Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Бюджет потреб у матеріалах

Бюджет потреб у матеріалах
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Бюджет потреб у матеріалах

Бюджет потреб у матеріалах  становлять у натуральному й вартісному вираженні. Його ціль - визначення кількості матеріалів, необхідних для виробництва запланованого обсягу продукції й кількості матеріалів, які необхідно закупити протягом планованого періоду.
 Здебільшого витрати на матеріали є змінними, а тому потреба в матеріалах у натуральному вираженні можна розрахувати по наступній формулі:

М = Н *  Q + Мк,

де Н   -     норма витрати на одиницю продукції;   Q - обсяг виробництва; Мк -і запас матеріалів на кінець періоду.
Однак існують матеріали, витрата яких залежить не від обсягу випуску, а від тривалості планованого періоду Т (наприклад, допоміжні матеріали, каталізатори й ін.). У цьому випадку застосовується наступна формула:

М = Н *   Т.

Обсяг закупівель дорівнює різниці між потребою в матеріалах і запасом, наявним на підприємстві до качану планового періоду:

3 = М – МHi;

Вартість закупівель С = 3 *  Ц,
де 3 - обсяг закупівель (у натуральному вираженні); Ц - ціна.
 Виходячи зі стандартного розміру партії, періодичності закупівель і середнього рядок оплати складається графік оплати кредиторської заборгованості перед постачальниками матеріалів (це важливо для прогнозування грошових потоків і складання фінансового плану). При цьому доцільно впровадження безпаперових технологій, що значно скорочує витрати при роботі з матеріальними запасами, що можливо виконати за допомогою інформаційних технологій використовуючи радіочастотні ідентифікаційні чипи (radio frequency identification chips - RFID),  які можуть контролювати наявність запасів на складах.
Для визначення планових витрат на оплату праці очікуваний обсяг виробництва шкірного виду продукції множать на трудомісткість одиниці продукції, а потім отриману трудомісткість випуску множать на вартість 1 чол.- ч (тобто середню годинну тарифну ставку). Витрати на оплату праці також розраховують по центрах витрат (видам робіт, ділянкам), а потім зводять у єдину форму. Важливо, щоб при цьому зберігся поділ на постійні й змінні витрати.
Бюджет цехової собівартості продукції  зводить воєдино витрати на матеріали, зарплату, організацію й підготовку ділянок і цехів з урахуванням зміни запасів недовершеного виробництва. Структура бюджету цехової собівартості продукції залежить від методу управлінського обліку собівартості, застосовуваного на підприємстві, тобто від того, чи включаються постійні витрати в собівартість продукції. У кожному разі необхідно зберегти поділ на постійні й змінні витрати, причому змінні витрати необхідно вказати окремо для кожного виду продукції.
Витрати на матеріали є добуток норм витрати матеріалів на ціну цих матеріалів:                             
 вихідні дані беруть із бюджету споживи в матеріалах. Витрати на оплату праці визначають із бюджету прямих витрат на оплату праці. Загальновиробничі витрати переносять із відповідного бюджету, причому якщо на підприємстві застосовується директ-костинг, ті на види продукції ці витрати не розподіляють, а включають загальною сумою в собівартість продукції, реалізованої за даний період.


 

You have no rights to post comments