Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Структура й склад служби контроллингам

Структура й склад служби контроллингам
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структура й склад служби контроллингам

У  службі  контроллинга, що   складається  з   3-4  співробітників (контролерів), у кожного є свої посадові обов'язки й у той же час повинен дотримуватися командний принцип роботи, коли якесь велике аналітичне завдання співробітники служби контроллинга виконують всі разом, допомагаючи один одному.
Досвід впровадження контроллинга на  великих підприємствах показує, що раціональним є наступний склад служби контроллинга:
•   начальник служби контроллинга;
•   контроллер-куратор цехів;
•   контроллер-фахівець по управлінському обліку;
•   контроллер-фахівець по інформаційних системах.
 Начальник служби контроллинга -  найбільш кваліфікований фахівець із достатнім досвідом роботи на підприємстві, що "зсередини" знає, як організована бухгалтерія й плановий відділ на підприємстві. Начальник служби контролинга повинен знати бухгалтерський облік і розбиратися в технологічних питаннях роботи свого підприємства. Для даної посади, можливо, підійде заступник головного бухгалтера  або начальника планового відділу, а також хто-небудь із економістів підприємства. Начальник служби контроллинга відповідає за вихідні документи, аналітичні розрахунки й прогнози перед своїм безпосереднім начальником - заступником директора по економіці (фінансовим директором), а також перед генеральним директором. Таке положення висуває підвищені вимоги до кваліфікації й інтелектуальним   можливостям начальника служби контроллинга.
Контроллер-куратор  цехів     -  кваліфікований фахівець, знайомий з організацією роботи й проблемами всіх цехів підприємства, що розуміє суть роботи й технологічні аспекти роботи кожного цеху. Якщо підприємство дуже велике й цехів багато (більше 10), то на цю посаду потрібні два чоловіки, які розділять між собою цеха  по групах (наприклад, один візьме цех основного виробництва, іншої - допоміжного).
Обов'язку   контроллера - куратора  цехів:
•    розробка форм збору аналітичної  інформації із цехів підприємства;
•    збір аналітичної (планової й фактичної) інформації від цехів (центрів відповідальності);
•    обробка й аналіз отриманих даних, розробка нормативів витрат по цехах і підтримка їхньої актуальності;
•    розрахунок аналітичних показників роботи цехів і підприємства в цілому;
•    прогнозування виторгу, витрат і прибутку за допомогою методики контроллинга;
•    аналіз  відхилень  фактичних даних  від  планових, виявлення причин відхилення й установлення винних;
•    складання аналітичних звітів для заступника генерального директора по економіці  (фінансового директора);
•    експертиза управлінських рішень, пов'язаних з витратами цехів, які їм куруються.
На цю посаду доцільно запрошувати економістів цехів (можна молодих), економістів планово-економічного відділу, бухгалтерії, фінансового відділу, служби збуту. Тут вирішальну роль грають активність і бажання працювати.
Контроллер - фахівець по управлінському обліку - фахівець, здатний до аналітичного мислення, що володіє теорією й інструментами контроллинга, що володіє високим рівнем ерудиції.
Якщо обсяги оброблюваної інформації в службі контроллинга великі, то створюється посада контроллера - фахівця по управлінському обліку, у чиї обов'язки входить робота з бухгалтерією в плані одержання аналітичних даних з облікових регістрів. Основною вимогою, пропонованою до такого фахівця, є теоретичне й практичне знання бухгалтерського обліку на підприємстві, знання особливостей і недоліків обліку на даному конкретному підприємстві.
Обов'язку   контроллера - фахівця   по управлінському  обліку: 
•    розробка процедур передачі даних з бухгалтерії в службу контроллинга;
•   розробка пропозицій по оптимізації облікового процесу в бухгалтерії з позиції аналітичної служби;
•   економічна експертиза управлінських рішень.
Можливо, щоб уникнути роздування штату служби контроллинга на першому етапі її існування, начальник служби контроллинга зможе особисто курирувати роботу з бухгалтерією, і вирішувати питання передачі даних для аналізу в службу контроллинга. Але якщо обсяг роботи на даній ділянці критично великий, а виконання обов'язків начальника служби контроллинга не дозволяє йому вирішувати цю проблему особисто, варто підібрати кандидатуру фахівця з управлінського обліку.
Контроллер - фахівець по інформаційних системах - кваліфікований фахівець із відділу автоматизації, детально знаючий документообіг на підприємстві й здатний поставити завдання автоматизації контроллингової роботи.
Варто розуміти, що повноцінне функціонування служби контроллинга тісно вв'язано з оптимізацією інформаційних потоків на підприємстві, а отже, з автоматизацією фінансово-господарської діяльності підприємства й використанням сучасних інформаційних технологій.
Збір аналітичної інформації повинен бути максимально  автоматизований,   щоб  уникнути  перекручувань,  помилок, зловживань.   Оскільки алгоритми  збору   інформації, форми звітності в службі контроллинга свої,  специфічні, то доцільно мати в штаті фахівця.  Він буде відповідати за автоматизацію контроллинговой роботи,  щоб у процесі автоматизації, що веде відділ автоматизації,   ураховувалися   потреби   служби   контроллинга. Це пов'язане з тим, що існуючий на підприємстві відділ автоматизації, як правило, займається автоматизацією "взагалі" і керується запитами окремих фінансово-економічних служб (найчастіше бухгалтерії) замість того, щоб вирішувати інтегроване завдання створення інформаційного середовища роботи підприємства. Контроллер - фахівець по інформаційних системах повинен вирішувати своє завдання автоматизації в масштабі підприємства координувати рішення свого завдання із завданнями автоматизації інших служб.
Обов'язки контроллера-фахівця по інформаційних системах наступні:
•   оцінка доцільності автоматизації  контроллинговой роботи на окремих етапах;
•   оцінка варіантів і пропозицій відділу автоматизації по автоматизації контроллингової роботи;
•   розрахунки й обґрунтування  витрат на автоматизацію  контроллингової роботи;
•   розробка форм для автоматизованого збору інформації;
•   оптимізація документообігу на підприємстві;
•   координація роботи відділу автоматизації в області автоматизації контроллингової роботи;
• оцінка якості функціонування, що існують систем автоматизації фінансово-господарської діяльності підприємства, і вироблення пропозиції по поліпшенню роботи цих систем.


 

You have no rights to post comments