Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Визначення критерію окупності інвестиційних проектів за допомогою MS Excel

Визначення критерію окупності інвестиційних проектів за допомогою MS Excel
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Визначення критерію окупності  інвестиційних проектів за допомогою MS Excel

Центральне місце в контроллинге інвестиційних проектів займає вибір критерію оцінки досягнення цілей. Мети здійснення інвестиційних проектів можуть бути як фінансовими, так і не фінансовими. Фінансові цілі  найбільш типові в умовах  ринкової економіки. Відома безліч фінансових критеріїв оцінки інвестиційних проектів, кожний з яких має свої достоїнства й недоліки.
Використання різних критеріїв оцінки інвестиційних проектів приводить до різних результатів. Тому остаточний вибір критерію (або критеріїв), використовуваних у контроллинге інвестиційних проектів, повинні здійснюватися з урахуванням специфіки конкретної ситуації.
З метою виявлення їхніх достоїнств і недоліків, а також визначення сфери застосування кожного критерію необхідно їх проаналізувати.
Окупність — це  найбільше часто використовуваний у практиці критерій. Період окупності капіталовкладень - це проміжок часу між початковим інвестуванням й одержанням інвестованої суми назад з річного потоку коштів.
 Інформаційні технології за допомогою простих засобів в MS Excel дають можливість і тут для контроллинга використати свої можливості, зокрема при необхідності зменшення періоду окупності інвестицій.
 Часто після проведення аналізу інвестицій і виконання ретельних розрахунків показників періодів окупності, заснованих як на умовах дисконтування, так і на не дисконтування потоків коштів можна зштовхнутися із ситуацією, коли необхідно притриматися не дисконтувати інвестиції у періоді окупності трохи меншим, чим раніше прийнятого.
 У ході проведення аналізу періоду окупності майбутніх витрат, які можуть  виникнути в результаті впровадження нового виду продукції, мабуть, що деякі види витрат необхідно обов'язково врахувати. Одні витрати (наприклад, доход, що підприємство втратить у результаті скорочення обсягу продажів колишньої продукції) неконтрольовані підприємством. Інші ж - сума початкових інвестицій, витрати на рекламу, заробітна плата персоналу, витрати, пов'язані з дослідженням ринку контролювати цілком можливо.
 Для того, щоб відповідати новим умовам періоду самооплатності, необхідно застосувати метод, що дозволяє одночасно змінювати всі регульовані витрати. Для цього використається надбудова Пошук рішення в MS Excel. Використовуючи цю надбудову для одержання необхідних результатів, можна змінювати кілька вхідних значень. Щоб надбудова Пошук рішення стала доступної, необхідно виконати наступні дії.
1. Виконати команду Сервіс   Надбудови. З'явиться діалогове вікно Надбудови.
2. Установити прапорець опції Пошук рішення й клацнути на кнопці ОК. Якщо ця надбудова вже активізована, клацнути на кнопці Скасування.
3. Завантаження надбудови Пошук рішення займе небагато часу. Після закінчення завантаження в меню Сервіс з'явиться нова команда Пошук рішення.
 Оскільки, необхідно змінити регульовані витрати за допомогою засобу Пошук рішення, то для цього необхідно визначити деякі вихідні параметри. Наприклад, засіб Пошук рішення не може знати, що щороку співробітникам буде виплачуватися по новій продукції позитивна сума. Без відповідних обмежень Excel може запропонувати такі рішення: виплачуйте працівникам негативну суму, що дозволить скоротити періоди окупності. Тому що таке рішення неприйнятно, необхідно встановити деякі мінімальні значення. Для цього в осередок Н4 увести наступну формулу:
 
 =МІН(В4:G4)

 Після цього скопіювати цю формулу й вставити неї в осередки Н5 і Н6, які будуть діяти як обмеження при прийнятті рішень за допомогою надбудови Пошук рішення. Дана формула повертає мінімальні значення витрат на рекламу, щорічної заробітної плати співробітникам по новій продукції й витрат на маркетингові дослідження.
 Потім необхідно виділити осередок В22, що містить показник не дисконтовий  період окупності інвестицій. Після цього необхідно виконати команду Сервіс   Пошук рішення й увести необхідні дані в діалогове вікно Пошук рішення в такий спосіб.
1. У поле Встановити цільовий осередок увести $B$22 або клацнути на осередку В22 у робочому аркуші.
2. Установити перемикач Значенню й увести необхідне менше значення, наприклад 5, у текстове поле (праворуч від нього).
3. Клацнути в поле Змінюючи осередку й виділити в робочому аркуші осередку B4:G4, які містять щорічні витрати на рекламу, заробітну плату співробітників по новій продукції й проведення ринкових досліджень. Після $G$6 у текстовому полі набрати крапку з коми й виділити осередок В17, що містить значення витрат по початкових інвестиціях.
4. Клацнути на кнопці Додати. У діалоговому вікні Додавання обмеження клацнути в поле Посилання на осередок і виділити осередок Н4 у робочому аркуші. Цей осередок містить мінімальне значення щорічних витрат на рекламу.
5. Клацнути на кнопці розкриття списку Обмеження й вибрати оператор >=.
6. У поле (праворуч) увести значення 0.
7. Клацнути на кнопці Додати.
8. Виконати дії, описані в пп. 4 -7, для осередків Н5, Н6 і Н17, щоб установити обмеження для витрат на заробітну плату співробітникам по новій продукції, на проведення досліджень ринку й витрат на початкові капіталовкладення. Для початкових інвестицій установити обмеження >= 250000, тому що можна відмовитися від рекламної кампанії, досліджень ринку й виплати заробітної плати співробітникам й установити для них значення 0, але не  можна повністю відмовитися від початкових капіталовкладень.
9. Закінчивши заповнення осередку В17 як обмежник, клацнути на кнопці ОК. Це поверне в діалогове вікно Пошук рішення.
10.  Клацнути на кнопці. Виконати.
Задавшись строком окупності в 5 років, починаємо виконання програми Пошук рішення, що відбувається в кілька етапів.
Отриманий у підсумку результат відповідає поставленої мети, тобто строку окупності капіталовкладень за 5 років. При цьому скоротяться деякі витрати й початкові капіталовкладення, що відбито в таблиці.
Критерій   окупності,    крім   серйозних   достоїнств має й серйозні недоліки, тому як єдиний критерій його використати не можна.   У багатьох джерелах (зокрема, у рекомендаціях ЮНИДО) його використають  як   допоміжний   критерій   поряд з показниками, що   характеризують   ефективність   або ефект проекту.
Рентабельність капіталовкладень  визначається як відношення прибутку до суми капіталовкладень і також має свої достоїнства й недоліки
Отже, традиційні критерії оцінки інвестиційних проектів мають ряд істотних недоліків, а тому при їхньому використанні зростає можливість помилки


 

You have no rights to post comments