Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... СППР. Класифікація на основі інструментального підходу.

СППР. Класифікація на основі інструментального підходу.
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Класифікація на основі інструментального підходу
Об’єктивне підвищення  зацікавленості представників інформатики та економічної практики до методів розробки   і   впровадження   СППР   спонукало   необхідність   розробки програмних   інструментів  для   створення   СППР,   що,   в   свою   чергу, вплинуло     на     появу     нової    концепції    класифікації    СППР - інструментального підходу(запропонована Р. Спрагом). В залежності від специфіки розв'язуваних задач і використовуваних технологічних засобів у комплексі процедур створення СППР  можна виділити три класифікаційні рівні:
1-й рівень - спеціалізовані (прикладні) СППР;
2-й рівень - генератори СППР (СППР- генератори);
3-й рівень - інструментарій СППР (СППР- інструментарій).
Спеціалізовані (прикладні) СППР призначені для використання кінцевими   користувачами   (окремими   персонами   чи   групами).   Вони дозволяють  індивідуальному   ЛПР  чи колективу користувачу (ГПР)  вирішувати  специфічні» проблеми у конкретних ситуаціях.
СППР-генератор є пакетом взаємопов'язаних програмних засобів (пошуку, переробки і видачі даних, моделювання тощо), який дозволяє легко і швидко створювати спеціалізовану СППР. Прикладом такого генератора може бути інформаційна система управління, яка складається з різноманітних елементів:   підготовки звітів, пошуку інформації, мови моделювання, засобів проекції графічних образів,  а також  множини способів для проведення фінансових і статистичних аналізів. Оскільки генератори СППР можуть використовуватись і непрограмістами, то такі генератори повинні мати чітко визначену проблемну орієнтацію. Зокрема  для   створення   системи   підтримки   в   області   планування    і    управління    розроблено    декілька   СППР-генераторів: CUFFS88, EXPRESS, FAME, FGS-EPS, STRATAGEM, SYSTEMW.
Концептуальна структура СППР-генератора, яка відображає точку зору    користувача на сутність проблеми,    охоплює    п'ять    компонентів управління інтерфейсом   користувача;   управління   представленнями;   управління аналізом; системне управління; управління даними.
Управління   інтерфейсом   користувача   повинне   забезпечувати реалізацію   трьох   основних   типів   інтерфейсу:   меню,   професійну мову  , звичайну мову запитань і відповідей. Вибір типу інтерфейсу залежить багато в чому від  ступеня підготовки користувача та характеру використання системи: постійне чи епізодичне. Для постійного користувача якщо  він  підготовлений пропонується мова команд, і  меню -  у  протилежному  випадку, для епізодичного      користувача      рекомендується інший інтерфейс. Тобто підготовлений користувач може застосовувати меню або мову команд непідготовлений - звичайну мову запитань і відповідей. Однак при цьому генератор СППР повинний надати можливість змінювати інтерфейс за бажанням ЛПР і роботи з різними зовнішніми прибудовами (текстовими графічними екранами, плотерами тощо). Управління представленнями повинне підтримувати різноаспектні образи користувача щодо своєї проблеми, яку потрібно вирішувати. Ці представлення можуть виражатися у вигляді таблиць, графіків або командних процедур. Зокрема, задача управління БД, БМ зводиться до управління електронною таблицею. Графіки застосовуються у випадку коли процес прийняття рішень включає велику кількість даних та деталізованих звітів, що робить значно важчим сприйняття і використання інформації. Для прийняття регулярних рішень ЛПР може спілкуватись куватись із СППР і  за допомогою мови команд.
Управління аналізом зводиться до ведення бази моделей. У випадку маніпулювання даними при математичному моделюванні множину інструкцій можна подати як підпрограму аналізу. СУБМ повинна забезпечувати доповнення бази моделей за рахунок додаткових засобів аналізу.
Системній адміністратор забезпечує координацію дій користувачів, а також системного тренажера, що використовується для підготовки користувачів.
Управління даними реалізується за допомогою СУБД, яка повинна включати засоби ведення словника даних, що дасть змогу на цій основі створити  інші   словники,   наприклад,   графічний  словник  чи  словник моделей.   Згадані   словники   використовуються   в   генераторі   СППР робочими базами даних, графіками і моделями.
До прототипу описаного генератора СППР можна віднести систему REGIMES, орієнтовану на персональні комп'ютери. Цей генератор складається із таких компонент: командного процесора; діалогового процесора, процесора зображення (у вигляді таблиць та графіків); управління регресивним аналізом; системного тренажера; трьох словників (даних, графіків та аналізу).
СППР-інструментарій надає в розпорядження проектантів СППР найпотужніші засоби, в тому числі нові мови спеціалізованої спрямованості, вдосконалені операційні системи, засоби обміну інформацією, проекції кольорових графічних образів та ін. Тому вони можуть використовуватися для створення як спеціалізованих СППР, так і для генераторів СППР.

 


 

You have no rights to post comments