Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... СППР. Класифікація за ступенем залежності ЛПР в процесі прийняття рішень.

СППР. Класифікація за ступенем залежності ЛПР в процесі прийняття рішень.
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класифікація за ступенем залежності ЛПР в процесі прийняття рішень.
Один з можливих підходів до класифікації СППР, орієнтованих на користувачів, базується на ступені залежності людини, що приймає рішення в управлінських процесах; ЛПР можуть бути незалежними і взаємозалежними в цих процесах, тобто коли рішення приймаються колективом або частково декількома персонами відповідно прийнятій черговості.
Відомо три типи організаційних рішень:
- незалежні - ЛПР має авторитет і відповідні повноваження (владу), несе повну відповідальність за прийняття підготовленого рішення і забезпечує   його   реалізацію.   У   цьому   випадку   застосовується СППР, яка надає персональну підтримку ЛПР у процесі прийняття рішень (персоналізована модель СППР);
- взаємозалежні - послідовні, коли ЛПР приймає лише частину рішень, яка передається іншим персонам для подальшої роботи. У цьому випадку використовують СППР, що орієнтовані на підтримку організаційних процесів;
- колективні (взаємозалежні, одночасні) — рішення приймаються у результаті переговорів і взаємодії між особами, що приймають рішення (ЛПР).
Для таких випадків розробляються спеціальні колективні СППР (наприклад, система PLEXSYS).
Розробка колективних систем підтримки прийняття рішень. (КСППР) є одним із перспективних напрямків СППР. Ці системи об'єднують комунікації, обчислення і технологію підтримки рішень з метою допомоги колективу користувачів розв'язати набір відносно неструктурованих задач. Тут до програмного забезпечення додається технологія у формі "електронних кімнат для нарад", локальних ятерів і засобів підтримки телеконференцій. Технологія КСППР розрахована на підвищення якості результатів колективних рішень, оскільки надає можливість групі ЛПР прискорювати, змінювати або модифікувати напрямок обміну повідомленнями. Вона передбачає три рівні пропонованого сервісу.
На першому рівні КСППР спроможна надавати в користування набір   технічних   функцій,   розрахованих   на   подолання   звичайних комунікаційних труднощів, зокрема використовувати великі екрани для одночасного відображення ідей і результатів голосування. Другий рівень включає   моделювання   рішень   і   методи   колективних   рішень,   їй орієнтовані   на   пониження  ступенів   невизначеності   і   нейтралізації сторонніх інформаційних факторів. Прикладом типових для цього рівня засобів     є     інструментарій     автоматизованого      планування використовуються дерева рішень, моделі колективної експертизи Дельфі статистичні моделі, а також ряд інших неформальних процедур). Третій найвищий рівень  підтримки  характеризується  акцентом  на машин структури комунікацій.
КСППР повинні обслуговувати багато різних груп і контекстів задач. До таких задач належить генерування ідей і дій, вибір альтернат або варіантів, проведення переговорів для досягнення рішень (що є унікальною особливістю колективних процесів   прийняття   рішення на відміну від індивідуальних). У розпорядженні користувачів знаходиться великий вибір засобів: дисплеї з великими екранами, графічні засоби, "мозковий штурм", доступ до даних і можливість їх відображення, моделі прогнозування, аналіз соціального мислення, аналіз поведінки акціонерів та ін.


 

You have no rights to post comments