Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Структура й мети системи бюджетів на підприємстві

Структура й мети системи бюджетів на підприємстві
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Структура й мети системи бюджетів на підприємстві

Складання бюджетів переслідує наступні цілі;
• розробка концепції ведення бізнесу:
• планування   фінансово-господарської   діяльності підприємства на певний період;
• оптимізація витрат і прибутку підприємства;
• координація - узгодження діяльності різних підрозділів підприємства;
• комунікація - доведення планів до відомості керівників різних рівнів;
• мотивація керівників на місцях на досягнення мети організації;
• контроль й оцінка ефективності роботи керівників на місцях шляхом порівняння фактичних витрат з нормативом;
• виявлення потреб у грошових ресурсах й оптимізація фінансових потоків.
Звичайно бюджет становлять на рік, на квартал, на місяць. На багатьох підприємствах становлять так називані «ковзні» бюджети. Т. е. бюджет, складений на досить тривалий період години (на рік), коректується в процесі виконання. Попередній квартальний бюджет, подібно плану фінансової діяльності, ґрунтується на припущенні про ті, що основним фактором, що впливає на витрати й доходь підприємства, є обсяг реалізації. Обсяг реалізації по кварталах ніколи не буває однаковим. Уважаємо, що бюджет може зложитися в такий спосіб: перший квартал - 20%, другий - 40%, третій - 25%, четвертий - 15%. Дуже зручно це виконати в Excel у такий спосіб. Уводимо наступні дані:
в осередок С3: = 0,2*В3; в осередок D3: = 0,4*B3; в осередок Е3: = 0,25*В3; в осередок F3: = 0,15*В3 Ці формули розподіляють загальну суму доходу по реалізації по кварталах з урахуванням процентних показників по шкірному кварталі за попередні роки. Також можна становити бюджети, наприклад,  у грудні складається план на 12 мес. (с січня по. грудень), у січні - на наступні місяці (з лютого потокового долі по лютий наступні) і т.д. Це дозволяє більш точно враховувати зміну розумів, у яких підприємство працює.
Закупівлі матеріалів протягом шкірного кварталу являють собою функцію загальної суми планових закупівель на рік й обсягу нетто-продажів по кварталах. Формула в осередку З6 (закупівлі матеріалів у першому кварталі) така:
= $В6*З$3/$В$3
Дано формулу представляє обсяг прогнозованих закупівель матеріалів на рік (осередок Вб), розподілений пропорційно щоквартальному процентному показнику нетто-продажів (осередок СЗ) в обсязі річних нетто-продажів (осередок ВЗ). Використовуючи у формулі змішані посилання, копіювання й вставку з осередку З6 в осередки D6:F6, можна перетворити відповідним чином посилання на квартальні нетто-продажі осередку СЗ до осередків D3:F3.
Товари, готові до продаж, - це товарно-матеріальні запаси на качан кварталу плюс закупівлі, здійснені протягом даного кварталу.
Прогнозовані товарно-матеріальні запаси на кінець кварталу ґрунтуються на сумі матеріалів, готових до продаж, за винятком суми виторгу. Виторг також є функцією нетто-продажів. Наприклад, формула для визначення кількості товарів, готових до продаж, подань в осередку З9, має вигляд:
= $В9*З$3/$В$3
Наступної планується обсяг товарно-матеріальних запасів на кінець кварталу, що обчислюється по наступній формулі:
= З7-З9
Торба валового прибутку розраховується шляхом вирахування суми виторгу із суми нетто-продажів. Наприклад, заплановану валовий прибуток у першому кварталі одержуємо за допомогою наступної формули:
= СЗ-С9
Щоквартальні витрати попередньо оцінюються шляхом розподілу річних витрат пропорційно процентним показникам поквартальних нетто-продажів від загальної суми нетто-продажів  попередньо розрахувати за допомогою наступної формули:
= $В12*З$3/$В$3                                                                 
Існують наступні важливі етапи   розробки   бюджетів:
повідомлення основних напрямків розвитку підприємства особам, відповідальним за розробку бюджетів (крім відділу контроллинга, у розробці бюджетів повинні брати доля керівники відповідних підрозділів, а також інші економічні служби підприємства);
- розробка першого варіанта бюджетів;
- координація й аналіз першого варіанта бюджетів, внесення корективів;
- твердження бюджетів керівництвом підприємства;
- наступний аналіз і коректування бюджетів відповідно до зміни в розумів.
Бюджети в широкому змісті підрозділяються на два основних види: поточні (операційні) бюджети, що відбивають поточну (виробничу) діяльність підприємства, і фінансовий плани, що представляє собою прогноз фінансової звітності.
Поточний  (операційний) бюджет  містить у собі:
•   бюджет реалізації;
•   бюджет виробництва (виробничу програму);
•   бюджет перехідних запасів;
•   бюджет потреб у матеріалах;
•   бюджет прямих витрат на оплату праці;
•   бюджет загальвиробничих витрат;
•   бюджет цехової собівартості продукції;
•   бюджет комерційних витрат;
•   бюджет загальногосподарських витрат;
•   бюджет прибутків і збитків.
Фінансовий  план  містить у собі:
•   план грошових потоків;
•   прогнозний баланс;
•   план капіталовкладень.            


 

You have no rights to post comments