окремих обраних бізнесі-процесів. Паралельно з окремими етапами робіт іде доробка інформаційних систем підприємства, що курирує співробітник служби контроллинга - фахівець із інформаційних систем.
При будь-якому варіанті впровадження робота системи контроллинга повинна базуватися на експертній діагностиці фінансово-господарського стану підприємства.


 

You have no rights to post comments