Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості контроллинга інвестиційних проектів

Особливості контроллинга інвестиційних проектів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості контроллинга інвестиційних проектів

Контроллинг інвестицій містить у собі систему моніторингу, оцінку й контроль інвестиційних проектів з метою вироблення управлінських рішень, що дозволяють щонайкраще досягти поставлених цілей. Контроллинг інвестицій вирішує наступні основні завдання:
-   аналіз методики планування інвестиційних проектів; 
-   розробка системи критеріїв для оцінки ефективності інвестиційних проектів;    
-   координація процесу планування й бюджетування   інвестиційних проектів; 
-   економічний аналіз планів і бюджетів інвестиційних проектів; 
-   збір поточної інформації (моніторинг) і поточний контроль ходу робіт із проекту;
-   аналіз змін у внутрішнім і зовнішнім середовищі й оцінка їхнього впливу на хід проекту;
-   коректування планів інвестиційних проектів у відповідність зі зміною умов;
-   контроль проекту по змісту виконаних робіт зі строків;
-   аналіз причин відхилень від плану;
-   контроль за виконанням бюджету інвестицій й аналіз відхилень від бюджету;
-   оцінка майбутньої ефективності проекту з урахуванням таких умов як змінюваність;
-   розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень.
Контроллинг інвестиційних проектів характеризується рядом особливостей, які дозволяють виділити його серед інших різновидів контроллинга:
•    контроллинг інвестиційних проектів орієнтований на досягнення   не   оперативних,   а   стратегічних   цілей підприємства, тобто по суті своєї є стратегічним контроллингом;
•    контроллинг оперативної діяльності  здійснюється по центрах відповідальності, а контроллинг інвестиційних проектів - по проектах.
 Контроллинг інвестицій пов'язаний з матричною організаційною  структурою:   у  кожному   проекті   звичайно   задіяна безліч   центрів   відповідальності,   і   контроллер   повинен, забезпечити їхню злагоджену взаємодію в процесі досягнення поставлених цілей. Внаслідок тривалих строків здійснення інвестиційних проектів система контроллинга інвестицій повинна бути орієнтована на тривалу перспективу. Система контроллинга інвестицій повинна бути гнучкої, орієнтованою  до змін умов зовнішньому й внутрішньому середовищу протягом усього строку здійснення інвестиційного проекту. Контроллинг інвестицій повинен охоплювати самі широкі аспекти проекту, оскільки проекти звичайно є комплексними. Процес створення системи контроллинг- інвестицій можна розбити на наступні етапи.
Перший етап - вибір й обґрунтування інвестиційного проекту відповідно до мети і стратегії підприємства. Для цього встановлюються мета проекту й виявляють характер і ступінь впливу факторів зовнішнього й внутрішнього середовища на досягнення цієї мети. Відзначимо, що мети здійснення інвестиційних проектів можуть бути різними: одержання прибутку, збільшення добробуту акціонерів, завоювання стратегічно важливого нового ринку, "підстрахування" існуючих напрямків діяльності підприємства й ін.
Другий етап -  вибір критерію досягнення мети проекту (метою проекту можуть бути, наприклад, що теперішня  вартість майбутніх грошових потоків, частка ринку, темп росту, ступінь зменшення ризику існуючих напрямків діяльності й ін.). Якщо проект переслідує кілька цілей, можливе використання системи критеріїв. Корисно заздалегідь з'ясувати, які параметри впливають на обрані критерії й, отже, які існують важелі керування досягненням поставлених цілей.
Третій етап - розробка критеріїв досягнення цілей і  підконтрольних показників для кожного центра відповідальності з урахуванням можливостей і повноважень менеджерів таких центрів.
Четвертий етап пророблення організаційних сторін контроллинга інвестицій і насамперед організаційних аспектів моніторингу й контролю. Для цього розробляється структура системи звітності по інвестиційному проекті. Така звітність повинна фіксувати планові й фактичні показники по етапах робіт, строкам, витратам. У ній також повинні бути зазначені відхилення фактичних значень підконтрольних показників від планових і визначена ступінь впливу відхилень, що відбулися, на досягнення мети всього проекту.
Отже, у   звітності  повинні   бути   відбиті:
•    фактичні результати діяльності;
•    плановані показники;
•    зміни зовнішнього й внутрішнього середовища  підприємства, які можуть вплинути на здійснення даного інвестиційного проекту, і ступінь впливу цих змін на досягнення поставленої мети;
•   відхилення фактичних значень підконтрольних показників від плану з розкладанням на складові;
•   причини  розходжень  між фактичними  й  плановими результатами;
•    персональна відповідальність по кожній складовій відхилення.
Особливо важлива інформація в контроллинговой звітності повинна бути виділена (підкреслена, виділена великим шрифтом, знаком й ін.).
П'ятий етап - розробка й впровадження системи документообігу, що дозволяє здійснювати поряд з наступний попередній і поточний контроль за відхиленнями.


 

You have no rights to post comments