Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Тема 7. Формальні і неформальні аспекти в розробці рішень ТПУР МО-41з

Тема 7. Формальні і неформальні аспекти в розробці рішень ТПУР МО-41з
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Тема 7. Формальні і неформальні аспекти в розробці рішень

Еволюційний стан менеджменту віддзеркалюється на окремих його напрямах. Через дану обставину, а також своєї фундаментальності, такі поняття, як "рішення" і "прийняття рішення", неоднозначно трактуються в спеціальній літературі. Так, останнє - "прийняття рішення" - деякі автори розглядають в розширювальному варіанті, ототожнюючи його з процесом управління в цілому. У вузькому  понятті - це формально математизований напрям щодо вибору якнайкращого рішення.
Формальна (математизована) теорія прийняття рішень в межах нормативного підходу аналізує, як повинні ухвалюватися рішення, за яких умов вони будуть найбільш раціональними. Відхилення на основі психологічної реальності від схеми формальної теорії прийняття рішень (ігнорування альтернатив, недооцінка або переоцінка об'єктивної вірогідності і ін.) враховуються при використанні дескриптивного підходу.
Економічні проблеми порівняно легко піддаються формалізації, тому економіка, а в ній менеджмент - один з перспективних напрямів практичного застосування теорії прийняття рішень.
Нормативні моделі засновані на дедуктивній логіці, що орієнтована на те, як ми повинні мислити, а не на те, що ми думаємо насправді. Цей тип математичного моделювання виходить з ідеї "раціональної людини". Тут доречно нагадати, що, на думку відомого фахівця із менеджменту Н. Енкельмана, "в конфлікті відчуття і розуму завжди перемагає відчуття". В даному контексті відчуття, засноване на конкретних уявленнях про об'єкт управління, відображує відношення до приймаючого рішення. Залишатися неупередженим до змісту і якості рішень менеджеру не дозволяє соціальне середовище, в якому здійснюється процес управління. Крім того, керівнику ніколи не позбутися необхідності визначення довготривалих і короткострокових цілей, рішення соціальних і психологічних проблем в колективі, та і математичному моделюванню передує якісне вивчення об'єкту моделювання. Тільки в умовах глибокого знання справи математика стає могутнім засобом прийняття науково-обгрунтованих рішень. Інакше, за образним виразом, вона, як млин, - перемелює те, що в неї закладуть. Процес прийняття рішення, проте, вінчає неформальний аспект.
Із сказаного витікає, що менеджер повинен володіти різнобічними теоретичними знаннями (теорії менеджменту, теорії організації, психології, соціології, інформатики, математики, інших наук) і практичними навичками, досвідом розробки управлінських рішень, щоб забезпечити їх високу якість і ефективність. А математичний апарат, формалізовані структури теорії ухвалення рішень і сучасні інформаційні технології будуть сприяти цьому.
Відома думка про те, що прийняти рішення легко - важко прийняти хороше рішення, лише підкреслює складність процесу розробки рішення, що поєднує в собі формальні і неформальні аспекти, що розрізняються ступенем участі в ньому людини.
Чим більше кількісної визначеності явища, що вивчається, тим більше частка формальної сторони при розробці і прийнятті рішень. І навпаки, чим менш безумовно відбувається, гірше кількісні уявлення про явище, тим більше частка творчості людей, ОПР. Проте на будь-якому рівні кількісного опису подій реалізація творчого потенціалу людини, або групи людей, обов'язкова.
Співвідношення формального і неформального аспектів розробки управлінського рішення вельми динамічно. Воно обумовлено як розвитком математичного апарату і технічних засобів, так і формалізацією психофізіологічних процесів людської поведінки. При всій складності останнього вже є моделі прийняття рішень на нейроному рівні. На основі вивчення природи біологічних процесів розроблені нейроні механізми, що протікають в організмі (мозку) людини при процедурі прийняття рішень.
З розвитком науково-технічної революції область формального в розробці рішення розширяється, про що свідчить створення штучного інтелекту на базі електронних обчислювальних машин з швидкодією у трильйон операцій за секунду.
За твердженням фахівців, психологія стоїть на порозі нового етапу розвитку - створення математичного апарату для опису психічних явищ і пов'язаної з ними людської поведінки. І це вельми важливо, оскільки психологічні (неформальні) аспекти - складова частина процесу розробки рішень, ще не враховується нормативними моделями.
Приваблива, з одного боку, і необхідна, з іншою, ідея посилення значущості формальних аспектів в розробці рішень може опинитися в досяжному майбутньому (XXI столітті) не так вже і нешкідливою. В протистоянні "людина - штучний інтелект" може виявитися несподіване послаблення позицій людини. Гіпотетично це можна допустити як результат впливу низки чинників, у тому числі екологічних, на рекреативний стан людини, включаючи його інтелект.


 

You have no rights to post comments