Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Контрольні питання ТПУР МО-41з

Контрольні питання ТПУР МО-41з
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Контрольні питання Теорія прийняття рішень

1.   Чим викликається необхідність прийняття рішень?
2.  Чим відрізняється прийняття управлінських рішень від приватного вибору?
3.   Які аспекти управлінського рішення виділяють його дослідники?
4.   Назвіть основні види управлінських рішень.
5.  Охарактеризуйте можливі умови, в яких менеджеру доводиться ухвалювати рішення: визначеність, ризик, невизначеність.
6.  Які рішення називаються формалізованими і в чому полягають їх переваги?
7.  Чи справедливе твердження, що особа, що ухвалює рішення  це - завжди конкретний, менеджер організації?
8. Чи рівнозначні поняття «якість» і «ефективність» рішення?
9.  Що розуміється під «якістю» управлінського рішення?
10. Розкрійте зміст основних характеристик якості управлінського рішення: обгрунтованість, несуперечність, своєчасність, адаптивна, реальність.
11. Якими чинниками забезпечується наукова обгрунтованість управлінського рішення?
12.   Що називається процесом прийняття рішень і які його основні етапи?
13.   Дайте поняття проблеми.
14.   Що розуміється під критеріями вибору?
15.   Яке рішення можна вважати оптимальним?
16.   Чим викликається необхідність узгодження рішень?
17. Опишіть процедуру прийняття рішень в японській моделі управління.
18. Дайте порівняльний аналіз системи «ринги» і західної моделі прийняття рішень.
19. Які показники можуть бути використані для оцінки ступеня децентралізації процесів прийняття рішень?
20. Які чинники слід враховувати при виділенні в організаційній структурі центрів прийняття рішень?
21.  В яких ситуаціях і які математичні моделі можуть допомогти менеджеру в розробці і прийнятті рішень?
22.  Назвіть основні етапи процедури розробки і оптимізації рішення методами моделювання.


 

You have no rights to post comments